Icon Collap
...
Trang chủ / Ai là mẹ của Chúa???

Ai là mẹ của Chúa???

Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương…

Trong bầu khí tươi vui và tràn đầy bình an của Mùa Giáng Sinh, các Hội viên Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp miền Nội đô đã trở về bên Mẹ Hằng Cứu Giúp nơi đền thánh Giê-ra-đô để cùng dự Tĩnh tâm và hiệp dâng Thánh lễ cách trọng thể mừng kính Mẹ Maria với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Trong thánh lễ, cha đặc trách Gioan đã chia sẻ với mọi người chủ đề: “Ai là mẹ, là người nhà của Chúa?”

ai là Mẹ của Chúa, tước hiệu của Đức trinh nữ Maria, Thiên Chúa

Ai là mẹ, là người nhà của Chúa???

Hôm nay chúng ta cử hành Thánh lễ trọng thể tôn kính Đức Maria là Mẹ của Thiên Chúa. Nhiều người cảm thấy rất ngại khi nói Đức Maria là Mẹ của Thiên Chúa, tại sao một loài thụ tạo như vậy lại được làm Mẹ của Đấng Tối Cao?Nhưng nói cho đúng, Đức Maria là Mẹ của Đức Giê-su là Mẹ của Đấng Cứu Thế vì Mẹ đã cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Giê-su để Chúa Giê-su trở thành người và lớn lên trở thành Đấng Cứu Độ chúng ta. Cho nên gọi Đức Maria là Mẹ của Chúa Giê-su thì nhiều người cảm thấy an tâm hơn. Nhưng Chúa Giê-su lại là Thiên Chúa cho nên Giáo Hội đã tuyên tín: “Vì Chúa Giê-su là Thiên Chúa còn Mẹ Maria là Mẹ của Chúa Giê-su cho nên Mẹ Maria là Mẹ của Thiên Chúa. Và Mẹ Maria trở thành Mẹ của Thiên Chúa không phải do khả năng, đạo đức, phẩm giá cao thượng đặc biệt nhưng chỉ đơn giản là do Thiên Chúa thương Mẹ cách đặc biệt. Chính Thiên Chúa đã chọn Mẹ làm cung điện, ngai tòa cho Chúa Giê-su được sinh ra trong trần gian này. Chúa Giê-su nói: “Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”. Như vậy đối với Thiên Chúa thuật từ cha mẹ, anh chị em nghĩa là người nhà của Thiên Chúa. Khi người ta biết đón nhận lời của Chúa, thực hành lời của Chúa như Đức Maria – Mẹ của chúng ta hằng suy đi ngẫm lại tất cả những điều ấy để suy niệm trong lòng thì người đó trở thành người nhà của Thiên Chúa. Chúa cho chúng ta bắt chước Mẹ lắng nghe lời Chúa, suy đi ngẫm lại và thực hiện lời Chúa dạy.  Khi đó, chúng ta trở thành người nhà của Thiên Chúa, trở thành mẹ của Thiên Chúa như Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ của chúng ta. Không ai có được hạnh phúc như vậy, chúng ta được làm mẹ của một hoàng đế, làm mẹ của một công chúa, làm mẹ của một vị thánh chúng ta đã được hạnh phúc lớn lao. Khởi đầu năm mới, chúng ta được một tước hiệu cao cả, vĩ đại mà trần gian này không thể bù đắp, không thể mang lại được đó là trở thành người nhà, người thân cận của Thiên Chúa – Chúa cả đất trời với điều kiện chúng ta chuyên chăm lắng nghe, suy ngẫm và thực hành lời của Thiên Chúa. Đó là hồng phúc Chúa ban cho chúng ta.

