Icon Collap
...
Trang chủ / ĐỨC MARIA GƯƠNG MẪU CỦA SỰ HIỆP NHẤT

ĐỨC MARIA GƯƠNG MẪU CỦA SỰ HIỆP NHẤT

Đến hẹn lại lên vào ngày thứ bảy cuối tuần, gạt bỏ mọi sao nhãng do công việc  bận rộn nhưng đông đảo đoàn con cái Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Anphongso vẫn quy tụ lai với nhau, về ngôi Thánh đường Giáo xứ Thái Hà để bày tỏ lòng tôn kính và yêu mến Mẹ Maria cách đặc biệt và dâng lên mẹ những tâm tình,  lời khẩn cầu tựa như hương lòng của đoàn chúng con muốn dâng lên Mẹ.

Lúc 9h30, Thầy Giuse Nguyễn Văn Bắc đã giúp cộng đoàn làm giờ hành hương kính Mẹ. Đúng 10h, Thánh Lễ được diễn ra. Trong Thánh lễ, Cha Giu se Nguyễn Văn Phú chủ tế, cùng đồng tế có Cha FX Nguyễn Kim Phùng.

Trong bài giảng, Cha Giu se mời gọi cộng đoàn suy niệm:” Đức Maria gương mẫu của sự hiệp nhất”. Hiệp nhất là giấc mơ của Thiên Chúa, và quả thực như vậy trong bài tin Mừng hôm nay Chúa Giê su loan báo cho mọi người biết về Chúa cha. Giấc mơ của Thiên Chúa  bắt đầu từ khi con người loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình, loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống đấy là sự việc con người trong vườn địa đàng khi A Đam và E Và đã không vâng lời Thiên Chúa, không cầu nguyện với Thiên Chúa, đã dẫn đến sự ác, sự chết, đau khổ cho con người. Vì vậy, Thiên Chúa đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ để con người được hiệp nhất với nhau. Và đển thực hiện được giấc mơ, Thiên Chúa đã ban con một của Ngài để cứu chuộc nhân loại. Chúa Giê su đã hủy mình, đã chịu chết để giao hòa giữa con người với Thiên Chúa, giao hpoaf con người với nhau. Để sự hiệp nhất đó được trọn vẹn, Thiên Chúa đã chọn Mẹ Maria, Mẹ đã trở thành gương mẫu tuyệt vời về sự hiệp nhất cho chúng ta noi theo. Mẹ đã khiêm nhường trước lời mời gọi của Thiên Chúa, dẫu rằng Mẹ không hề biết trước kế hoạch của Ngài. Ngay sau lời:’’ Xin vâng’ ’âm thầm và khiêm tốn ấy, trong cung lòng Mẹ đã diễn ra một sự hiệp nhất trọn vẹn giữa Thiên Chúa và loài người. Vì Ngôi hai Thiên Chúa đang ngự nơi cung lòng Mẹ. Mẹ luôn sẵn sàng đón nhận những gì Chúa muốn trên cuộc đời Mẹ với tâm tình phó thác trong mọi tình huống xảy đến. Mẹ đã cùng cộng tác đưa Chúa Giê su đến với con người chúng ta, đưa chúng ta đến sự hiệp nhất với ba ngôi Thiên Chúa.

Là những người con của Đức mẹ hiệp nhất, chúng ta xem lại trong gia đình mình chúng ta đã biết yêu thương, khiêm nhường chưa? Hay chúng ta còn ích kỉ, vô cảm? Hôm nay chúng ta nhìn lên Mẹ là Mẹ của hiệp nhất , Mẹ của Chúa Giê su và là Mẹ của chúng ta. Chúng ta cũng cầu xin Mẹ giúp chúng ta biết thưa lên Chúa lời xin vâng trong tình yêu thương và tín thác. Để chúng ta được trở thành những chứng tá về niềm hi vọng và sự hiệp nhất của Hội Thánh, cho quê hương, đất nước và toàn thể nhân loại này.

Bình luận
error: Content is protected !!