Icon Collap
...
Trang chủ / Hang đá Belem của những em bé vô gia cư

Hang đá Belem của những em bé vô gia cư

HANG ĐÁ BELEM
Giữa đêm cô tịch
Có một “Em Bé”
Là Chúa Ngôi Hai
Người đã giáng trần
Trong một Hình Hài
Là một “ Em Bé”
Bốn bề lạnh giá
Chẳng có cửa nhà
Tâm tình thiết tha
Tỏa ra hơi ấm
Thánh mẫu nhìn ngắm
Ôi, Chúa Hài Đồng !
Thật là khiêm hạ
Tầng Trời mở ra
Muôn vạn Thiên Sứ
Hát mừng chầu rực
Vũ trụ sáng rực
Muôn muôn tinh tú
Quỳ lạy bao quanh
Hài Nhi “mong manh”
Hoàn toàn phó thác
Là Chúa Đất Trời
Trong kiếp “Con Người”
Ôi, thật là lạ !
Kỳ công Tạo Hóa
Cứu chuộc nhân gian
Khỏi kiếp “lầm than”
Trong làn sự dữ
Kỳ công mầu nhiệm
Hơn cả Tạo Thành
Điều đó chính là :
“Treo gương khiêm hạ”
Quỳ trước hang đá
Ngắm Chúa Hài Nhi
Tạo vật im đi
Hết dạ cung kính
Mầu Nhiệm Giáng Sinh
Áng sáng lung linh
Giữa đêm lạnh giá
Thiên Chúa thật lạ
Người đã “ yêu“ ta
Quên mình hạ cố
Ban tặng chính Mình
Làm thành “quà tặng”
Quỳ gối suy niệm
Thiên Chúa Giáng Sinh
Em-ma-nu-el
Chính là “Phép lạ”
Tình yêu cao cả
Vượt quá nhiệm mầu
Ôi, “Đêm Giáng Sinh“.
 
(Mến tặng các em bé vô gia cư. Nguyện xin phúc lành của Chúa Giêsu Hài Đồng xuống trên các em.)
 
P.Trần Đình Phan Tiến
Bình luận
error: Content is protected !!