Icon Collap
...
Trang chủ / Tìm hiểu vê Đức Trinh Nữ Maria trong Hội Thánh

Tìm hiểu vê Đức Trinh Nữ Maria trong Hội Thánh

Video đầu tiên trong chuỗi Video tìm hiểu về Mẹ Maria – Vai trò của Đức Trinh Nữ Maria trong phụng vụ của Hội Thánh Công Giáo Rôma.

nguồn: Dòng Chúa Cứu Thế

Bình luận
error: Content is protected !!