Icon Collap
...
Trang chủ / Ơn Toàn Xá Trong Ngày Chúa Nhật II Phục Sinh, Kính Lòng Thương Xót Chúa

Ơn Toàn Xá Trong Ngày Chúa Nhật II Phục Sinh, Kính Lòng Thương Xót Chúa

Sắc lệnh khẳng định rằng Ơn Toàn xá được ban với những điều kiện thường lệ là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha cho những tín hữu nào trong ngày Chúa Nhật thứ hai sau lễ Phục Sinh tức là Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa tại bất kỳ nhà thờ nào, với lòng quyết tâm từ bỏ mọi quyến rũ tội lỗi, kể cả tội nhẹ; và tham dự vào các việc đạo đức tôn vinh lòng từ bi Chúa, hay ít là đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính cùng với sự kêu cầu Chúa Giêsu từ bi trước sự hiện diện của Mình Thánh Chúa được trưng bày công khai hoặc giữ trong nhà tạm.

Để xứng đáng mừng ngày lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa, chúng ta cần:

1. Đón mừng lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa vào Chủ Nhật đầu tiên sau Lễ Phục Sinh (Chúa Nhật II Phục Sinh).

2. Thành tâm thống hối ăn năn tất cả tội lỗi của chúng ta.

3. Đặt tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Giêsu.

4. Đi xưng tội, tốt nhất là nên xưng tội trước ngày Chúa Nhật của ngày lễ này.

5. Rước Mình và Máu Thánh Chúa trong ngày lễ này.

6. Tôn kính thánh ảnh Lòng Thương Xót Chúa.

7. Đối xử đầy thương xót với mọi người qua hành động, lời nói, việc làm và cầu nguyện thay cho họ.

SỰ TÔN SÙNG ẢNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Ảnh Chúa Giêsu, Lòng Thương Xót Chúa phải có ở một nơi vinh dự nhất vào ngày mừng lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa. Ảnh của Ngài cũng nhắc cho ta tưởng nhớ về cuộc Khổ Nạn, sự Chết và sự Phục-Sinh mà Ngài đã trải qua vì chúng ta, và cũng để nhắc nhở điều mà Chúa đòi hỏi chúng ta đáp trả cho Ngài – tuyệt đối tin tưởng nơi Ngài và khoan dung với mọi người:

“Ta muốn hình ảnh Ta phải được tôn kính trong ngày Chúa Nhật đầu tiên sau Lễ Phục Sinh, và ta muốn điều này phải được tôn vinh một cách công khai để các linh hồn biết về điều này.

 

ÂN SỦNG TUYỆT VỜI CHO NHỮNG AI ĐỌC CHUỖI KINH LÒNG THƯƠNG XÓT:

  • Khi đang cầu nguyện bằng chuỗi Kính Lòng Thương Xót, tôi (faustina) thấy vị thiên thần trở nên bất lực: không thể thực hiện án phạt Công Thẳng xứng với tội lỗi thế giới. (474)
  • Giải hòa với Thiên Chúa và khẩn nài được Lòng CHUA Xót Thương. (714)
  • Đem nhân lọại đến gần Cha hơn. (929)
  • Nhận được Lòng Thương Xót bao la trong gìơ lâm tử. (687).
  • Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi kinh ấy cho các tội nhân như niềm trông cậy sau cùng cho ƠN CỨU ĐỘ. (687)
  • Một tội nhân dù chai đá , cứng lòng đến mấy, nhưng nếu đọc chuỗi kinh này, dù chỉ một lần duy nhất mà thôi, cũng sẽ nhận được ơn thánh do lòng lân tuất vô cùng của Cha. (687)* • Ân sủng trọng đại biết bao cho những linh hồn đọc chuỗi kinh, Lòng Thương Xót sâu nhiệm của Cha cảm kích vì những người đọc chuỗi kinh này. (848)
  • mọi sự đều có thể xin được nhờ chuỗi kinh này. (Faustina cầu được mưa trong 3 tiếng ).
  • Hãy cổ động đọc chuỗi kinh… Cha vui lòng ban mọi điều họ nài xin Cha bằng việc lần chuỗi kinh ấy. (1128)
  • Khi những tội nhân cứng lòng đọc chuỗi kinh, Cha sẽ đổ đầy bình an cho linh hồn họ, và giò chết của họ sẽ là một giờ hạnh phúc. (1541)
  • Đọc chuỗi kinh này bên người hấp hối, Cha sẽ đứng giữa Chúa Cha và người hấp hối ấy, không phải với tư cách Thẩm Phán chí công, nhưng là Đấng Cứu Độ nhân lành. (1541)
Bình luận
error: Content is protected !!