Icon Collap
...
Trang chủ / Sự thật về Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Sự thật về Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Hôm qua, ngày 26.03.2021 trong bầu khí của những ngày gần cuối của Mùa Chay Thánh, đông đảo đoàn con cái Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở khắp nơi đều quy tụ về nhà thờ Thái Hà để tham dự kỳ tĩnh tâm quý I. Cha Đặc trách đã chia sẻ với cộng đoàn với các vấn đề sau: Hôm nay có thêm 250 hội viên sắp tuyên khấn, trải qua 10 ngày qua, Ban Điều Hành các Chi hội đã tái cấu trúc lại Ban Điều Hành mới với cơ cấu mỗi Chi hội có năm người trong Ban Điều Hành. Tiếp đến Ngài đã nêu ra cho mỗi người cần biết đối diện với sự thật trước những thuận lợi và khó khăn,  cùng giúp nhau vượt qua những khó khăn trong năm mới, để có thể thu hoạch nhiều hoa trái tốt lành và làm cho nhiều người biết đến Đức Mẹ nhiều hơn.

sự thật, sự thật là gì, quy chế hội

1. Phương pháp khắc phục khó khăn trong các tương quan

Trong bài chia sẻ Cha Linh Hướng nhấn mạnh có đến 90% các mối tương quan rất thuận lợi cho Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp, trong đó có  năm mối tương quan không thể thiếu đó là: Mối tương quan giữa Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với Cha xứ cùng Ban Hành Giáo, mối liên hệ của Hội Mẹ với các hội đoàn khác, giữa Ban Điều Hành với các thành viên,  đồng thời giữa những người cùng làm việc trong Ban Điều Hành. Tuy nhiên trong các tương quan có khoảng 10% là đang gặp khó khăn.

Để khắc phục những hạn chế của mỗi Chi hội trong tương lai, Cha Gio-an đã chia sẻ cho mọi người những phương cách để khắc phục những khó khăn. Có thể nói khó khăn lớn nhất  đến từ các Cha xứ vì một số Cha xứ không hiểu rõ về Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nên cứ nghĩ hội này giống như các Giáo phái khác. Đứng trước sự thật hiện nay, trong Giáo hội các giáo phái đang có xu hướng phát triển và xâm nhập như: Hội sứ điệp Đức Mẹ Chúa Trời, hội Máu Châu Báu, hội trừ quỷ Bảo Lộc và các hiệp hội Tin Lành. Một số Linh mục,Tu sĩ và rất nhiều người đi theo các hội đó. Hơn nữa một số người đạo đức trong đó có các hội viên Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã gia nhập. Những hội đó luôn hoạt động tại các nơi hành hương và tĩnh tâm lớn để phát những tài liệu… Những người được phát các tài liệu đó tiếp tục mang về Giáo xứ, các Cha xứ thấy vậy nên cấm Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hoạt động. Bên cạnh đó, các Giáo phái còn nhờ những người có uy tín trong Giáo xứ phát những tài liệu đó có liên quan đến các Giáo Phái, nhiều khi còn cho vào thức ăn những chất kích thích độc hại để điều khiển người khác làm theo ý họ nữa.

Mặt khác, sự thật nhiều hội viên trong Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chưa thực sự sống thánh thiện và gương mẫu. Một số Cha xứ có suy nghĩ vào hội này thì phải đóng góp một số tiền và hội này thuộc Tổng Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, vượt tầm kiểm soát của các Cha xứ. Hơn nữa, một số hội lập ra không bền vững, nên các Cha xứ phải thử thách hội một thời gian ngắn mới cho hội chính thức hoạt động trong Giáo xứ của mình.

Bài đọc thêm: Giáo Phái Đức Chúa Trời Mẹ- những điều cần biết (Phần 1)

 

sự thật, sự thật là gì, quy chế hội

2. Ơn ích khi vào Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Cha Linh Hướng chia sẻ cho mọi người cần phải hiểu biết nhiều hơn về Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nhờ đó có thể nói cho các Cha xứ và nhiều người khác hiểu được tầm quan trọng cùng những ơn ích được hưởng khi tham gia vào hội này, đặc biệt là được hưởng nhiều ơn Đại xá trong một năm. Hơn nữa ai cũng có thể tham gia vào hội này mà không phân biệt nam hay nữ, trẻ hay người  nhiều tuổi. Ngoài ra, Cha Linh Hướng nói rõ sự thật cho mọi người những ngày được hưởng ơn đại xá trong năm là: Ngày gia nhập vào hội, ngày lễ Đức Mẹ vào ngày 27.06 hằng năm, ngày 01.08 lễ St. Alfonso, khi đọc kinh dâng mình trong mỗi tháng,  khi làm giờ khấn Đức Mẹ vào cuối tuần, mỗi ngày đọc ba kinh kính mừng và một kinh sáng danh vào buổi tối và buổi sáng đều được hưởng một ơn đại xá. Hơn nữa, hội được thành lập vào ngày 23.05.1871, được chính thức phê chuẩn vào ngày 31.03.1876 do Chân Phước Đức Giáo Hoàng Pi-ô thứ IX nâng lên thành Tổng Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp & St.Alfonso với tất cả các đặc ân mà một Tổng Hội có thể có được.

sự thật, sự thật là gì, quy chế hội

Bài đọc thêm: Giáo luật và đặc ân Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp

Lời nguyện:

Chúng con xin tạ ơn Chúa và Mẹ Maria trong ngày Tĩnh Tâm Quý I hôm nay Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp miền Bắc có thêm 250 thành viên được chính thức tuyên khấn. Nguyện xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ giúp mỗi người biết sống chứng tá gương mẫu, tốt lành hơn trong chính cuộc sống thường ngày, nhờ đó chúng con góp phần giúp cho Hội Đức Mẹ ngày càng phát triển. Đồng thời “làm cho thể giới biết về Mẹ nhiều hơn” như lời Đức Giáo Hoàng Pi – ô IX đã căn dặn.

Theo bài giảng của cha Gio-an Lưu Ngọc Quỳnh – CSsR trong ngày tĩnh tâm quý I

                                                                               Anna Bảo Minh

                        Truyền Thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp & St. Alfonso miền Bắc

Bình luận
error: Content is protected !!