Icon Collap
...
Trang chủ / Xin mọi người Cầu Nguyện Cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Xin mọi người Cầu Nguyện Cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Xin mọi người Cầu Nguyện Cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô

– Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ngài cần những lời cầu nguyện của chúng ta!

– Đức Giáo hoàng Phanxicô bị khó chịu trong người và đây là lần thứ hai xảy ra trong một tháng. Những người xung quanh ngài nói rằng ngài bị chóng mặt. Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ thở bằng một phổi và cần nhiều hơn bao giờ hết, ơn chữa lành. Xin tất cả những người Công Giáo và không Công Giáo cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục sự canh tân của ngài và tiếp tục trở thành người lãnh đạo trên trần gian bằng cách giúp đỡ người nghèo và hơn hết những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

–  Mục tiêu của tòa thánh là đạt được mười triệu Kinh Kính Mừng cầu cho Đức Giáo Hoàng. Chiến dịch này vừa mới bắt đầu, xin hãy chia sẻ thông điệp này để tăng sức cho ngài có thể chu toàn sứ vụ mục тử của ngài. “Kính mừng Maria, đầy ơn phúc đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có тộι khi này và trong giờ lâm тử. Amen”.

– Đừng quên gửi thông điệp này đến với mọi người, để đạt được mười triệu Kinh Kính Mừng.

Dịch từ: “Catholic and Proud”

Bình luận
error: Content is protected !!