Icon Collap
...
Trang chủ / “Nếu các ngươi không sam hối, các ngươi sẽ phải chết”

“Nếu các ngươi không sam hối, các ngươi sẽ phải chết”

Thiên Chúa là Đấng giải phóng con người, điều đó đã được chứng minh trong suốt bề dày lịch sử. Và vị Thiên Chúa đó vẫn luôn hằng hữu, luôn hoạt động trong chúng ta và ở cùng với chúng ta. Ngài không phải là vị Thiên Chúa vô hình hay vắng bóng xa vời nhưng là một vị Thiên Chúa cụ thể hữu hình. Chúa nói: “Ta là Thiên Chúa của Apraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacop”. Ngài là Thiên Chúa hoạt động trong những nhân vật cụ thể, trong dòng lịch sử để thực thi quyền của Ngài là cứu thoát con người khỏi tộị lỗi và sự chết. Thiên Chúa đã đặc tuyển Môse, các ngôn sứ, và Ngài đã dâng chính con của Ngài để hướng dẫn chúng ta. Ngài đã trao quyền cho Hội Thánh để loan báo Tin mừng về việc Thiên Chúa tiếp tục giải thoát chúng ta khỏi sự tội, sự chết muôn đời. Vì vậy chúng ta được mời gọi ý thức Thiên Chúa đang nói và đang hoạt động trong Hội Thánh. Ngang qua Hội Thánh Chúa mời gọi chúng ta hãm mình chay tịnh, không chỉ xác thịt mà cả trí khôn, tất cả những gì làm chúng ta khước từ ân nghĩa với Chúa. Chúng ta hãy dành thời giờ để cầu nguyện, để đến với tha nhân, để đưa tha nhân trở về với Chúa. Vị Thiên Chúa đó không ở ngoài Hội Thánh. Ngài vẫn hoạt động liên tục trong Hội Thánh cụ thể là ngang qua Mùa Chay Thánh này để mỗi người chúng ta sám hối trở về. Xin Chúa cho chúng ta ý thức Ngài vẫn luôn hoạt động trong Hội Thánh ngang qua các Ngôn sứ là những người mà Ngài đã tuyển chọn. Ngài vẫn luôn là một Thiên Chúa hiện hữu ngay giữa chúng ta để chúng ta có khả năng nói chuyện, đàm đạo với Ngài, có khả năng chạy đến tìm sự trợ giúp nơi Ngài.

Điều thứ hai là Chúa nói lại cho chúng ta một chân lý căn bản: Thiên Chúa là Đấng Thánh và tất cả chúng ta đều là tội nhân. Trong bài Tin mừng Lc 13,1-5 Chúa nói thẳng cho những người đến mách với những người Do Thái và quan Philato rằng nếu họ không ăn năn sám hối thì các họ cũng phải chết khốn nạn. Qua đó Chúa cũng nói với mỗi người chúng ta: Nếu chúng ta không ăn năn sám hối trở về với Thiên Chúa thì chúng ta cũng chết khốn nạn như vậy. Tất cả chúng ta đều là tội nhân và chỉ có con đường sám hối trở về với Thiên Chúa mới cứu chúng ta khỏi sự chết muôn đời mà thôi. Đó là chân lý thứ hai mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta cùng thực hiện trong Mùa Chay Thánh này để chúng ta đừng tự mạn, tự kiêu, tự phụ. Chúng ta đừng nghĩ mình thánh thiện tốt lành. Chúng ta cần phải ý thức rằng kể cả Mose hay các ngôn sứ thì tất cả đều là tội nhân.

Chân lý thứ ba mà Chúa muốn dạy chúng ta đó là: Lòng nhẫn nại, bao dung, sự kiên nhẫn của Thiên Chúa cũng có giới hạn. Hình ảnh cây vả không ra quả mà Chúa muốn chặt đi đã cho chúng ta thấy được điều đó. Chúng ta đừng lạm dụng lòng tốt của Thiên Chúa mà sống trong tội lỗi. Rồi một lúc nào đó không ngờ, chúng ta được Thiên Chúa gọi về và Chúa sẽ  sẵn sàng tha thứ cho tất cả những ai có lòng sám hối ăn năn. Nếu cả chuỗi ngày sống mà chúng ta không biết đến Thiên Chúa thì phải coi chừng. Chúng ta đừng sợ hãi, hãy quay trở về với Thiên chúa, đừng để cho lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa trở nên vô ích trước sự chai lỳ, cố chấp của mỗi người chúng ta.

Xin cho chúng ta xác tín Thiên Chúa hiện hữu luôn ở với chúng ta. Ngài là Đấng hoạt động trong chúng ta, trọng hội thánh, nơi những con người cụ thể. Chúng ta có khả năng tương tác, nói chuyện, thỉnh vấn và có quyền kêu xin mọi nơi mọi lúc với vị Thiên Chúa đó. Chúng ta đừng hồ nghi một Thiên chúa xa lắc, một Thiên Chúa bất động nhưng hãy biết rằng Ngài là một Thiên Chúa luôn luôn hoạt động, luôn đi với chúng ta để sẵn sàng cứu giúp chúng ta. Chúng ta hãy biết gia tăng giờ cầu nguyện với Ngài không chỉ trong phòng câu nguyện, trong thánh lễ mà trên mỗi bước chúng ta đi, và trong hành trình cuộc đời của chúng ta. Bên cạnh đó xin Chúa giúp chúng ta nhận ra thân phận tội lỗi của mình. Chúng ta đừng tự mãn tự kiêu, đừng tự cho mình thánh thiện mà hãy nghe lời của Chúa là đi trên con đường của chúa. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức sự kiên nhẫn của Thiên Chúa có giới hạn để chúng ta biết tranh thủ thời cơ này, tranh thủ mùa hồng ân này mà dành thời gian suy nghĩ cầu nguyện, xét mình, xưng thú, hòa giải với Chúa, hòa giải với nhau để chúng ta thật lòng trở về với Thiên Chúa. Khi đó mầu nhiệm Thiên Chúa cứu độ sẽ được thực hiện nơi mỗi người chúng ta. Khi đó chúng ta không chỉ được Chúa giải thoát khỏi sự tội sự ác mà Ngài còn giải thoát chúng ta khỏi sự chết đời đời và cho chúng ta được thông dự vào sự sống vĩnh cửu đời đời với Ngài.

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh. CSsR

Bình luận
error: Content is protected !!