Icon Collap
...
Trang chủ / Hai mươi bài học từ Kinh Mân Côi

Hai mươi bài học từ Kinh Mân Côi

Hai mươi bài học từ Kinh Mân Côi

Những hành động của đời sống chúng ta bị quyết định bởi những ý tưởng chủ đạo nhất. Vì thế, hãy hướng tâm trí bạn tới những điều tốt lành, chân thực, đẹp đẽ (chân thiện mỹ) và cao thượng, và rồi cuộc sống của bạn sẽ là một sự phản chiếu những điều ấy.

Một tâm trí điềm tĩnh là hoa trái của sự khôn ngoan. Sự điềm tĩnh của tâm trí là kết quả của sự kiên trì thực hành việc tự chủ. Tôi biết một vài thực hành, giống như kinh Mân Côi, sẽ giúp bạn đạt được sự điềm tĩnh của tâm trí và tinh thần. Và nhờ việc học cách hướng những ý tưởng của bạn về Thiên Chúa, bạn sẽ học cách biết hướng cuộc đời bạn lên Chúa.

Trong kinh Mân Côi, chúng ta có hai mươi mầu nhiệm đem lại hai mươi bài học trong cuộc sống, tình yêu, đạt được nhân đức, và sự kỳ vĩ của kế hoạch Thiên Chúa dành cho nhân loại.
 
Mầu nhiệm sự vui

Truyền Tin: Trong mầu nhiệm vui đầu tiên này, chúng ta học biết sức mạnh của việc thưa vâng với thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta khi chúng ta chứng kiến Đức Maria ngoan ngùy quy phục hoàn toàn trước kế hoạch của Thiên Chúa dành cho cuộc đời của Mẹ (x. Lc 1,28-38). Hoa trái của mầu nhiệm này: Khát mong thực thi thánh ý Thiên Chúa.

Thăm Viếng: Trong mầu nhiệm vui thứ hai, chúng ta học biết giá trị của việc phục vụ khi Đức Maria từ bỏ gia đình đến chăm sóc người chị họ là Elizabeth (x.Lc 1,39-42). Hoa trái của mầu nhiệm này: Sự khiêm hạ.

Việc Giáng sinh của Đức Giêsu: Trong mầu nhiệm vui thứ ba này, chúng ta gặp gỡ sự khiêm hạ của Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, sinh ra trong hang bò lừa (x. Lc 2,1-7). Hoa trái của mầu nhiệm này: Không dính bén những sự thế gian.
 
Dâng Chúa trong Đền thờ: Trong mầu nhiệm vui thứ tư này, chúng ta chứng kiến một gương mẫu có tác động mạnh mẽ về sự vâng phục khi Đức Maria trình diện con Mẹ, Con của Thiên Chúa, theo Luật Môsê (x.Lc 2,23-320. Hoa trái của mầu nhiệm: Sự vâng phục.
 
Tìm thấy Đức Giêsu trong Đền thờ: Trong mầu nhiệm vui thứ năm này, chúng ta học biết rằng sự khôn ngoan đích thực không đơn thuần đến từ việc đạt được sự hiểu biết nhưng đó là một quà tặng đến từ Thiên Chúa (x.Lc 2,45-49). Hoa trái của mầu nhiệm này: Ơn gọi và việc rao giảng Tin Mừng.

Mầu nhiệm sự sáng

Phép rửa của Đức Giêsu: Trong mầu nhiệm sự sáng đầu tiên này, chúng ta nghe thấy tiếng của Chúa Cha nói: “Này là con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Người” (Mt 3,16-17) và chúng ta học biết để ở gần Chúa Cha. Hoa trái của mầu nhiệm này: Mở lòng trước Chúa Thánh Thần.

Phép lạ tại Cana: Trong mầu nhiệm sự sáng thứ hai này, Đức Giêsu hóa nước thành rượu (Ga 2,12) và chúng ta được nhắc nhở rằng Ngài có thể biến chuyển cuộc sống của chúng ta và biến chuyển thế giới. Hoa trái của mầu nhiệm này: Tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

Loan báo Nước Trời: Trong mầu nhiệm sự sáng thứ ba này, Đức Giêsu mời gọi hết thảy mọi người thuộc mọi thời đại hãy hoán cải – “Hãy hoán cải vì Nước Trời đã đến gần” (Mc 1,15) – và chúng ta xin được phủ lấp bởi khát mong thánh thiện. Hoa trái của mầu nhiệm này: Sự thống hối.

