Icon Collap
...
Trang chủ / Giáo luật và đặc ân hội Mẹ Hằng Cứu Giúp

Giáo luật và đặc ân hội Mẹ Hằng Cứu Giúp

Nhờ ơn Chúa, ơn Mẹ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp đã cho con cái mẹ quy tụ nơi đây trong bầu khí của tiết trời xuân thật đẹp. Đúng 9 giờ ngày 18.03.2021 tại Văn Phòng Mục Vụ Di Dân Giáo xứ Thái Hà, Ban Điều Hành Giáo tỉnh miền Bắc cùng Ban Điều Hành của 22 Chi hội: Đồng Lạc, Hòa Trung, Tân Lang 1, Tân Lang 2, Hòa Khê, thành Lập Bái Xuyên, Hoàng Nguyên, Ninh Lão, Chằm Thôn, Tầm Khê, Kim Tân Kim Bảng, Thái Lai, Cổ Liêu, Tri Thủy, Chằm Thượng, Vĩnh Linh, Bái Đô, Văn Phái, Long Đầu, Ngọc Thị, Hàm Tải, Trung Châu, Cao Mại có mặt đông đủ. Trong bầu khí đó thì cuộc họp được diễn ra với những nội dung chính như sau: Các chi hội cùng điểm lại những thuận lợi và khó khăn trong năm vừa qua để tiếp tục phát huy những gì đã và chưa làm được để cùng nhau giải quyết, đưa ra những phương hướng tốt nhất trong nhiệm kỳ mới này.

giáo luật và đặc ân hội

A – Danh sách Ban Điều Hành

Dưới sự soi sáng của Mẹ Hằng Cứu Giúp các chi hội cùng nhau kiện toàn lại hệ thống của Ban Điều Hành mới sau đây là danh sách:

