Icon Collap
...
Trang chủ / 15 Lời Hứa Đức Mẹ

15 Lời Hứa Đức Mẹ

15 Lời Hứa Đức Mẹ Maria Hứa Ban Cho Những Ai Lần Chuỗi Mân Côi
(Mẹ đã hiện ra, trao cho Thánh Đominicô và Á Thánh Alan de la Roche)

1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả.
2. Mẹ hứa sẽ ban những ơn lớn lao và sự che chở đặc biệt cho những ai lần Chuỗi Mân Côi.
3. Kinh Mân Côi sẽ là vũ khí cực mạnh chống lại hỏa ngục, tiêu diệt thói xấu, giảm tẩy tội lỗi và chiến thắng ma quỷ.
4. Kinh Mân Côi sẽ khiến nhân đức và các việc lành
phát triển; sẽ đem lại nhiều lòng thương xót của Chúa xuống trên các linh hồn; sẽ rút lòng họ khỏi sự yêu mến thế tục và sự hư ảo của nó, và sẽ dẫn đưa họ đến ước ao những sự vĩnh cửu. Ôi, những linh hồn ấy sẽ được thánh hóa biết bao bởi những ý nghĩa này!
5. Linh hồn đến với Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ không phải hư mất.
6. Những ai lần Chuỗi Mân Côi sốt sắng và áp dụng các Mầu Nhiệm Mân Côi vào đời sống mình sẽ không bao giờ bị rủi ro. Chúa sẽ không trừng phạt họ trong cơn thịnh nộ của Ngài; họ sẽ không phải chết bất tử; nếu đã sống công chính, họ sẽ được bền vững mãi trong ơn nghĩa của Chúa và trở nên xứng đáng được hưởng sự sống đời đời.

7. Những ai thực lòng tôn sùng Phép Lần Chuỗi Mân Côi sẽ được ơn chịu các phép Bí tích trước giờ chết.

8. Những ai trung thành lần Chuỗi Mân Côi, khi sống và nhất là trong giờ chết sẽ được Ánh Sáng Chúa soi dẫn với đầy dẫy ân huệ của Ngài.. Và khi lâm tử, họ sẽ được tham dự vào những công nghiệp của các Thánh trên Thiên Đàng.
9. Mẹ sẽ đưa ra khỏi Lửa luyện tội những ai đã trung thành lần Chuỗi Mân Côi.
10. Những con cái trung thành lần Chuỗi Mân Côi sẽ được thưởng vinh quanh cao cả trên Thiên Đàng.
11. Các con sẽ được hết những điều các con xin Mẹ nhờ sự lần Chuỗi Mân Côi.
12. Những ai truyền bá Phép Lần Chuỗi Mân Côi sẽ được Mẹ giúp đỡ khi cần thiết.
13. Mẹ đã xin cùng Con Chí Thánh Mẹ cho những ai truyền bá Phép Lần Chuỗi Mân Côi sẽ được nguyên cả Triều Đình Thiên Quốc cầu bầu cho khi sống và trong giờ lâm tử.
14. Những ai lần Chuỗi Mân Côi đều là con Mẹ và là anh em với Con Duy Nhất của Mẹ là Chúa Giêsu Kitô.
15. Tôn sùng Phép Lần Chuỗi Mân Côi của Mẹ là dấu chỉ chắc chắn sẽ được về Thiên Đàng.

15 lời hứa Đức Mẹ, 15 lời hứa của Đức Mẹ

Bài đọc thêm: Bài học từ Đức Mẹ

 

Áo Đức Bà Carmelô (cũng là cách tỏ lòng yêu mến Mẹ)

Đức Mẹ phán với Thánh Dominicô rằng: “Một ngày nào đó nhờ Chuỗi Mân Côi và Áo Đức Bà Carmelô, Mẹ sẽ cứu thế giới.” Tại Fatima năm 1917, khi Mẹ hiện ra lần thứ 6 với 3 trẻ chăn cừu Lucia, Phanxicô và Giaxinta, Mẹ có cầm trong tay Bộ Áo Đức Bà Carmelô mà Lucia nói lại rằng, “Đức Mẹ muốn tất cả mọi người mặc Áo Đức Bà Carmelô của Mẹ và muốn lòng sùng kính Áo Đức Bà Carmelô của Mẹ được truyền bá.” Tại Sao? Vào ngày 16 Tháng 7 năm 1251, tại Tây Ban Nha, Thánh Simon Stock là vị Thánh đã sáng lập ra Dòng Carmelô.

