Icon Collap
...
Trang chủ / Ông Trump ký lệnh thúc đẩy tự do tôn giáo quốc tế, trong đó có Việt Nam

Ông Trump ký lệnh thúc đẩy tự do tôn giáo quốc tế, trong đó có Việt Nam

Trong báo cáo thường niên năm 2020 của Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF), một cơ quan tham vấn độc lập lưỡng đảng của chính phủ liên bang Mỹ, nêu rõ rằng Việt Nam là một trong 14 quốc gia trên thế giới “vi phạm tự do tôn giáo” nghiêm trọng nhất, và đã đề xuất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam và danh sách các Quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC) về tự do tôn giáo.

nguồn: VOA Tiếng Việt

Bình luận
error: Content is protected !!