Bài đọc thêm: Cầu nguyện với thánh Giuse để được bảo vệ khỏi sự dữ

Lời cầu chúc đầu năm mới

Điều thứ hai:  Chúa nói với con cái Ít-ra-en, với Mô-sê:“Đức Chúa phán với ông Môsê: Hãy nói với Aharon và các con nó rằng: Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này :Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em! Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng” (Ds 6, 22-27). Đầu năm mới, chúng ta được Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ, được Thiên Chúa tươi nét mặt dủ lòng thương, được Thiên Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an; liệu có ai hạnh phúc bằng chúng ta nữa? Chúa đã hứa với chúng ta thì Ngài sẽ thực hiện tất cả những điều đó. Chỉ cần chúng ta tin và thực hành như lời Ngài nói. Khi đọc những lời đó, dưới sự bảo trợ của Chúa thì chúng ta sẽ được chúc lành và xót thương.

Chúa nói sao thì Ngài sẽ thực hiện như vậy. Đó là điều đã ứng nghiệm trên cuộc đời Mẹ Maria, Chúa nói Mẹ mang thai, Mẹ đã mang thai. Chúa nói Mẹ sinh hạ Đấng Cứu Thế,  Mẹ sinh hạ Đấng Cứu Thế. Mẹ tin Chúa và Mẹ đã được đúng như vậy. Như vậy, nếu chúng ta tin Chúa sẽ chúc lành và gìn giữ chúng ta thì chúng ta sẽ được như vậy. Nếu chúng ta tin Chúa sẽ tươi nét mặt và dủ lòng thương xót chúng ta thì chúng ta sẽ được y như vậy. Và nếu chúng ta tin Thiên Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho chúng ta thì chúng ta sẽ được như lời khấn nguyện. Cho nên chúng ta cảm tạ Chúa, chúng ta, được Thiên Chúa dủ thương chúng ta, được Thiên Chúa ban bình an và chúc lành cho chúng ta. Đó là điều mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong ngày đầu năm mới này.

Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và chúng ta xin Chúa những nguyện ước sau:

– Điều thứ nhất: Trong ngày Tết chúng hãy biết chúc nhau như lời Chúa dạy, đó là 3 lời chúc đó là lời chúc chúc lành và gìn giữ, tươi nét mặt và dủ lòng xót thương, cuối cùng là lời chúc bình an. Tin chắc rằng khi chúng ta chúc mọi người như vậy thì Thiên Chúa cũng chúc phúc cho ta và những người mà chúng ta chúc.
– Điều thứ hai: Chúng ta quyết tâm trong năm nay trở thành người nhà của Thiên Chúa như Đức Mẹ. Đức Mẹ trở nên Mẹ của Chúa Giê-su, Mẹ của Đấng Cứu Thế, Mẹ của Thiên Chúa nhờ tin, nhờ đón nhận, lắng nghe, suy ngẫm và thực hành những lời của Thiên Chúa. Vậy trong năm mới này tất cả Hội viên hãy trở nên giống Mẹ, trở nên người nhà của Thiên Chúa. Muốn làm được điều đó, chúng ta phải biết lắng nghe lời Chúa, suy đi ngẫm lại và đem ra thực hành như Mẹ thì chúng ta sẽ trở nên người nhà của Thiên Chúa.
Cầu chúc cho các Hội viên Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp biết chúc lành cho người khác như Thiên Chúa dạy. Chúng ta hãy chúc cho mọi người năm nay thật sự trở nên người nhà của Thiên Chúa, đón nhận lấy Chúa Giê-su như chính Mẹ đã đón nhận và vâng phục Thiên Chúa. Nhờ đó chúng ta được hạnh phúc, bình an và sống chan hòa trong tình thương của Chúa!

Bài đọc thêm: “Phương dược chữa lành” mọi hậu quả do tội lỗi gây ra 

Theo bài giảng của cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR trong Thánh Lễ tĩnh tâm miền Nội đô ngày 28.12.2020
Tê-rê-sa Nguyễn Ngọc Duyên
Truyền thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp & St.Alfonso

Bình luận
error: Content is protected !!