Icon Collap
...
Trang chủ / Thiên Chúa yêu con người !

Thiên Chúa yêu con người !

Chúng ta biết rằng, khi người ta bắt tay vào làm một công việc nào đó, thì vẫn thường nhắm tới mục đích chung cục của nó. Vậy thì sự việc Đức Giê-su “cố tình vi phạm” luật ngày Sabbath, bằng việc chữa bệnh cho người ta, ắt cũng phải có lý do của nó. Đó là sứ điệp mà Đức Giê-su muốn gởi đến cho chúng ta, qua đoạn Tin Mừng vừa được công bố. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn cho chúng ta hiểu rõ mục đích cuối cùng của việc “Cố tình vi phạm” luật ngày Sabbath, nơi Đức Giê-su Ki-tô.

Thiên Chúa yêu con người

Bài đọc thêm: Tình yêu vượt thắng tất cả !

Thiên Chúa yêu con người !

Thánh Kinh nói rõ cho chúng ta biết rằng sau khi đã tạo dựng nên tất cả vũ trụ, vạn vật, muôn loài trong sáu ngày, thì ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi và đặt ngày này là ngày thánh và chúc lành cho ngày đó. Rồi Thiên Chúa lại muốn dùng ngày Sabbath, để cho con người cũng được nghỉ ngơi và dùng ngày này mà thờ phượng Người. Chính Đức Giê-su đã nói rõ rằng :”Ngày Sabbath được tạo ra cho con người chứ không phải con người cho ngày Sabbath”(Mc 2,27). Thế nhưng, những đối thủ của Đức Giê-su là các kinh sư và những người Pha-ri-sêu, lại buộc tội Đức Giê-su, vì đã vi phạm ngày Sabbath, qua việc chữa bệnh cho người ta. Còn Đức Giê-su thì biết rõ âm mưu của những người này, nhưng vẫn cố tình chữa bệnh vào ngày Sabbath. Tin Mừng thuật lại câu chuyện :”Một ngày Sabbath, Đức Giê su vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày Sabbath không, để tìm được cớ để tố cáo Người. Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay :”Anh trỗi dậy ra đứng giữa đây!” Người ấy liễn trỗi dậy và đứng đó. Đức Giê-su nói với họ :”Tôi xin hỏi các ông : ngày Sabbath được làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt? Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay :”Anh giơ tay ra!” Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường”(Lc 6, 6-10). Như thế, Đức Giê-su đã cố tình, chủ ý chữa cho người bại tay này là để khẳng định rõ ràng mục đích Thiên Chúa tạo dựng nên ngày Sabbath là cốt để cứu chữa cho con người, chứ không phải là để hủy diệt họ. Phải trả lại cho đúng giá trị cũng như ý nghĩa ban đầu của ngày Sabbath.

Thiên Chúa yêu con người

Con Người là chủ ngày Sabbath !

Tin Mừng còn cho chúng ta thấy rõ với việc “Cố tình vi phạm” luật ngày Sabbath, bằng việc chữa bệnh cho người ta, Đức Giê-su tỏ rõ cho người ta biết rằng Người có toàn quyền trên ngày Sabbath. Hay nói cách khác, với việc “Cố tình vi phạm”này, Đức Giê-su đã khẳng định dứt khoát rằng Người chính là Thiên Chúa. Người muốn sao thì cứ làm vậy. Đó là quyền tự do của Người và cũng là quyền tự do của một Thiên Chúa. Và vì là Thiên Chúa, Đức Giê-su không chỉ có toàn quyền trên bệnh tật của con người mà còn có toàn quyền trên cả vũ trụ vạn vật này, kể cả ngày Sabbath. Đã có một lần, khi tranh luận với những đối thủ của mình, Đức Giê-su đã khẳng định rõ ràng :”Con Người là chủ của cả ngày Sabbath”(Mc 2,28). Như vậy, với việc chữa lành cho người bại tay vào ngày Sabbath, Đức Giê-su không chỉ trả lại cho ngày Sabbath giá trị và ý nghĩa đích thực nguyên thủy Thiên Chúa đã tạo nên, mà Đức Giê-su còn khẳng định dứt khoát Người chinh là Thiên Chúa, Đấng đã tạo ra toàn thể vũ trụ vạn vật này. Và chính vì thế, Người mới có toàn quyền trên mọi sự, mọi loài, mọi vật. Và vì là Thiên Chúa, nên Đức Giê-su, sẽ làm tất cả những gì có thể làm được, để cho con người được hạnh phúc và được sống tốt hơn. Cũng vì là Thiên Chúa, nên Đức Giê-su mới làm được bao dấu lạ điềm thiêng như chưã lành bệnh hoạn tật nguyền, xua đuổi quỷ dữ và các thần ô uế, hoá bánh ra nhiều, sóng gió phải vâng nghe, kẻ chết được sống lại. Tắt một lời, những gì Đức Giê-su đã làm cho con người, nhất là cố tình vi phạm ngày Sabbath, cũng chỉ vì yêu thương con người quá mức. Thiên Chúa không chỉ tạo ra ngày Sabbath để cho con người có thời gian để nghỉ ngơi mà tôn thờ Thiên Chúa và Thiên Chúa đã muốn không chỉ Đức Giê-su mà cả con người cũng phải làm chủ ngày Sabbath. Đây mới là lý do để Thiên Chúa tạo ra ngày Sabbath. Bởi thế, chúng ta phải vui mừng đón nhận ngày Sabbath như một món quà tình yêu của Thiên Chúa tặng ban cho chúng ta. Đồng thời cũng biết sử dụng ngày thánh này để cứu và giúp đỡ người khác

Thiên Chúa yêu con người

Bài đọc thêm: Sao Chúa lại khiến con thao thức !

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã cố tình vi phạm luật ngày Sabbath là cốt để minh chứng và khẳng định rõ ràng Thiên Chúa tạo dựng ra ngày thánh này cho chúng con và chỉ vì quá yêu thương nhân loại này. Và Chúa muốn chúng con luôn biết sử dụng ngày Sabbath cho đúng với mục tiêu mà Thiên Chúa đã tạo ra, là vì con người và để cứu con người. Chúa còn muốn chúng con phải làm chủ ngày Sabbath, chứ không phải để ngày Sabbath làm chủ chúng con. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ânThiên Chúa vì tình yêu vô biên vô hạn này và cúi xin Chúa giúp chúng con luôn biết sử dụng ngày thánh này như một món quà tình yêu tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng con. Amen.

Lm.Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận
error: Content is protected !!