Icon Collap
...
Trang chủ / Tạ ơn – Xin ơn Mẹ Hằng Cứu Giúp từ ngày 30/5 – 6/6/2020

Tạ ơn – Xin ơn Mẹ Hằng Cứu Giúp từ ngày 30/5 – 6/6/2020

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Mẹ chẳng tìm công mà thưởng, Mẹ lại chỉ tìm những sự khốn khó mà cứu giúp chở che. Chúng con thật hạnh phúc biết bao khi có một người Mẹ tuyệt vời như Mẹ.

Tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – nhà thờ Thái Hà, trong tuần qua, đã có 129 người tạ ơn Chúa vì đã nhận được những ơn mình khấn xin nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hiệp cùng Mẹ Thiên Chúa, chúng con xin tạ ơn Cha!

Cũng trong tuần qua, đã có 1.207 người chạy đến để dâng lên Mẹ Maria những ước nguyện, những tâm tình, những nỗi lo lắng muộn phiền để nhờ Mẹ chở che, cứu giúp. Hiệp cùng Mẹ Thiên Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen!

Ban truyền thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và St Anfonso

Bình luận
error: Content is protected !!