Icon Collap
...
Trang chủ / Xin ơn, tạ ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày 16 – 22.12.2018

Xin ơn, tạ ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày 16 – 22.12.2018

XIN ƠN, TẠ ƠN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

ngày 16 – 22.12.2018 tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp giáo xứ Thái Hà

Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhậm lời chúng con.

Bình luận
error: Content is protected !!