I- CHI HỘI ĐỒNG LẠC

1.Trưởng hội: Maria Đỗ Thị Thiện

2. Hội Phó: Anna Nguyễn Thị Đối

3. Hội Phó: Anna Đỗ Thị Minh

4.Thư Ký: Anna Nguyễn Thị Mơ

5.Thủ quỹ: Anton Đỗ Văn Học

Ii- CHI HỘI HÒA TRUNG

1. Trưởng hội: Anna Bùi Thị Nguyên

2. Phó hội: Gioan Baotixita Phạm Đức Căn

3. Thư ký: Anna Dương Thị Đoàn

4. Maria Tạ thị Ngọc- Hội phó

5. Thủ quỹ: Maria Phạm Thị Sơn

III- CHI HỘI TÂN LANG

1. Trưởng hội: Anna Đỗ Thị Đống

2. Phó hội: Anna Lê Thị Mong

3. Thư ký, Thủ quỹ: Mátta Đỗ Thị Ngư

IV-CHI HỘI HÒA KHÊ

1. Trưởng hội: Phạm Thị Thân

2. Phó hội: Maria Đỗ Thị Mão

3. Thư ký: Maria Đỗ Thị Quyên

V- CHI HỘI THÀNH LẬP BÁI XUYÊN

1. Trưởng hội: Maria Vương Thị Hiền

2. Phó hội: Anna Nguyễn Thị Duyên

3. Thủ quỹ: Têrexa NguyễnThị Hội

VI- CHI HỘI HOÀNG NGUYÊN

1. Trưởng hội: Maria Lại Thị Hồng

2. Phó hội: Maria Lại Thị Tam

3.Thư ký: Luxia Lại Thị Liêng

4.Thủ quỹ: Anna Đào Thị Thịnh

VII- CHI HỘI NINH LÃO

1. Trưởng hội: Anna Nguyễn Thị Cận

2. Phó hội: Maria Vũ Thị Nguyệt

3. Thư ký: Anna Nguyễn Thị Hà

4. Thủ quỹ: Anna Vũ Thị Tập

VIII- CHI HỘI CHẰM THÔN

1.Trưởng hội: Maria Lê Thị Thuận

2. Phó hội: Anna Nguyễn Thị Cuối

3. Phó hội: Mátta Hoàng Thị Nhã

4.Thư ký: Anna Nguyễn Thị Hậu

5. Anna Triệu Thị Hời

IX- CHI HỘI TẦM KHÊ

1.Trưởng hội: Maria Đặng Thị Bầu

2. Phó hội: Anna Đặng Thị Hằng

3. Phó hội: Maria Têrêxa Triệu Thị Nhiệm

4. Thư ký: Maria Ngô Thị Huế5

5. Thủ quỹ: Maria Nguyễn Thị Oanh

X- CHI HỘI KIM TÂN

1. Trưởng hội: Maria Nguyễn Thị thắm

2. Phó hội: Anna Bùi Thị Huệ

3. Thư ký: Nguyễn Thị Hiển

4. Thủ quỹ: Anna Nguyễn Thị Nga

XI- CHI HỘI THÁI LAI

1. Trưởng hội: Maria Chu Thị Suy

2. Phó hội: Anna Nguyễn Thị Minh

XII- CHI HỘI CỔ LIÊU

1. Trưởng hội: Maria Đinh Thị Chè

2. Phó hội: Maria Đinh Thị Khuê

3. Phó hội: Maria Vương Thị Hội

4. Thư ký: Anna Tạ Thị Thành

XIII- CHI HỘI GIÁO TRI

1. Trưởng hội: Maria Đào Thị Huệ

2. Phó hội: Maria Nguyễn Thị Nhiệm

3. Phó hội: Maria Phạm Thị Hoàn

4. Thủ quỹ: Maria Tạ Thị Thơm

XIV- CHI HỘI CHẰM THƯỢNG

1.Trưởng hội: Têrêxa Đặng thị Lương

2. Phó hội: Maria Nguyễn Thị Kính

3. Thủ quỹ: Maria Đào Thị Lưu

XV- CHI HỘI TÂN LANG

1.Trưởng hội: Maria Nguyễn Thị Phúc

2. Phó hội: Maria Nguyễn Thị Ứng

3.Thư ký: Maria Nguyễn Thị Lương

XV- CHI HỘI VĨNH LINH

1.Trưởng hội: Maria Tạ Thị Hiên

2.Phó hội: Maria Đào Thị Chú

3.Thư ký: Maria Nguyễn Thị Thảo

XVI- CHI HỘI BÁI ĐÔ

1.Trưởng hội: Maria Nguyễn Thị Hiền

2.Phó hội: Têrêxa Nguyễn Thị Thủy

3.Phó hội: Maria Phạm Thị Lượt

4.Thủ quỹ: Maria Nguyễn Thị Tuyền

XVII- CHI HỘI VĂN PHÁI

1.Trưởng hội: Anna Trần Thị Nhật

2.Phó hội: Anna Đỗ Thị Liên

3.Thư ký: Maria Chu Thị Hân

XVIII- CHI HỘI LONG ĐẦU

1.Trưởng hội: Anna Bùi Thị Xinh

2.Phó hội: Maria Lương Thị Cảnh

3.Thư ký: Maria Trần Thị Chiên

4.Thủ quỹ:Anna Trần Thị Trang

XIX- CHI HỘI NGỌC THỊ

1.Trưởng hội: Anna Vũ Thị Chung

2. Phó hội: Maria Nguyễn Thị Oánh

3. Phó hội: Anna Phan Thị Bông

4.Thư ký+Thủ quỹ: Maria Nguyễn Thị Hướng

XX- CHI HỘI HÀM TẢI

1.Trưởng hội: Lê Thị Hằng

2.Phó hội: Maria Lê Thị Lý

3.Thư ký: Maria Nguyễn Thị Lá

XXI- CHI HỘI TRUNG CHÂU

1.Trưởng hội: Maria Nguyễn Thị Thụ

XXII- GIÁO XỨ CAO MẠI

1. Trưởng hội: Maria Trần Thị Nga

2. Phó hội: Anna Phạm Thị Miệt

3. Phó hội: Anna Trần Thị Tuyết

4. Thư ký:  Anna Phạm Thị Nhiên

5. Thủ quỹ: Anna Trần Thị Xuân

B – Thuận lợi và khó khăn của các Chi hội

Qua các thực trạng mà các chi hội vừa chia sẻ như: số hội viên già yếu không tham dự được, hội viên trẻ thì bận làm ăn, số lượng thành viên còn ít, một số thì khô khan,.. Ngang qua đó cha Đặc trách cũng đưa ra cho chúng ta một số những tâm tình như sau.

