Icon Collap
...
Trang chủ / Xin ơn và tạ ơn tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp giáo xứ Thái Hà 09 – 16/03/2019

Xin ơn và tạ ơn tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp giáo xứ Thái Hà 09 – 16/03/2019

TẠ ƠN VÀ XIN ƠN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 09 – 16/03/2019

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp là Đấng chúng con cậy trông. Vì lời Mẹ cầu bầu rất thần thế nên chúng con dám nài xin Mẹ ban cho chúng con những ơn chúng con xin. Xin Mẹ dủ lòng thương đến nỗi khốn cùng của chúng con mà chuyển cầu cho chúng con trước tòa Chúa công bằng vô cùng. Chúng con tin tưởng rằng Chúa sẽ chẳng nỡ từ chối Mẹ điều gì. Vì lẽ đó, xin Mẹ đoái thương và chuyển cầu cho chúng con. 

Vì lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhậm lời chúng con.

Bình luận
error: Content is protected !!