Icon Collap
...
Hội viên
Tiêu điểm
  tin vào tôi thì sẽ sống, đức ki tôi phục sinh

  Tin vào tôi thì sẽ sống !

  Ngày đăng: 27/03/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
  Chúng ta đang bước vào Chúa Nhật thứ năm Mùa Chay Thánh. Chúa Nhật tuần tới là lễ lá và tiếp đến sẽ là Tuần Thánh và Đại lễ mừng Chúa Phục Sinh. Vì thế, hôm nay, qua biến cố hay đúng hơn một phép lạ vĩ đại : anh Lazaro đã chết bốn ngày, đã an táng trong huyệt mộ, được Đức Giê-su làm cho sống lại, chúng ta...

  Giới răn quan trọng nhất !

  Ngày đăng: 18/03/2023 - Tác giả: Giê-ra-đô NTT
  Để giúp cho các tín hữu dễ xét mình và đừng có người nào ngộ nhận mà nghĩ rằng mình vô tội, không phạm tội, thì Lời Chúa hôm nay, nhắc cho chúng ta nhớ rằng : giới răn thứ nhất và cả thứ hai quan trọng nhất, bao gồm tất cả giới luật của Thiên Chúa :”Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa...

  Thần ô uế kia, xuất khỏi người này!

  Ngày đăng: 30/01/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
  Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo - chính người này đã bị Đạo Binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo.Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người đi khỏi...

  Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó

  Ngày đăng: 29/01/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
  Người có “tâm hồn nghèo khó” nghĩa là không đặt lòng tin tưởng nơi sự giầu sang, nhưng nơi tình thương của Thiên Chúa và nơi sự quan phòng của Người.

  Anh em chưa có lòng tin sao !

  Ngày đăng: 28/01/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
  Hôm nay Chúa quở trách các môn đệ thiếu lòng tin: “Sao nhát thế ? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao ?(Mc 4,40). Đức Giêsu Kitô đã đưa ra đủ bằng chứng rằng Ngài là Đấng được sai đến, thế mà họ vẫn không tin.

  Dụ ngôn hạt cải 

  Ngày đăng: 27/01/2023 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
  Dụ ngôn hạt cải là dụ ngôn cuối cùng về Nước Thiên Chúa. Cũng như các dụ ngôn trước, dụ ngôn này được rút ra từ đời sống thôn dã. Nó đưa ra một nét tương phản hấp dẫn: hạt cải nhỏ xíu trở thành một cây to lớn.

  Mắt tôi đã thấy ơn cứu độ !

  Ngày đăng: 30/12/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
  “Lạy Chúa, xin cho tôi tớ Chúa ra đi bình an như lời Chúa đã hứa. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ Chúa dành sẵn cho muôn dân” (Lc 2:29-32).

  Người dọn đường cho Đức Giê-su !

  Ngày đăng: 24/12/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
  Hôm nay, trong bài đọc I, chúng ta đọc: “Này Ta sai sứ giả của Ta, người sẽ dọn đường trước mặt Ta” (Ml 3,1). Lời tiên tri của Ma-la-chi được ứng nghiệm nơi Gioan Tẩy Giả. Ngài là một trong những nhân vật chính của phụng vụ Mùa Vọng, Sứ mạng của Ngài là mời gọi chúng ta dọn mình cầu nguyện và sám hối để đón Chúa đến.

  Đức Giê-su là nhân vật nào vậy ?

  Ngày đăng: 19/12/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
  Gần đến Đại Lễ Giáng Sinh, Lời Chúa trong Chúa Nhật, tuần thứ tư của Mùa Vọng, lại công bố cho chúng ta phần thứ hai, về gia phả của Đức Giê-su Ki-tô, theo thánh sử Matthew, với một chủ đích rõ ràng, giúp chúng ta vững tin mà đón nhận Đức Giê-su vừa là một vị Thiên Chúa thật, lại vừa là một con người thật. Để nhờ đó,...

  Chúa Giê-su – Vua vũ trụ !

  Ngày đăng: 21/11/2022 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
  Lạy Vua Giê-su, Vua của vũ trụ và Vua của chúng con ! Chúng con xin tôn vinh, chúc tụng, ngợi khen và tạ ơn Vua Giê-su, Vua của sự thật, sự sống, của công lý, bình an và tình thương, đã đến để cứu độ và làm Vua chúng con cũng như Vua của toàn thể vũ trụ này.
1 2 3 4 5 6 20
error: Content is protected !!