1.Thời gian,địa điểm làm giờ khấn tại các Chi hội

a. Thời gian

Một số hội viên không tham gia được giờ khấn trưởng các chi hội cố gắng sắp xếp thời gian cho hợp lý để mọi người trong độ tuổi nào cũng có thể tham dự được. Đối với hội viên trẻ còn bận làm ăn phải chọn thời gian mà họ đi làm về để làm giờ khấn. Thời giờ hay các ngày trong tuần không quan trọng, không nhất thiết phải là thứ 7 và giờ nào trong ngày cũng được, không nhất định phải là 3 giờ chiều. Ta chọn ngày nào và giờ nào cho hợp lý nhất để cho nhiều người tham dựTrưởng các chi hội cần biết sắp xếp thời gian một cách khôn ngoan để tất cả mọi người đều được tham dự không nên đưa ra thời gian quá cứng nhắc.

b. Địa điểm khấn

Khấn Đức Mẹ tại nhà, tại Đền hay Nhà thờ thì đều được. Miễn sao là số hội viên tham dự được đông nhất. Nếu chọn thời gian khấn mà hội viên không tham dự được thì sẽ thất bại. Ban Điều Hành chọn thời gian khấn hợp lý để tất cả mọi người đều được hưởng ơn đại xá.

2. Khó khăn từ Cha xứ

Bên cạnh những khó khăn đã đề ra thì chúng ta cũng dối diện với khó khăn đến từ phía Cha xứ. Cha xứ cấm vì một trong những lý do như sau:

+ Thứ nhất:Do xuất hiện các Giáo phái

Hiện nay có một số nhóm mới như hội Đức Chúa Trời Mẹ, Máu Châu Báu, nhóm trừ quỷ ở Bảo Lộc trong Hội Thánh không chấp nhận nhóm này. Họ đang về các giáo đoàn của chúng ta để tìm những người đạo đức nhất để lôi kéo, để dụ, lôi một số người trong hội mẹ vào giáo phái đó. Khi cha xứ biết được những người trong hội viên của hội mẹ Hằng Cứu Giúp vào thì sẽ không cho sinh hoạt hội đó nữa. Ngang qua đó cha đặc trách nói ngắn gọn về các chiêu thức Giáo phái.

  • Giáo phái có các chiêu thức để dụ dỗ lôi kéo chúng ta. Họ tỏ ra là người đạo đức thánh thiện kể đến như quỳ, khóc, rước lễ quỳ, bò nên ai cũng thích khuôn mẫu của họ, rồi họ cho kinh, cho tràng hạt để cho ta tin vào họ. Họ còn nhờ những người có uy tín để mua chuộc và lôi kéo các hội viên khác.
  • Ngoài dùng cách đạo đức để chinh phục,Giáo phái  còn dùng các thứ hai là dùng tiền, dùng uy tín của người khác, và dùng thuốc tẩm vào thức ăn để đầu óc mụ mị mà theo nó. Chúng sử dụng các độc tố thì ta  dễ trở thành các thành viên của chúng.

+ Thứ hai: Cha xứ cấm vì trong xứ họ có khá nhiều chi hội được thành lập nhưng rồi các hội đó không hoạt động được, bị chết cho nên Cha xứ đưa ra những thử thách muốn các hội đó phải kiên trì, kiên nhẫn, kiên định. Nếu chúng ta hoạt động không tốt, không kiên định thì hội chúng ta sẽ không được hiệp nhất. Bên chi hội phải có khả năng ngoại giao cho tốt để thuyết phục Cha xứ.

+Thứ ba: Có những Cha xứ bất bình, không có mấy thiện cảm với chúng ta vì một số thành viên trong hội không đủ khiêm tốn.

