Icon Collap
...
Trang chủ / Phim tài liệu “Linh Ảnh của Tình Yêu” được phát sóng trong tại Ý, Mỹ, Ba Lan, Slovakia và Philippines

Phim tài liệu “Linh Ảnh của Tình Yêu” được phát sóng trong tại Ý, Mỹ, Ba Lan, Slovakia và Philippines

Bằng cách thực hiện bộ phim tài liệu này về bức Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế cho thấy sự cam kết mới của họ đối với mệnh lệnh của Đức Piô IX, “Hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ”.

“Linh Ảnh của Tình Yêu” là một bộ phim tài liệu được chuẩn bị bởi Văn phòng Truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế phối hợp cùng với Ủy ban Phụ trách Năm Thánh Mẹ Hằng Cứu Giúp. Dòng Chúa Cứu Thế đã cử hành kỉ niệm 150 năm Bức Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp vào năm 2016, kể từ khi bức Linh Ảnh đã được Đức Piô IX ủy thác cho Hội Dòng theo tỉnh nguyện của Bề Trên Tổng Quyền thời đó là linh mục Nicholas Mauron, CSsR. Bộ phim tài liệu “Linh Ảnh của Tình Yêu” được thực hiện bằng tiếng Ý, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Chẳng bao lâu nữa, bộ phim này sẽ được cung cấp trên toàn thế giới bởi các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế bằng các ngôn ngữ khác. Câu chuyện huyền thoại về bức Linh Ảnh, lịch sử đã được ghi chép của nó, những chứng từ đến từ nhiều người khác nhau, trong đó có Thánh Gioan Phaolô II, ý nghĩa của bức Linh Ảnh… đã được đề cập trong bộ phim tài liệu. Phần thứ hai của bộ phim tài liệu này liên quan đến sự thiêng liêng của bức Linh Ảnh này được chuẩn bị bằng tiếng Anh bởi Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Baltimore, tại Hoa Kỳ, được đạo diễn bởi linh mục Philip Dabney, CSsR. Bằng cách thực hiện bộ phim tài liệu này về bức Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế cho thấy sự cam kết mới của họ đối với mệnh lệnh của Đức Piô IX, “Hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ”.

Tên phim tài liệu: “Linh Ảnh của Tình Yêu”

Thời lượng: 40 phút

Điều phối viên dự án: Linh mục Juventius Andrade, CSsR

Nội dung, Kịch bản, Điều khiển: Linh mục Biju Madathikunnel, CSsR

Chỉnh sửa: Linh mục Sijo Thaliyath, CSsR

Âm nhạc: Deltus Thekealunkal

Dưới đây là chi tiết về các kênh phát sóng tại các nước:

  • Tại Ý: Bộ phim sẽ được phát sóng hai lần, lần đầu tiên vào ngày Thứ Năm, ngày 15/6 lúc 11g20 và lần thứ hai vào ngày Chúa Nhật, ngày 18/6 lúc 18g30 (theo giờ địa phương) trên kênh TV2000.
  • Tại Philippines: Trên kênh TV Maria vào ngày 27 Tháng 6, Thứ ba 10:30 sáng, 11:30 sáng và 7:30 chiều
  • Tại USA: Trên kênh Shalom World TV, ngày 27 tháng 6, thứ ba, lúc 8 giờ chiều ET / BST.
  • Tại Ba Lan: Trên kênh TV Trwam, ngày 27 Tháng 6, Thứ ba, lúc 3:00 tối và 11.20 chiều
  • Tại Slovakia: Đài truyền hình Công giáo LUX sẽ phát sóng vào ngày 27 tháng 6 lúc 5 giờ 30 chiều theo giờđịa phương.

Bình luận
error: Content is protected !!