Icon Collap
...
Trang chủ / Theo Đức Phanxicô, thế giới cần đổi mới tinh thần lãnh đạo

Theo Đức Phanxicô, thế giới cần đổi mới tinh thần lãnh đạo

Theo Đức Phanxicô, thế giới cần đổi mới tinh thần lãnh đạo”  ngược với loi “lãnh đạo hô khẩu hiệu”

cath.ch, I.MEDIA, 2018-07-27

Kết quả hình ảnh cho đức phanxico lãnh đạo

Trong một sứ điệp gởi cho buổi Hội thảo thần học tổ chức ngày 27 tháng 7 – 2018 ở Sarajevo, Đức Phanxicô đã gởi một sứ điệp, ngài viết: “Thế giới cần đổi mới tinh thần lãnh đạo để tìm một “phương thức sống công chính hơn”. Cuộc hội thảo này được tổ chức ở Sarajevo (Bosnia-Herzégovina) từ ngày 26 đến 29 tháng 7 quy tụ các nhà thần học công giáo trên thế giới để bàn thảo về chủ đề: “Thời buổi nguy kịch phải xây cầu”.

Trong sứ điệp của mình, Đức Giáo hoàng vui mừng vì Sarajevo được chọn để tổ chức buổi hội thảo này, sau các cuộc chiến tranh trong những năm 1990, thành phố này có một “giá trị biểu tượng lớn cho hòa giải”.

Dù phải rất cẩn thận nhưng Đức Phanxicô cho rằng, cần phải “xây cầu cho tình huynh đệ”. Một chủ đề ngài luôn đề cập đến trong suốt triều giáo hoàng của mình, như ngài đã nhấn mạnh trong sứ điệp này. Ngài cho biết, để làm được như vậy, phải có các nhân vật và các thể chế có khả năng xây dựng một “tinh thần lãnh đạo đổi mới”, chứ không theo kiểu ”hô khẩu hiệu” hay đấu tranh để ngồi hàng đầu. Ngài ước mong, tinh thần lãnh đạo này sẽ giúp thực hiện được một “phương thức sống công chính hơn”. Để mang lại phần đóng góp của mình, Đức Phanxicô đề nghị các người tham dự buổi hội thảo quy tụ nhau trong các mạng lưới liên lục địa. Như thế có thể huy động các “năng lực” để biến đổi thế giới được hoàn thiện hơn, một thế giới có “lòng trắc ẩn và quan tâm” đến các tình trạng bi thương. Các mạng lưới này không được dẫn đến một hình thức “đồng điệu” trong các bài diễn văn, nhưng chân thành “quy tụ” lại với nhau qua đối thoại.

Hơn 500 thần học gia trên khắp thế giới về dự cuộc hội thảo này. Ba hồng y tham dự cuộc hội thảo này là Hồng y Peter Turkson, chủ tịch Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, Hồng y Blase Cupich, Tổng Giám mục Chicago (Mỹ) và Hồng y Vinko Puljic, Tổng Giám mục Sarajevo.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bình luận
error: Content is protected !!