 

Để đáp lại sự cầu nguyện sốt sắng của Thánh nhân, Mẹ đã hiện ra cầm trong tay Bộ Áo Đức Bà Carmelô và nói với Thánh nhân rằng, “hãy nhận lấy Bộ Áo Đức Bà Carmelô của Mẹ. Bất cứ ai mặc Bộ Áo này khi chết sẽ không bị sa Hỏa ngục. Bộ Áo Đức Bà Carmelô của Mẹ sẽ là một dấu chỉ phần rỗi linh hồn, một sự bảo vệ trong lúc nguy hiểm và một lời hứa bình an. Hãy mặc Áo Đức Bà Carmelô một cách sùng kính và kiên trì. Đó là Áo của Mẹ. Mặc Áo của Mẹ có nghĩa là các con liên tiếp nghĩ đến Mẹ, ngược lại Mẹ cũng sẽ luôn luôn nghĩ về các con và giúp các con chiếm được sự sống đời đời.”

5 Thứ Bảy Đầu Tháng (cũng là một cách nữa để tỏ lòng yêu mến Mẹ)

Khi Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ chăn cừu tại Fatima năm 1917, Mẹ có hứa sẽ hiện đến lần thứ 7. Đúng như lời đã hứa, 8 năm sau khi Lucia đã trở thành nữ tu, Đức Mẹ lại hiện đến, sát bên cạnh Mẹ có thêm Chúa Giêsu Hài Nhi, có mây trời sáng rực đứng làm bệ chân cho Ngài đứng. Đức Mẹ đặt tay lên vai sơ và chỉ cho sơ thấy một trái-tim bị gai nhọn vây quanh mà Đức Mẹ đang cầm trên tay khác. Bây giờ Chúa Giêsu Hài Nhi nói rằng: “Hãy thương cảm Trái-Tim Mẹ Rất Thánh của con đang bị gai nhọn vây quanh do những người vô ân tệ bạc đâm nát từng giây phút mà chẳng có ai làm việc đền tạ để tháo bới đi.” Rồi Đức Mẹ nói: “Hỡi con yêu dấu, hãy nhìn Trái-Tim Mẹ bị gai nhọn vây quanh mà những kẻ vô ân đâm nát từng giây phút bởi sự phạm thượng và vong ân. Ít là con, con hãy cố gắng an ủi Mẹ, Mẹ hứa sẽ phù giúp trong giờ sau hết với những ơn cần thiết cho phần rỗi linh hồn những ai trong 5 Thứ Bảy Đầu Tháng liên tiếp, xưng tội, rước lễ, đọc 50 kinh Mân Côi và suy ngẫm 15 Mầu Nhiệm Mân Côi trong 15 phút – tất cả có ý đền tạ Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-tội Mẹ Maria.” (Về việc xưng tội thì Chúa Giêsu nói với sơ Lucia rằng, “thời gian xưng tội là trong vòng 8 ngày hoặc lâu hơn nữa cũng được miễn là họ đón nhận Cha trong tình trạng ơn Thánh và có ý đền tạ Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-tội Mẹ Maria, và khi xưng tội họ nhớ nói cho Cha giải tội ở ngay Tòa giải tội biết là họ đang giữ 5 Thứ Bảy Đầu Tháng có ý đền tạ Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-tội Mẹ Maria. Nếu họ quên, họ có thể nhắc lại như thế trong lần xưng tội tới, dùng dịp nào gần nhất để xưng tội”). Sơ Lucia cũng nói rằng: “Đức Mẹ muốn lòng sùng kính đền tạ 5 Thứ bảy Đầu Tháng được truyền bá.”

Bài đọc thêm: Gỡ nút thắt 

Nguồn: tinmung.net

Bình luận
error: Content is protected !!