Icon Collap
...
Trang chủ / Thông báo mời Họp Ban Điều hành

Thông báo mời Họp Ban Điều hành

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM

DÒNG CHÚA CỨU THẾ HÀ NỘI

HỘI ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP MIỀN BẮC

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Văn phòng Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin trân trọng thông báo và kính mời toàn bộ Ban Điều hành tham dự buổi họp.


1Thời gian: 8h30 thứ Năm, ngày 12 tháng 10 năm 2017

2. Địa điểm: Văn phòng Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đền Gierado, 180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

3. Nội dung cuộc họp:
– Lên kế hoạch cuộc họp Ban Điều hành tất cả các chi hội toàn miền Bắc vào ngày 17/10/2017

– Chuẩn bị chương trình tĩnh tâm quý IV tại Giáo xứ Thái Hà

– Các vấn đề khác

 

Thông báo này thay cho Giấy mời họp!

 

TM.TRƯỞNG HỘI

(Đã ký)

 
Anna Nguyễn Thị Việt

Bình luận
error: Content is protected !!