Icon Collap
...
Trang chủ / Giáo phái Đức Chúa Trời Mẹ (P2)

Giáo phái Đức Chúa Trời Mẹ (P2)

II, GIÁO LÝ

  1. Các giáo dân của tà giáo này tin rằng AhnSahnghong là sự trở lại lần thứ hai của Đấng Christ theo lời tiên tri trong Kinh Thánh và Zahng Gil-Jah là “Thiên Chúa Mẹ”, những người mà họ tin rằng đã được đề cập đến trong Ga-la-ti 4:26. Tà giáo này cho rằng cách giải thích này phù hợp với hình bóng bao gồm một Cha Thiên Thượng, Mẹ Thiên Thượng và tinh thần anh em và chị em (con người) được đề cập trong Kinh Thánh.
  2. Họ chia sự cứu rỗi ra làm ba thời kì: thời Cựu Ước con người tin vào Giehova mới được cứu, thời Tân Ước con người tin vào Đức Chúa Trời con để được cứu, thời kì ân điển sau Công vụ con người tin vào Đức Chúa Trời Mẹ mới được cứu.
  3. Về giáo lý Đức Chúa Trời Mẹ, tà giáo này đã dùng Kinh Thánh để giải thích như sau: theo Khải Huyền 22:17 “Thần Khí và Tân Nương nói: “Xin Ngài ngự đến!” Ai nghe, hãy nói “Xin Ngài ngự đến!” Ai khát, hãy đến; ai muốn, hãy đến lãnh nước trường sinh mà không phải trả tiền. Vậy Tân Nương ở đây là ai? Họ tiếp tục dẫn chứng trong Sáng Thế Ký 1:26 “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị các loài cá biển, chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.”

Câu 27 “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài: Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ”. Chúa làm nên loài người giống hình ảnh Ngài. Ngài làm nên người nam->giống Chúa Cha, làm nên người nữ->giống Đức Chúa Trời Mẹ, loài người giống Chúa có nam và nữ như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ có Cha và Mẹ. Vậy vợ mới trong khải huyền là Đức Chúa Trời mẹ. Vậy danh của Đức Chúa Trời mẹ là gì? Trích Ga-la-ti 4:26 “Nhưng thành Giê -ru-sa-lem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.” Vậy danh của Đức Chúa Trời mẹ là Giê-ru-sa-lem trên cao.
Ngoài ra họ còn dùng một số câu Kinh Thánh khác để khẳng định về việc có Đức Chúa Trời mẹ như “Ê-sai 49:15 Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi.“ Ê-sai 46:3 “Hỡi nhà Gia-cốp, và hết thảy các ngươi là dân sót của nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe ta, ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ.”…vv..
Để củng cố cho niềm tin rằng AhnSahnghong chính là Đấng Christ. Tà giáo này đã dựa vào cái chết của ông ta để dựng nên một quan điểm mới theo 2Sa-mu-ên 5:4 “Khi Đa-vít khởi trị vì, tuổi đã được ba mươi; người cai trị bốn mươi năm”.
Họ cho rằng Chúa Jesus Christ Giảng đạo trong 3 năm, nhưng câu Kinh Thánh trên nói Vua Đavit trị 40 năm. Vậy họ cho rằng còn thiếu 37 năm nữa để hoàn thành lời tiên tri đó. Việc AhnSahngHong khởi đầu chức vụ năm 1948 và qua đời vào năm 1985, vậy AhnsahngHong Dạy dỗ 37 năm +3 năm của Chúa Giê-xu = 40 năm như vậy ứng nghiệm lời tiên tri.

  1. Tà giáo này tin rằng “tất cả mọi người là những thiên thần đã đến trái đất sau khi phạm tội ở trên trời”. Họ tin rằng Đức Thánh Linh đã thực hiện công việc này thông qua sự sáng tạo của con người (Sáng Thế Ký 2:7; Truyền Đạo 12:7). Tà giáo này xem cơ thể là nhà tù thời gian của linh hồn (Truyền Đạo 12:7).
  2. Việc Tuân Giữ Ngày Sa-bát (ảnh hưởng của Cơ Đốc Phục Lâm), chịu phép báp-têm là điều bắt buộc cho sự cứu rỗi, ngoài ra phụ nữ trong Hội Thánh phải mang mạng che mặt.
  3. Giáo hội tuân giữ bảy lễ quan trọng được đề cập trong Lê Vi Ký 23: lễ Vượt qua, lễ Bánh không men, lễ Hoa quả đầu mùa, lễ Ngũ tuần, lễ Thổi kèn, lễ Chuộc tội, và lễ Lều tạm.
  4. Ngoài ra, khi các giáo dân cầu nguyện, họ phải kết thúc trong danh của Đấng Christ AhnSahngHong.

(còn tiếp)

Bình luận
error: Content is protected !!