Icon Collap
...
Trang chủ / Thư Cha Giám tỉnh công bố quy chế Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Việt Nam

Thư Cha Giám tỉnh công bố quy chế Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Việt Nam

Ngay sau khi bức Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được trao cho Dòng Chúa Cứu Thế vào năm 1866 thì việc sùng kính Đức Mẹ dưới tước hiệu này đã lan rộng cách mau chóng đến nỗi Cha Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế phải trình lên Tòa Thánh một thỉnh nguyện thư xin thành lập Hội có danh hiệu “Hội Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dưới sự bảo trợ của Thánh Alfonso Maria đệ Liguori” và ngày 23 tháng 5 năm 1871 Hội đã được chính thức thành lập.

Kể từ đó, Hội cứ ngày càng phát triển và chỉ ít năm sau ngày 31/3/1876, Hội đạo đức này được chính Đức Giáo Hoàng Pio IX nâng lên thành Tổng Hội mà chính ngài muốn được là người đứng đầu danh sách hội viên.

Cùng với công cuộc loan báo tin mừng cho người nghèo tại Việt Nam, quý cha quý thầy Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cũng đã cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nhờ bức Linh Ảnh. Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng đã được hình thành sau những kỳ Đại Phúc tại nhiều nơi trên đất nước Việt Nam. Nhưng hoạt động của Hội đã có một khoảng thời gian bị gián đoạn vì hoàn cảnh đất nước, nay sau năm thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 20116, Hội đã có những bước phát triển thuận lợi và cần đến những quy định cụ thể rõ ràng cho những hoạt động đạo đức đích thực.

Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Vì vậy mà quy chế chính thức của Tổng Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được trình bày đầy đủ trong thủ bản cho tất cả những ai muốn tham gia vào công việc đạo đức này. Với mục đích rõ ràng xin được ơn bền đỗ đến cùng trong ơn nghĩa Chúa, nhờ sự bảo trợ của Đức Mẹ Maria với tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp, bằng việc tôn kính Đức Trinh Nữ rất thánh, các hội viên cũng nhận được những đặc ân do Tòa Thánh ban nhượng để nhờ đó họ có sự trợ giúp thích hợp cho cuộc sống đời thường của người tín hữu. Những điều kiện gia nhập khá đơn giản và dễ dàng cũng như không có những ràng buộc nặng nề tạo thuận lợi cho những ai đơn thuần muốn tỏ lòng sùng kính, mến yêu Mẹ Maria.

Quy chế mới Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Tỉnh Dòng Việt Nam cũng cho phép những ai muốn hoạt động mạnh mẽ hơn để làm cho thêm nhiều người yêu mến Mẹ Maria, có thể góp phần tích cực qua những sinh hoạt phong phú và năng động tùy theo hoàn cảnh cho phép.

Hoạt động của hội đạo đức này không nhắm đến lợi ích nào khác ngoài việc mưu cầu phần rỗi các linh hồn và xây dựng Giáo Hội. Vì vậy, quy chế của Hội luôn đặt các hội viên dưới sự hướng dẫn của Đấng Bản Quyền địa phương trong tinh thần hiệp thông và vâng phục.

Với mong muốn làm cho lòng sùng kính Đức Maria với tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày càng gia tăng nơi các tín hữu, quy chế của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ góp phần làm cho hoạt động này được vững vàng và ổn định hơn.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho hoạt động của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và nhờ sự trợ giúp liên tục của Mẹ Maria Hội sẽ phát triển theo tinh thần của Đức Giáo Hoàng Pio IX khi trao bức linh ảnh cho Dòng Chúa Cứu Thế: “Hãy làm cho thế giới biết đến Mẹ”, để nhờ Mẹ cứu giúp chúng ta được ơn bền đỗ đến cùng.

Sài Gòn ngày 1 tháng 1 năm 2017

Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Bích

Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

 

Bình luận
error: Content is protected !!