Icon Collap
...
Trang chủ / Mục vụ bảo vệ sự sống tại DCCT Sài Gòn

Mục vụ bảo vệ sự sống tại DCCT Sài Gòn

Kính mời quý vị gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ của Linh mục Giuse Nguyễn Hồng Phước, C.Ss.R. – đặc trách Mục vụ bảo vệ sự sống tại DCCT Sài Gòn.

nguồn: dòng Chúa Cứu Thế

Bình luận
error: Content is protected !!