Icon Collap
...
Trang chủ / Giải đáp những thắc mắc về tội Tổ Tông (phần 2)

Giải đáp những thắc mắc về tội Tổ Tông (phần 2)

NHỮNG HẬU QUẢ XẢY ĐẾN CHO ADONG

Những hậu quả này sẽ đầy rẫy vì chính sự điều hòa khéo léo của toàn công cuộc sáng tạo bị lay chuyển, sự suy đồi hiện ra ở khắp nơi.

  1. Trước tiên là sự đoạn tuyệt tất nhiên đối với Thiên Chúa

Từ chối tôn trọng quyền lợi Thiên Chúa thì cũng như từ chối tình thân hữu với Người . Khi loài người muốn trở nên giống như Thiên Chúa thì loài người trở thành cừu địch với Người.

Lúc ấy loài người không còn thân thiết với Thiên Chúa bằng cách nào nữa, không còn ơn Thánh sủng, cũng không được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu.

Vì thế, sáng thế ký kể lại ” Thiên Chúa đuổi Adong và Eva khỏi dung nhan Thánh Người”

Loài người đang là con Thiên Chúa lại hóa thành tạo vật thường, đáng lẽ còn tiến lên nữa thì lại rơi xuống trình độ hẹp hòi loài người.

Loài người sa ngã cũng làm mất theo một yếu tố quan hệ cho hạnh phúc của mình, bởi vì loài người đã được sáng tạo để nhận lấy ơn Thánh sủng.

  1. Tiếp theo là sự đoạn tuyệt với ngoại giới

Loài người mất hết quyền kiểm soát với thế giới vật chất. Từ nay phải qua bao cố gắng vật chất họ mới có thể thu lại được một chút ảnh hưởng, sau bao thế hệ cần lao, sau bao thất bại chua xót, loài người tiến tới thời kỳ hiện tại nghĩa là không tiến xa lắm.

Đàng khác, theo chương trình của Đấng Tạo Hóa, thế giới vật chất giúp loài người tiến lên cùng Thiên Chúa. Khi loài người cắt đứt dây liên lạc với Thiên Chúa thì những tạo vật hạ đẳng cũng thôi, không mau mắn tùng phục loài người nữa, không còn là một sự giúp đỡ, chúng lại trở nên một cản trở.

Câu chuyện trong Sáng thế kỷ, phải chăng đã nói rõ về điều này khi bảo “Đất sẽ bị nguyền rủa vì người, nghĩa là loài người gặp sức phản kháng ở khắp nơi và phải làm lụng vất vả để sinh sống.

  1. Sau cùng là sự mất thế quân bình trong con người

Bởi những ơn minh luận, ơn bất khả thụ nạn… đều là những ơn tiếp liền với ơn Thánh sủng, ơn Thánh sủng đã mất thì những ơn kia cũng không còn.

Thể xác lại phải chịu đau đớn vì phải chết, thể xác luôn luôn bị vật chất chi phối và sớm hay muộn cũng không thoát khỏi kỳ hạn của Tử thần.

Và Thiên Chúa báo trước cho loài người biết các hình phạt, Chúa bảo Eva: “Ta sẽ gia tăng những đau khổ cho ngươi, ngươi sẽ sinh con trong đau đớn”; Chúa bảo ADong: “Ngươi phải đổ mồ hôi mới kiếm được của ăn”… Chúa có ý nói đến vấn đề đau khổ.

Còn về sự chết Chúa phán: “Ngươi là bụi đất và ngươi sẽ trở về bụi đất”

Linh hôn sẽ không còn hoàn toàn chế ngự được những bản năng mù quáng của thể xác. Tà dục của xác thịt và của tinh thần sẽ xuất hiện.

Trí tuệ muốn được trau dồi chỉ còn biết nhờ cậy vào giác quan, với phương lược riêng sẵn có, trí tuệ bắt đầu từ sự vô tri hết sức dò dẫm bước đi trên đường hiểu biết. Đâu đâu nó cũng gặp những vấn đề phiền phức và những vấn đề không sao giải quyết được.

Ý chí bị trí tuệ hướng dẫn sai lạc, bị dục tính hạ đẳng lôi kéo, rất dễ lầm đường đi tìm hạnh phúc ở chỗ không có.

Đó là tình trạng hỗn độn trong thế giới.

Thực ra không có gì đã hư hỏng hoàn toàn, mọi viên đá của lâu đài hãy còn nguyên vẹn . Thế giới vật chất chưa hư hại, thể xác nhân loại chưa hóa xấu, trí tuệ cũng vậy, ý chí hãy còn có thể hành động ngay chính.

Nhưng tất cả mọi cái đều đã rã rời và công việc đáng lẽ Thiên Chúa đã tha cho loài người, thì nay họ lại phải làm, họ phải tự tom góp những các yếu tố để xây dựng nên nhân vị cho mình và kiến tạo nên Thế Giới.

Họ phải tu bổ công việc sáng tạo dở dang từ chỗ thấp kém nhất.

Và đó là tất cả lịch sử nhân loại từ thời ăn lông ở lỗ cho đến thời nay, họ phải cố gắng lâu dài và bền bỉ:

– Để chế ngự mãnh lực thiên nhiên mà kiếm chút lợi ích

– Để chiến đấu bệnh tật và hoãn kỳ hạn của Tử thần

– Để bành trướng phạm vi kiến thức và tìm một giải đáp về lẽ sinh tồn của mình

– Để chế ngự những khuynh hướng phức tạp về tái lập thế quân bình trong người.

Loài người không còn hướng về một tình yêu, tình yêu Thiên Chúa nữa. Trong việc tôn thờ Thiên Chúa, mỗi người lại muốn hành động lẻ loi, đang khi bản tính của mọi người đã được cấu tạo lên để tương trợ cho nhau.

(còn tiếp)

Trích sách “Giải quyết vấn đề nhân sinh” – F.Lelette S.J

Bình luận
error: Content is protected !!