Icon Collap
...
Trang chủ / Điều kiện để theo Chúa

Điều kiện để theo Chúa

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.” (Lc 9,23 – 25)

Thánh giá là cái giá mà Chúa Giesu phải trả cho một đời sống theo Thánh ý Chúa Cha và cho con người tội lỗi. Thánh giá nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa và cũng là kết quả của lựa chọn căn bản của Đức Giesu.

Và Lời Chúa hôm nay muốn đặt chúng ta trước sự chọn lựa đó: Một là chọn sự sống đời đời, sự sống vĩnh cửu, hai là chọn sự hư mất đời đời. Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa tình yêu. Ngài không ép con người phải đi theo Ngài. Ngài cho con người quyền tự do chọn lựa. Và khi đã chọn lựa con người xứng đáng chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Ngang qua Mose, Chúa nói cho dân Ngài biết: Một là chọn Thiên Chúa, vâng theo lời Ngài, gắn bó với Ngài thì sẽ được ở trên Nước Chúa, sẽ được hưởng hạnh phúc muôn đời, hai là đi theo Tà thần, đi theo thế gian thì sẽ hư mất đời đời. Cuộc đời chúng ta luôn ở giữa hai điểm này, chọn Thiên Chúa hay chọn sự dữ, chọn sự sống đời đời hay chọn sự sống thoáng qua. Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa mời gọi suy nghĩ thật kỹ vấn đề này. Để khi đã chọn đi theo Chúa rồi thì phải vâng nghe lời Ngài và gắn kết với Ngài.

Khi đã chọn lựa đi theo Chúa thì Chúa đòi buộc chúng ta điều quan trọng nhất là từ bỏ chính mình, từ bỏ tất cả những điều làm nên mình, con người cũ của mình, kể cả tư tưởng cảm xúc, suy nghĩ, những lệch lạc trong suy nghĩ tư tưởng. Chúa bảo chúng ta phải bỏ tất cả những cái đó để Lời Chúa thay thế tất cả, để chỉ dẫn của Chúa đến lấp đầy con người chúng ta. Khi chúng ta vất bỏ con người của quá khứ, của tội lỗi, con người của tính mê nết xấu là chúng ta đang đi lại cuộc khổ nạn của Chúa, đó là chết đi cho chính mình, chết đi cho những cái mà thiếu nó mình cảm thấy cô đơn trống trải, những cái đeo bám mình. Chúa đòi buộc chúng ta phải dứt bỏ để gắn kết đời mình với Chúa, để từ nay mình chỉ lắng nghe lời Chúa và thực thi mệnh lệnh của Ngài.

Chúa còn đòi chúng ta vác thập giá của chính mình. Thập giá là những nỗi đau nỗi khổ, những cái mình không muốn, mình không chịu được nhưng nó đè nặng lên vai của mình. Chẳng hạn như một tật xấu, một tội thường phạm, mình cố gắng hết sức nhưng vẫn cứ phạm đi phạm lại, mãi không bỏ được. Chẳng hạn một nỗi hận mình muốn quên nhưng không quên được. Cái mình muốn vứt bỏ mà không vứt được thì đó là thập giá. Thập giá chính là bản thân chúng ta. Chúa muốn chúng ta vác theo Chúa, không phải vác một ngày mà phải vác từng ngày, vác đi theo Chúa lên đồi Canve, nghĩa là phải hiến tế được những đau đớn quằn quại đó cho Thiên Chúa.

Mỗi người chúng ta có rất nhiều thập giá khi khám phá được bản ngã của mình. Và Chúa đòi chúng ta phải vác nó khi không thể từ bỏ được. Phải mang những nỗi đau nỗi khổ đó đi theo Chúa với một niềm tin được nên giống Chúa, hiến tế nó cho Thiên Chúa thì chúng ta mới trở thành môn đệ của Chúa. Và hôm nay Chúa đã làm gương trước những điều Ngài dạy chúng ta. Ngài nói trước chính Ngài sẽ phải chịu đau khổ, chính Ngài sẽ gặp các thượng tế và bị giết chết, nhưng ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Chúa dạy người ta điều gì thì Ngài luôn làm trước điều đó. Ngài dạy cho người ta bỏ mình là Ngài bỏ trước. Ngài dạy người ta đón lấy đau khổ là Ngài đón trước. Ngài dạy người ta phải chết cho chính mình là Ngài chết trước. Chúa không bao giờ nói mà không làm. Chúa dạy thôi thì không đáng tin, nhưng Chúa đã làm gương trước cho chúng ta để tất cả chúng ta đều thấy và tin.

Khởi đầu hành trình sa mạc Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại chọn lựa của mình. Chúng ta chọn Thiên Chúa hay chọn sự dữ, chọn sự sống đời đời hay sự sống thoáng qua. Chúng ta suy nghĩ để chọn lựa. Và khi đã chọn rồi thì Chúa mời gọi chúng ta đi theo Ngài, vâng nghe lời Ngài và gắn kết với Ngài. Chúng ta vâng nghe lời Ngài là phải từ bỏ con người cũ, con người tội lỗi, những đam mê, những tính hư nết xấu nơi mình. Nếu chúng ta không bỏ được thì phải vác lấy nỗi đau nỗi khổ mà đi theo Chúa từng ngày để những đau khổ của chúng ta làm một với đau khổ của Chúa, để chúng ta thực sự chết đi cho con người của mình và sự phục sinh của Chúa được tỏ hiện nơi chúng ta.

Xin cho chúng ta lắng nghe được lời Chúa và can đảm chọn Chúa, can đảm tập chết cho con người cũ từng ngày, để màu nhiệm phục sinh mang lại sự sống không chỉ đời sau mà ngay cả đời này cho tất cả chúng ta.

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh. CSsR

Bình luận
error: Content is protected !!