Icon Collap
...
Trang chủ / Tòa Thánh kêu gọi thực thi hiệp định về biển cho ích lợi chung của mọi dân tộc

Tòa Thánh kêu gọi thực thi hiệp định về biển cho ích lợi chung của mọi dân tộc

Quân bình giữa bảo đảm các quyền kinh tế và lợi nhuận và bổn phận bảo vệ biển cả

Thứ hai là tầm quan trọng của thế quân bình giữa việc bảo đảm các quyền kinh tế và lợi nhuận và bổn phận bảo vệ biển cả và các tài nguyên của chúng cho sự phát triển có thể chịu đựng được. Các lợi nhuận kinh tế giúp tạo ra sự giầu có của các quốc gia và các dân tộc, cung cấp thực phẩm, nhà ở và các nhu cầu của cuộc sống. Nhưng con mọi dân nước cũng có bổn phận giữ gìn sức khỏe của biển khơi. Các thống kê nghiên cứu khoa học về tình trạng sức khỏe của biển khơi cho thấy cần cấp thiết duy trì thế quân bình hài hòa của chúng với các hoạt động kinh tế. Trong viễn tượng này Tòa Thánh ca ngợi hoạt động của tổ chức quốc tế biển cả và các tổ chức khoa học nghiên cứu sinh thái khác biệt và đưa ra bản đồ khoa học về đáy biển. Nỗ lực công tác giữa giới khoa học và giới làm ăn cần thiết cho các quyết định và các luật lệ tốt điều hành lãnh vực này.

Xung khắc lợi nhuận

Đề nghị suy tư thứ ba liên quan tới các xung khắc lợi nhuận có thể xảy ra. Cùng với nền kinh tế xanh đang lên là các xung khắc lợi nhuận giữa các quốc gia, các dụng cụ pháp luật, các hãng đầu tư và các nhóm sử dụng khác. Các xung khắc lợi lộc có thể dẫn đưa tới việc theo đuổi ba mục tiêu của việc sử dụng và phát triển các tài nguyên có thể chịu thực hiện được, bắt buộc phải có các điều luật bảo đảm sự an toàn, môi trường và việc đạt tối đa các nguồn lợi. Thách đố lớn đối với các giới chức có trách nhiệm quyết định và các nhà làm luật là làm sao duy trì được sự hài hòa giữa việc duy trì biển khơi, các nguồn tài nguyên chung và khai thác mang lại lợi nhuận kinh tế. Và khi xảy ra rác xung khắc phải bảo đảm giải quyết chúng trong liêm chính và công bằng.

Trong dịp kỷ niệm 25 năm Liên Hiệp Quốc đưa ra Hiệp định về luật Biển Cả Tòa Thánh hy vọng các giới chức liên hệ tiếp tục đương đầu với các thách đố lớn hơn trong việc điều hợp các sinh hoạt của con người trong các đại dương và biển cả một cách khôn ngoan hữu hiệu (REI 25-26-2019)

Linh Tiến Khải – Vatican

Bình luận
error: Content is protected !!