Icon Collap
...
Trang chủ / Tính sổ nợ với Chúa

Tính sổ nợ với Chúa

 

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp. Vào ngày 17.10.2017 tất cả các hội trưởng, hội phó của các chi hội đã về tề tựu nơi ngôi đền Giê ra đô thân thương này , để cùng nhau nhìn lại chặng đường một năm vừa qua, các chi hội đã làm được gì cho Chúa, cho Mẹ và cho các hội viên.

Cha linh hướng nói, chúng ta đang ở trong một thời khắc rất đặc biệt, để chúng ta làm công việc tính sổ nợ với Chúa. Sau một năm, làm việc trong vườn nho của Chúa là hội ĐMHCG, chúng ta đã làm được gì, đã giúp được bao nhiêu người trở về với Chúa, với Mẹ?  Chúng ta vừa nghe lại đoạn Lời Chúa để thấy được Chúa trao phó, ủy thác vườn nho của Chúa cho dân tộc Israel, cho các kỳ mục, các kinh sư. Nhưng các kỳ mục, các kinh sư do thái đã không vâng lời, thậm chí còn phá phách vườn nho. Còn những người mà Chúa sai đến để thu hoa lợi thì họ giết đi, là các ngôn sứ,  thậm chí Chúa Giê su đến họ cũng giết vất ra ngoài vườn nho tức là dân tộc Israel. Và Chúa tuyên bố: “ Ta sẽ lấy vườn nho đó lại và sẽ trao cho một dân tộc khác. Dân tộc này biết làm lời cho Ta, biết chăm lo và biết vun trồng cho vườn nho đó sinh quả tốt. Và vườn nho đó đã được tước khỏi Do thái trao cho Hội thánh Chúa trên khắp cả hoàn cầu. Hội thánh của Chúa từ khi được trao, đã nỗ lực làm công việc tá điền để cho vườn nho của Chúa sinh hoa kết quả. Và hàng tỷ người đã trở thành công dân của Chúa. nhờ việc lao tác vất vả mà Hội thánh của Chúa đã làm cho tất cả chúng ta.

 

Còn riêng hội ĐMHCG Chúa trao cho chúng ta vườn nho của Chúa, là từng chi hội, từng khu vực, cả tổng hội, để chúng ta chăm sóc và làm cho vườn nho của Chúa được sinh lợi. Cho nên trước hết, chúng ta cảm ơn Chúa cho chúng ta được làm tá điền trong vườn nho của Chúa là hội ĐMHCG. Đó là cái ơn đặc biệt lẽ ra người Do Thái họ dành cái ơn này, nhưng họ không nghe và Chúa đã tước cái ơn đó và trao lại cho chúng ta. Để chúng ta chăm lo cho vườn nho của Chúa là hội ĐMHCG mà Chúa đã đặt để trong tay chúng ta là những người lãnh đạo, là những người tá điền làm việc quần quật để cho vườn nho của Chúa sinh lợi. Và chúng ta biết rằng, hội ĐMHCG khởi đầu chỉ có mấy chục người, mấy trăm người vào năm 2011 mà giờ chúng ta đã lên tới mười mấy ngàn người, là nhờ việc chúng ta vất vả chăm lo làm cho vườn nho của Chúa sinh lợi. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì cho chúng ta được làm việc, cảm ơn Chúa vì những hoa lợi mà Chúa cho chúng ta thu hoạch được trong vòng 5 năm qua. Đây là ơn rất đặc biệt mà Chúa ban cho chúng ta, còn nhiều người muốn xin được làm việc cho Chúa mà không được. Vừa rồi cha  có nghe câu chuyện, có người xin vào hội, nhưng mọi người nói người này vào hội sẽ làm ảnh hưởng tới hội và sau khi cha thu thập thông tin và kiểm chứng thì thấy mọi người nói đúng, cho nên chúng ta phải canh chừng. Vào đây để làm vườn nho chứ không phải phá vườn nho của Chúa. Có những người ma quỷ gài vào để phá vườn nho của hội thánh chúng ta phải cẩn thận đừng có nghe. Hội thánh của Chúa 21 thế kỷ qua  không ai phá hoại, không ai làm được gì. Hội thánh Chúa vẫn đứng vững, chúng ta cùng làm vườn nho của Chúa, chúng ta sinh lợi cho Chúa không để cho ma quỷ phá hoại vườn nho của Chúa. Cho nên tất cả chúng ta cảm ơn Chúa vì đã chọn chúng ta vào làm vườn nho cho Chúa. Chúng ta có mặt ở đây Chúa sẽ ghi ơn chúng ta đã làm cho vườn nho của Chúa sinh lợi.

