Icon Collap
...
Trang chủ / Tam nhật kính thánh tổ phụ Anphongso tại nhà thờ Thái Hà

Tam nhật kính thánh tổ phụ Anphongso tại nhà thờ Thái Hà

Các ơn Đại xá sẽ được hưởng theo lệ thường trong những ngày:

  1. Ngày được nhận vào Hội hoặc một ngày trong tám ngày sau.
  2. Ngày lễ mừng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (ngày 27 tháng 6) hoặc một trong tám ngày sau
  3. Ngày 01 tháng 8 lễ thánh Anphongsô hoặc một trong tám ngày sau
  4. Mỗi tháng một lần, trong ngày đọc lại kinh dâng mình cho Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
  5.  Mỗi tháng một lần, nếu hằng ngày đọc một lần kinh
  6. Lúc hấp hối chết, miễn là trong lòng có nguyện kêu tên cực trọng Đức Giêsu

Như vậy, ngày 01/08 sắp tới mừng kính Thánh Tổ phụ Anphongsô các hội viên hãy sắp xếp tham dự thánh lễ và chuẩn bị chu đáo các điều kiện để được lãnh nhận ơn Đại Xá.

Chương trình cụ thể:

Bình luận
error: Content is protected !!