Icon Collap
...
Trang chủ / “Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.”

“Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.”

“Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.”

Thiên Chúa của chúng ta luôn luôn ban muôn ơn phúc cho con người và luôn luôn sẵn sàng cứu giúp con người. Nhưng vì con người không ý thức điều đó cho nên chính trong kế hoạch khôn ngoan của mình, Thiên Chúa đã ấn định đến ngày đến năm cho con người nhớ thời điểm mà Thiên Chúa thi ân, Thiên Chúa ban ơn cứu độ. Và Mùa Chay chính là mùa Thiên Chúa thi ân, mùa Thiên Chúa cứu độ. Suốt dòng lịch sử nhân loại, từ thời cựu ước việc chay tịnh đã là một truyền thống lâu đời để nhắc nhở cho con người về thân phận bọt bèo, mỏng manh yếu đuối của mình và nhắc nhở con người phải trở về với Thiên Chúa.

“Hãy xé lòng đừng xé áo.”

Chúng ta nhận thức được thân phận mình mỏng manh, dễ vỡ thì hãy thực lòng trở về với Thiên Chúa để đón nhận ngày Thiên Chúa thi ân, giờ Thiên Chúa cứu độ. Đó là thời điểm nhắc cho người Tín hữu nhớ việc chay tịnh quan trọng như thế nào trong công cuộc thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúa Giesu đã để cho Thần Khí đẩy vào hoang địa chịu 40 ngày chay tịnh. Để qua việc chay tịnh đó Chúa Giesu gặp gỡ được cha của mình, lắng nghe được tiếng của Cha và hiểu được những mưu đồ của Ma quỷ cản trở Ngài trên con đường cứu độ. Vì vậy hằng năm đến Mùa Chay, Giáo hội mời gọi tất cả chúng ta là những người Kito hữu, trong tư cách là chi thể của Chúa, hãy để Chúa Gieus dẫn chúng ta vào hoang địa cùng Ngài 40 đêm ngày để chúng ta được cùng với Chúa Gieus ở với Chúa Cha.

Lời mời gọi theo Chúa vào hoang địa

Cầu nguyện là vào hoang địa, vào nơi thinh lặng, để chúng ta có thể đối diện với Thiên Chúa là Cha của mình. Khi đó chỉ có bản thân đối diện với Cha để thưa lên với Cha và để lắng nghe Cha nói với mình, để Cha cho mình biết được: Mình cần thay đổi như thế nào, cần hoán cải làm sao để trở thành con chí ái của Cha.

Chúa Giesu dẫn chúng ta vào hoang địa 40 đêm ngày cùng Ngài

Tất cả những người Tín hữu chúng ta đều được mời gọi bước vào sa mạc với Chúa Giesu để cùng Ngài gặp gỡ Chúa Cha là Đấng yêu thương chúng ta, Đấng muốn ở với chúng ta, Đấng sẵn sàng ra tay cứu giúp chúng ta. Và sau khi ở với Chúa Cha 40 đêm ngày, Chúa sẽ cho chúng ta thấy được con người thật của chúng ta, thấy những yếu đuối mỏng manh và những mưu ma chước quỷ bao quanh chúng ta. Chính nó đã ngăn cản chúng ta đến với Cha. Việc chay tịnh cho chúng ta thấy được con người chúng ta có quá nhiều yếu đuối mỏng giòn. Sự yếu hèn đó được diễn tả nơi thân xác của chúng ta. Chúa Giesu trong hoang địa 40 đêm ngày đã chịu đói khát. Ma quỷ đã đánh vào thân xác Chúa nhưng chúng không thắng được. Chúng ta cũng vậy, chúng ta vào hoang địa để thấy được những yếu đuối của chúng ta. Chúng ta sùng bái “nó” cách thái quá, chúng ta đã quá dễ dãi để cho “nó” phạm tội một cách ngang nhiên thì khi vào hoang địa với Chúa, chính Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta thấy được những yếu đuối đó, để chúng ta chấp nhận và đừng để cho thân xác là nơi cư ngụ của Ma quỷ. Trong hoang địa Chúa cũng cho chúng ta thấy vinh hoa lợi lộc Ma quỷ đã vạch ra cho Chúa Giesu. Đó cũng là những cái nó vạch ra cho chúng ta mỗi ngày. “Nó” nhấn chìm chúng ta.

Vậy Chúa đưa chúng ta vào hoang địa để chúng ta nhận thức được chúng ta đã bái lạy Ma quỷ, những ham vui lạc thú chứ không phải bái lạy Thiên Chúa. Khi nhận thức được những yếu đuối đó chúng ta biết trở về với Thiên Chúa. Cũng chính trong hoang địa, Chúa cho chúng ta thấy Ma quỷ có khả năng tước đoạt lòng tin của chúng ta. Chúng tôn dương chúng ta quyền làm Chúa trên cuộc đời mình, khiến cho chúng ta không có cơ hội tiếp xúc, hạ mình trước nhan thánh Thiên Chúa và chúng ta không có khả năng để đối thoại, cầu nguyện với Thiên Chúa.

Xin Chúa cho chúng ta thấy được tội lỗi, sự yếu đuối mỏng manh của mình, thấy được sự cao ngạo của mình để chúng ta thật lòng trở về với Thiên Chúa. Và sau khi gặp được Thiên chúa thì con đường cụ thể và cần thiết nhất đó là đến với tha nhân. Đó là mở lòng đến với anh chị em, mở lòng nói lời tha thứ, lời yêu thương, lời cam kết chung thủy, lời xin lỗi nhau chân thành vì tất cả những đổ vỡ mà chúng ta đã kiến tạo cho nhau trong đời sống gia đình, đời sống xã hội cũng như đời sống tôn giáo. Vì vậy ba điểm chay tịnh, bố thí và cầu nguyện không thể tách rời nhau. Đó là ba phương tiện giúp chúng ta thực hiện cuộc hoán cải trở về với Thiên Chúa.

Xin cho chúng ta nghe được lời chúa nói để không phải chỉ ngày hôm nay mà Bốn mươi đêm ngày chay tịnh của chúng ta, để chúng ta biết vứt bỏ tất cả để chọn một mình Chúa, vứt bỏ tất cả để xin chúa đến chữa lành, giải thoát chúng ta, vứt bỏ tất cả để mở lòng ra để đến với tha nhân, đến với anh chị em, đến với những người mình đã làm tổn thương và cả những người đã làm tổn thương mình. Xin Chúa cho chúng ta ý thức những điều đó để việc lãnh nhận tro không phải là một nghi lễ nhưng qua đó chúng ta được Thần Khí biến đổi, thật lòng sám hối để trở về với Thiên Chúa của chúng ta.

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh.CSsR

Bình luận
error: Content is protected !!