Icon Collap
...
Trang chủ / Hành hương kính Mẹ 30/5: Đức Maria đi thăm bà Elisabet

Hành hương kính Mẹ 30/5: Đức Maria đi thăm bà Elisabet

Phụng vụ Giáo hội lựa chọn ngày kết thúc của tháng hoa dâng Mẹ, ngày 31/5 là ngày lễ kính Đức Maria đi thăm bà Elisabet. Trong tâm tình của những người con, thứ bảy tuần cuối cùng trong tháng này, tất cả cùng nhau quy tụ về bên Mẹ và suy ngắm mầu nhiệm thứ 2 của năm sự vui: Đức Maria thăm viếng bà Elisabet.

Giờ hành hương diễn ra như thường lệ vào lúc 9h30. Thánh lễ đồng tế bắt đầu lúc 10h do Cha Phanxico Xavie Nguyễn Kim Phùng chủ tế. Đồng tế với Ngài có sự hiện diện của cha Giuse Trần Hữu Hoan và cha Vinh sơn Trần Trí Tuệ. Trong bài giảng thánh lễ, Cha Vinh sơn chia sẻ với cộng đoàn hai điểm về ý nghĩa sâu xa của ngày lễ này:

1. Nhắc ta nhớ về mầu nhiệm một Thiên Chúa đến viếng thăm và cứu chuộc con người

Cuộc viếng thăm của Đức Maria ở đây không chỉ dừng ở việc một người phụ nữ có lòng nghĩa thiết với họ hàng, nhằm nêu gương thăm viếng anh chị em mình. Nhưng qua đó ta được mời gọi đi vào mầu nhiệm sâu xa hơn: mầu nhiệm của đức tin. Đó là hình ảnh mầu nhiệm ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã viếng thăm cứu chuộc dân Người như lời của ông Dacaria trong bài ca chúc tụng (Benedictus) đã thưa lên:

“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel

Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người…”

Như vậy Lời Thiên Chúa hứa ban cho con người nay đã được thực hiện. Bà Elisabet có thể mở rộng ra là đại diện cho toàn nhân loại mà Đức Maria viếng thăm. Tuy nhiên, cuộc viếng thăm này nhắc ta rằng trước đó chính Thiên Chúa đã đến thăm con người trước, Ngài mở đầu cho mọi cuộc viếng thăm của con người với nhau và sự thăm viếng đó là nền tảng cứu thoát con người khỏi tội lỗi.

2. Mẹ Maria là hình ảnh và mẫu gương cho nhân loại: Người loan báo Chúa đến cho tha nhân, Người mang sứ điệp niềm vui cho thế giới

Thiên Chúa yêu thương tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài. Chiều chiều Ngài đến viếng thăm con người. Trong khi đó con người lại bất tuân phạm tội mà phải chết. Nhưng Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương, hứa ban ơn cứu độ. Và khi thời tới hồi viên mãn Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài là Đức Giê-su Ki-tô không chỉ đến viếng thăm mà thôi, song còn đến ở với nhân loại. Trong sứ mạng rao giảng của Chúa Giê-su trên trần gian, bước chân Người đã rảo khắp mọi miền Do Thái. Đó là những bước chân của vị sứ giả loan báo Tin Mừng Nước Trời, những bước chân của thăm viếng và mang ơn cứu độ. Trong Tin Mừng, có thể kể đến cuộc thăm viếng của Chúa đến nhà ông Da-kêu. Chúa nói: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông”. Ông đã dâng phân nửa tài sản của mình và nếu làm thiệt hại của ai điều gì, ông xin đền gấp bốn. “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến với nhà này”. Thiên Chúa đến thăm và thay đổi cuộc đời ông. Mọi cuộc viếng thăm của Chúa đều có sức biến đổi con người. Thiên Chúa vẫn tiếp tục viếng thăm nhân loại và đang thay đổi lòng mỗi người tin Chúa. Mầu nhiêm Thiên Chúa viếng thăm dân Người và qua việc Mẹ Maria đi thăm viếng, cho thấy Thiên Chúa vẫn tiếp tục thăm viếng và ở với ta luôn mãi.

Đức Maria cho thấy hình ảnh của Hội Thánh. Mẹ là người đầu tiên được Chúa Giê-su viếng thăm và cứu độ. Mẹ là hòm bia giao ước mới vì Mẹ đã cưu mang Ngôi Lời, mang ơn cứu độ và niềm vui cho toàn thể nhân loại. Và hôm nay Mẹ vẫn tiếp tục vai trò là hòm bia giao ước khi tiếp tục mang Chúa đến với mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn chúng ta.

Mẹ Maria là người nữ thánh thiện, là hình ảnh báo trước của Hội Thánh được Chúa cứu chuôc khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, cũng được trở nên thánh thiện công chính. Mẹ đã đón nghe lời của sứ thần, Mẹ mau mắn tham gia vào công trình cứu độ, Mẹ công bố kì công của Thiên Chúa qua bài ca ngợi khen và tạ ơn Magnificat: “linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa…“. Mẹ là mẫu gương của sự yêu thương phục vụ, là trinh nữ được chúc phúc qua muôn thế hệ.

Tạ ơn vì Chúa đã viếng thăm nhân loại. Tạ ơn vì Chúa ban cho chúng ta có Mẹ là gương mẫu để noi theo. Chúng ta được mời gọi để Mẹ đi vào từng gia đình, từng cộng đoàn. Vì ở đâu có Mẹ hiện diện, ở đó có Chúa Giê-su. Và ở đâu có Chúa, thì gia đình ấy, cộng đoàn ấy sẽ được thánh hóa, được biến đổi.

Xin cho tình yêu và ánh sáng Tin Mừng của Chúa chiếu rọi để mỗi người chúng con là con cái Mẹ cũng biết noi gương, bắt chước Mẹ, trở nên người mang niềm vui ơn cứu độ đến với anh chị em, nhất là những người nghèo khổ, những người chưa đón nhận đức tin. Xin Chúa chúc phúc cho  chúng con trong ngày lễ này và cho chúng con biết sống tâm tình tạ ơn trong từng ngày sống của chúng con. Amen

M. Teresa Huyền

Truyền thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và St Alfonso

Bình luận
error: Content is protected !!