Cái điều thứ hai, khi làm vườn nho của Chúa, Chúa bảo những người làm việc giờ thứ 11, giờ thứ 9,… Chúa vẫn trả công xứng đáng và Chúa đòi chúng ta, cái công xứng đáng đó là hạnh phúc Nước Trời . Chúng ta đừng có ganh tỵ, mấy người vào trước bảo tôi vào trước cũng được một đồng, mấy người vào sau cũng được một đồng Chúa bất công. Nhưng Chúa lại nói: Tôi là chủ tôi không có quyền được trả như vậy hay sao? Nhưng mà xa hơn Chúa muốn nói với chúng ta, những người làm vườn nho của Chúa, có nên ganh tị không? Thấy chi hội này làm được chúng ta mừng cho họ, không phải như ở ngoài đời thấy đơn vị này làm được thì tức tối, không chúng ta không phải như vậy. Cùng làm vườn nho cho Chúa thì chúng ta phải giúp đỡ nhau, tất cả chúng ta chỉ là cây nho của Chúa đừng ghen tương, đừng đố kị. Những ai mà sinh ghen tương, đố kị thì những người đó không làm cho vườn nho của Chúa sinh lợi mà lại làm cho vườn nho của Chúa nát tan. Chúng ta phải cẩn thận, được làm vườn nho của Chúa là tốt và vườn nho của chúng ta mỗi cây chúng ta làm cho tốt thì cả vườn nho tốt. Mỗi chi hội làm cho tốt, thì cả hội ĐMHCG chúng ta đều tốt cả. Và đây là điều thứ hai mà Chúa mời gọi chúng ta vào làm vườn nho của Chúa thì đừng có ganh tị, chúng ta phải làm cho tốt. Chúng ta đừng trở thành những tá điền khốn nạn và lúc đó ông chủ sẽ tru diệt chúng ta.

Và cái điều thứ ba cha rất sợ, cha sợ, nếu mà chúng ta không làm sinh lợi mà còn phá phách vườn nho thì ông chủ vườn nho sẽ đến tru diệt bọn ác nhân. Coi chừng chúng ta vào trong vườn nho hội ĐMHCG, mà chúng ta không làm sinh lợi mà còn phá hoại thì Chúa sẽ tru diệt. Chúa nói nặng lắm và Chúa nói là Chúa làm. Chúng ta không phải vào đây để chơi, vào đây không phải để vui đùa mà vào đây để làm cho vườn của Chúa được sinh hoa trái. Cho nên nhiều người cứ mang danh là hội trưởng, hội phó nhưng lại chẳng chịu làm gì hết, chẳng chịu hy sinh, chẳng chịu làm cho chi hội mình được sinh hoa trái và Chúa nói rất nặng Ta sẽ tru diệt bọn ác ôn đó như Do Thái giáo xưa.

Trong ngày kết thúc năm , chúng ta làm công việc thu lượm vườn nho của Chúa, để nhìn nhận lại và đối diện rất trung thực với Chúa xem một năm nay chúng ta đã làm được gì trong vườn nho của Ngài. Và nếu như chúng ta chưa làm tốt được thì trong năm mới này, chúng ta phải hứa với Chúa sẽ làm những tá điền trung thành và nhiệt thành trong vườn nho của Ngài, để đưa nhiều người trở về với Chúa, đưa nhiều người vào hội ĐMHCG.

Truyền thông Mẹ Hằng Cứu Giúp & St Alfonso

Bình luận
error: Content is protected !!