Sự biến hình: Trong mầu nhiệm sự sáng thứ bốn này, chúng ta chứng kiến Đức Giêsu thực sự là ai, Ngài là ánh sáng thế gian, và chúng ta xin cho được sự can đảm thiêng liêng để kiếm tìm chân lý và ánh sáng ở bất cứ nơi nào mà Ánh Sáng ấy hướng dẫn chúng ta. Hoa trái của mầu nhiệm này: Khát mong thánh thiện.

Thiết lập Bí tích Thánh Thể: Trong mầu nhiệm sự sáng thứ năm này, Đức Giêsu dạy chúng ta cách thức yêu thương quên mình bằng việc chẳng giữ lại điều gì, hoàn toàn từ bỏ chính mình (Ga 6,51). Hoa trái của mầu nhiệm này: Lòng mến yêu Bí tích Thánh Thể.
 
Mầu nhiệm thương

Hấp hối trong Vườn Cây Dầu: Trong mầu nhiệm thương thứ nhất, chúng ta học biết tầm quan trọng của sự kiên trì trong cầu nguyện (Lc 22,41-45). Hoa trái của mầu nhiệm này: Lòng kiên nhẫn.
 
Chịu đánh đòn: Trong mầu nhiệm thương thứ hai, tinh thần của chúng ta được đổi mới nhờ những hy sinh mỗi ngày, và chúng ta học biết là không bao giờ coi thường những điều nhỏ bé và giá trị của việc lưu tâm tới những chi tiết nhỏ (x. Ga 19,1). Hoa trái của mầu nhiệm này: Tự chủ.
Đội mào gai: Trong mầu nhiệm thương thứ ba này, chúng ta học biết cảm thương những người bị nhạo báng và bị khước từ, và chúng ta xin ơn tha thứ vì những lần chúng ta đã lăng mạ người khác (x.Mt 27,27-30). Hoa trái của mầu nhiệm này: Đức can đảm.
 
Vác thánh giá: Trong mầu nhiệm thương thứ bốn này, chúng ta được đánh động để giúp Đức Giêsu vác thánh giá, bằng việc chống lại sự bất công và tác động cách tích cực lên môi trường sống của chúng ta (x. Ga 19,17-18). Hoa trái của mầu nhiệm này: Khát mong hiến mạng sống vì tha nhân.

Đóng đinh trên thánh giá: Trong mầu nhiệm thương thứ năm này, chúng ta trải nghiệm sự đau đớn do ma quỷ gây ra và cảm nhận sức nặng tội lỗi của chính chúng ta (x. Lc 23,42-46). Hoa trái của mầu nhiệm này: Sự từ bỏ và phó thác.
 
Mầu nhiệm mừng

Chúa phục sinh: Trong mầu nhiệm mừng thứ nhất, chúng ta được nhắc nhớ về thực tại của đời sống sau khi chết, và chúng ta học biết để sống điều ấy trong tâm trí (x. Mc 16,1-7). Hoa trái của mầu nhiệm này: Đức Tin.

Thăng thiên: Trong mầu nhiệm mừng thứ hai, chúng ta được nhắc nhở về phận vụ tiếp tục công việc của Đức Giêsu trên trần gian bằng cách loan truyền Tin Mừng (x. Mc 16,15-20). Hoa trái của mầu nhiệm này: Đức Cậy.
 
Chúa Thánh Thần hiện xuống: Trong mầu nhiệm mừng thứ ba, chúng ta được nhắc nhớ rằng trong việc nỗ lực thực hiện những điều tốt, chúng ta nhận được sự trợ giúp bởi sức mạnh khôn thấu của Chúa Thánh Thần hằng sống trong chúng ta (x. Cv 2,1-4). Hoa trái của mầu nhiệm này: Sự khôn ngoan.

Mẹ lên trời: Trong mầu nhiệm mừng thứ bốn, chúng ta được nhắc nhớ về vẻ đẹp nguyên tuyền của tâm trí, thân xác, tinh thần và ý hướng (x. Kh 12,1). Hoa trái của mầu nhiệm này: Sự trong sạch.
 
Vương miện của Đức Maria Nữ Vương Thiên Đàng: Trong mầu nhiệm mừng thứ năm này, chúng ta học biết tôn kính và tìm kiếm sự chỉ bảo của những người sống đời nhân đức (x. Dc 4,7-12). Hoa trái của mầu nhiệm này: Tâm tình con thảo với Đức Maria.

Trên đây là hai mươi bài học đáng để suy niệm không ngừng; hai mươi bài học ấy không ngừng khích lệ chúng ta. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ cân nhắc để biến việc thao luyện thiêng liêng cổ xưa này trở thành một phần trong những thói quen thiêng liêng của bạn.

Nguồn: Matthew KELLY, Rediscover Catholicism [Tái khám phá Đạo Công Giáo], Beacon Publishing, 2010, tr. 277-284)
Bình luận
error: Content is protected !!