Icon Collap
...
Trang chủ / Mẹ Hằng Cứu Giúp – Cầu cho chúng con

Mẹ Hằng Cứu Giúp – Cầu cho chúng con

BẢNG THỐNG KÊ

NGƯỜI XIN KHẤN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Tại Giáo xứ Phủ Lý ngày 23/9/2017

STT NỘI DUNG SỐ LƯỢNG
1.        Xin thêm lòng mến Chúa 47
2.        Xin dâng mình vào nhà Chúa 16
3.        Xin cho người ngoại đạo được theo 19
4.        Xin ơn thánh hóa 18
5.        Xin ơn bền đỗ trong nhà Chúa 13
6.        Xin ăn năn trở lại 30
7.        Xin được biết ý Chúa 26
8.        Xin cho Tổ quốc được thái bình 34
9.        Xin cho bình an gia tộc 28
10.   Xin thi cử đỗ đạt 25
11.   Xin học hành tấn tới 57
12.   Xin có công ăn việc làm 42
13.   Xin làm ăn tấn tới 54
14.   Xin đi đường bình an 35
15.   Xin cho người đi xa trở về 11
16.   Xin sinh nở bình an 43
17.   Xin khỏi bệnh tật 85
18.   Xin chừa nết xấu 63
19.   Xin trung tín trong bậc vợ chồng 30
20.   Xin trả được nợ 20
21.   Xin đòi được nợ 32
22.   Xin tìm thấy của đã mất 7
23.   Xin khỏi sự khốn khó 24
24.   Xin ơn khác thường 3
25.   Xin như ý 96
26.   Cầu cho linh hồn ông bà tổ tiên 79
27.   Cầu cho linh hồn mồ côi, thai nhi 44
28.   Gia đình hòa thuận thương yêu 75
29.   Bình an trong tâm hồn và cuộc sống 47
30.   Xin tạ ơn 71

Truyền thông Hội MHCG và ST Anphongso

Bình luận
error: Content is protected !!