Icon Collap
...
Trang chủ / Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp – Kho tàng ơn Đại xá

Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp – Kho tàng ơn Đại xá

“Hãy làm cho thế giới biết Mẹ”, đó là lời căn dặn của Đức Giáo hoàng Pio IX khi Ngài ủy thác bức Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Đáp lại lời mời gọi đó, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu thế đã ra đi loan truyền, cổ võ lòng thương xót của Đức Maria với tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Nguồn ân sủng của Mẹ như một dòng thác, mà hễ chảy tới đâu thì dòng thác đó làm mát những tâm hồn khô khan, xua tan đi những tảng băng chai cứng của tội lỗi, nhấn chìm những đau khổ, những bất hạnh của con người. Và điều quan trọng là chúng ta có mở cánh cửa tâm hồn để đón nhận những ân ban của Mẹ hay không.

Dù bất kì chúng ta là ai cũng có thể gia nhập Hội để đón nhận muôn ân phúc của Mẹ. Và khi gia nhập vào Hội, chúng ta được lãnh nhận những ơn Đại Xá để tha các hình phạt đời này và đời sau do tội gây ra.

Mỗi hội viên khi gia nhập vào Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Anphongso sẽ được hưởng những đặc ân sau:

  1. Được Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp bảo trợ trong suốt cuộc đời, nhất là trong giờ lâm tử.
  2. Được có một phương thế hữu hiệu giúp các tội nhân ăn năn trở lại.
  3. Được hưởng nhờ cách đặc biệt các lời cầu nguyện và công nghiệp lành thánh của Dòng Chúa Cứu Thế và của hội viên toàn thế giới.
  4. Được hưởng ơn Đại xá với những điều kiện thường lệ ( xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng) trong các dịp sau đây:
  • Ngày gia nhập Hội,
  • Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày 27 tháng 6 hàng năm,
  • Lễ Thánh Anphongso vào ngày 01 tháng 8 hàng năm,
  • Khi đọc kinh dâng mình cho Đức Mẹ mỗi tháng một lần,
  • Khi làm việc kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mỗi ngày thứ bảy.

Rất nhiều người đã phải bỏ ra nhiều chi phí, đã vất vả đến nhiều nơi như viếng thăm đất Thánh để được hưởng một ơn Đại Xá. Còn khi gia nhập vào Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Anphongso, chỉ cần chúng ta sùng kính Mẹ là đã được hưởng biết bao nhiêu ơn Đại Xá. Chẳng lẽ chúng ta lại đánh mất những cơ hội quý đó hay sao?

Là hội viên của Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Anphongso, không chỉ dừng lại ở việc sùng kính Mẹ nơi gia đình, nơi xứ đạo mình, mà chúng ta có nhiệm vụ loan truyền tình yêu và ân sủng của Mẹ đến với những anh chị em chưa biết đến Mẹ. Hãy bước ra khỏi sự ích kỉ của bản thân mình, của gia đình, bước ra khỏi xứ đạo mình để đến với những ngõ ngách bần cùng, tăm tối, nơi đó biết bao nhiêu anh chị em tàn tật đang đói khát, đang quằn quại trong vũng bùn tội lỗi, hãy đến và đưa họ về với Mẹ.

Xin Thần Khí của Chúa ban cho mỗi người tràn đầy sức mạnh và lòng can đảm để chúng ta có thể “Làm cho thế giới biết đến Mẹ”.

Nguyện xin Chúa là Cha Toàn năng chúc lành và ban bình an cho mỗi người chúng ta!

Bình luận
error: Content is protected !!