+Thứ tư: Có những Cha xứ nghĩ rằng Hộị Mẹ Hằng Cứu Giúp là một hội làm tiền vì có một số thành viên vào hội Ân nhân thì có tiền cho nên bị mang tiếng. Còn đối với quỹ Loan báo Tin Mừng thì ai đóng góp tùy ý, không bắt buộc, để có quỹ làm nguyệt san cho mọi người biết đến Mẹ. tài chính phải minh bạch.

Tóm lại một số vấn đề kể đến khiến Cha xứ làm khó chúng ta: Tài chính, ngoại giao không khéo, giáo phái, thử thách chúng ta, gương sống, cách sống chúng ta chưa làm cho Cha xứ thấy được chúng ta tốt lành thánh thiện chúng ta cần lưu ý để khắc phục.

C. Các điều nên biết về Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp

1. Giáo luật chung

Khó khăn nữa đó là chúng ta không nắm được luật: Bất cứ mọi tín hữu đều được gia nhập vào các hội đạo đức trong Giáo Hội công nhận không ai có quyền được cấm. Còn chi hội nào muốn sinh hoạt tại các giáo xứ thì phải được quyền của các cha xứ. Luật quy định rõ như vậy để ta hiểu ta có quyền gia nhập vào hội.

2. Lịch sử, ơn ích và những đặc ân của hội

+ Lịch sử

Tên đầy đủ của hội là Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và St Alfonso, ngày bổn mạng là hai ngày 27/6 ngày Mẹ Hằng Cứu Giúp và 1/8 kính thánh Alfonso hai ngày này được lãnh ơn toàn xá. Hội thành lập ngày 23/5/1871 Đức Hồng Y phê chuẩn.

+ Những đặc ân của hội

Các hội khác thì vào không được ơn đại xá nhiều nhưng vào hội Mẹ Hằng Cứu Giúp thì được hai ơn đại xá trong hai ngày lễ quan thầy và trong một năm có tầm  ít nhất 50 ơn đại xá lĩnh vào các ngày thứ 7. Chúng ta nên lãnh ơn đại xá để được tha các hình phạt đời này và đời sau. Lĩnh ơn đại xá không những cầu nguyện cho mình nhưng có thể nhường ơn đó cho các linh hồn, cho người khác. Vì vậy hãy làm cho mọi người biết đến mẹ để tất cả đều được cứu. Đó là giá trị thiêng liêng mà không phải hội đoàn nào cũng có.

Bài đọc thêm: Ơn thiêng liêng khi vào hội

Hơn nữa chỉ có các hội viên mới được hưởng ơn đại xá, nếu không phải là hội viên thì cho dù có ở ngoài đọc 50 kinh hay bao nhiêu kinh như thế thì cũng không được hưởng ơn đại xá.

Chúng ta chỉ cần bỏ ra hai mươi phút để chúng ta làm giờ khấn Mẹ là có thể được lĩnh ơn toàn xá. Đau khổ đời này vẫn còn là do vạ. Xưng tội thì được Chúa tha nhưng vẫn còn vạ đó.

Ban Điều Hành phải học và nắm thật chắc để có thể nói về hội cho mọi người biết được.

Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp được Tòa Thánh công nhận và nâng lên làm tổng hội gần 200 năm, là một hội của Tòa thánh và đi khắp nơi trên Thế giới

D. Tiếp theo đó là các kế hoạch sắp tới.

Chúng ta sẽ có một khóa liên tục 3- 6 tháng một lần với mục đích để giải quyết các vấn nạn khó khăn, nâng cấp người làm cán bộ, quản trị hội, đào tạo hội viên và mở mang hội.

  • 26/3 là ngày mà đoàn con cái của mẹ trở về Tĩnh Tâm Quý I tại Nhà thờ Thái Hà
  • Quý 2 Tĩnh Tâm ở Châu Sơn

Nhờ ơn Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cuộc họp đã diễn ra tốt đẹp. Nguyện xin Chúa chúc lành cho Ban Điều Hành với những dự tính trong năm mới của mỗi Chi hội được thực hiện tốt đẹp trong thánh ý Thiên Chúa.

Bài đọc thêm: Tội lỗi và bệnh tật

Maria An Lành

Truyền thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và St.Alfonso

Bình luận
error: Content is protected !!