Icon Collap
...
Trang chủ / Sao phải lần hạt Mân Côi? Lần hạt có phải chỉ là lập đi lập lại?

Sao phải lần hạt Mân Côi? Lần hạt có phải chỉ là lập đi lập lại?

Việc lần hạt để đếm những lời kinh khá phổ biến trong nhiều tôn giáo. Trong Kitô giáo – Chính Thống Giáo có chuỗi Chúa Giêsu. Trong Giáo Hội Công Giáo, có nhiều chuỗi hạt khác nhau, như chuỗi Lòng Thương Xót Chúa, chuỗi Hài Nhi Giêsu ở Prague, chuỗi Tổng lãnh thiên thần Micae, và tất nhiên là chuỗi Mân Côi. Chuỗi mân côi là một á bí tích, nên cần được một linh mục hoặc phó tế làm phép. Khi được làm phép, chuỗi mân côi được dành riêng cho việc thiêng liêng.

(Cuốn Kinh Thánh sống động ở chính nơi tràng chuỗi Mân Côi – Lm. Ronan Murphy)

Thánh Đa Minh là người được cho là đã nhận chuỗi Mân Côi đầu tiên. Ngài đã nhận chuỗi này khi Đức Mẹ hiện ra. Đức Mẹ đã đưa cho ngài chuỗi hạt Mân Côi như một khí cụ thiêng liêng chống lại dị giáo Albigensian, vốn từ chối nhân tính của Đức Kitô. Lời rao giảng của thánh nhân không thể thay đổi những sai lạc phổ biến trong thế kỷ mười ba; nhưng chuỗi Mân côi đơn giản lại có thể giúp các tín hữu suy niệm các mầu nhiệm vui, thương, mừng của Chúa Giêsu Kitô, và đã thuyết phục người dân Tây Ban Nha và Pháp tin rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa và là người thật, trọn vẹn nhân tính và thiên tính. Năm sự thương đặc biệt nhấn mạnh đến nhân tính, vì Chúa Giêsu cảm thấy đau đớn thực sự và chết một cái chết thực sự mà chỉ con người mới có thể trải qua. Năm sự mừng làm nổi bật thiên tính của Chúa Giêsu vì chỉ có Thiên Chúa mới có thể trỗi dậy từ cõi chết và lên trời. Năm sự vui nối kết trời với đất, Thiên Chúa và con người, trong đó, Chúa Giêsu có một người Mẹ nhân loại thực sự, Mẹ Mary, nhưng Mẹ đã được thụ thai một cách kỳ diệu nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Chuỗi mân côi bao gồm hai mươi mầu nhiệm tập trung vào cuộc đời của Chúa Kitô. Những mầu nhiệm này đã được dạy cho những người mù chữ, và chẳng mấy chốc họ hiểu ngay đức tin của mình. Một bức tranh nổi tiếng được lưu giữ trong một nhà thờ ở Pompeii được cho là miêu tả phép lạ Đức Mẹ Mân côi. Trong bức tranh, Đức Mẹ trao chuỗi Mân Côi cho thánh Đaminh và thánh Catherine thành Sienna. Thánh Catherine là đấng đồng sáng lập, cùng với thánh Đa Minh, dòng Đa Minh nữ.

Hai mươi mầu nhiệm Mân Côi được chia thành bốn phần. Đầu tiên là năm mầu nhiệm vui, bao gồm truyền tin, thăm viếng, Giáng Sinh, dâng Chúa Giêsu trong đền thờ và tìm thấy Chúa trong đền thờ. Phần thứ hai tập trung vào cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, được gọi là những mầu nhiệm thương, bao gồm Chúa Giêsu chịu hấp hối trong vườn, chịu đánh đòn, chịu đội mão gai, vác thánh giá, and chịu đóng đinh. Thứ ba, những mầu nhiệm mừng bao gồm phục sinh, thăng thiên và Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Mẹ được rước lên trời và Đức Mẹ được thưởng trên trời. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã dâng năm 2003 cho chuỗi Mân Côi và đã sáng tác năm mầu nhiệm sự sáng sau cùng, được gọi là năm mầu nhiệm Sáng, bao gồm Chúa chịu phép rửa, tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu rao giảng Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu biến hình và lập bí tích Thánh Thể.

Chuỗi mân côi hiện thời có năm mươi hạt, và mỗi hạt tương ứng với một kinh. Lẫn chuỗi Mân Côi bắt đầu bằng dấu thánh giá với kinh Tin Kính các Tông đồ, tiếp đến là một kinh Lạy Cha, ba kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh. Sau đó, mầu nhiệm đầu tiên được xướng lên, cùng với một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh sau đó. Việc này được lặp lại năm lần và kết thúc với kinh Lạy Nữ Vương. Chuỗi Mân Côi có thể là sự lặp đi lặp lại nhàm chán nếu không được cầu nguyện theo đúng tinh thần của nó. Khi một người suy gẫm về từng mầu nhiệm, các kinh Kính Mừng trở thành khung cảnh để họ suy gẫm về một mầu nhiệm đó. Trong 400 năm qua, mỗi vị Giáo Hoàng đã viết một số điểm về sức mạnh của khí cụ thiêng liêng này. Đó là một khí cụ chuẩn bị hoặc tạ ơn sau Thánh Lễ. Khi lần chuỗi chung cộng đoàn trước Bí tích Thánh Thể, Giáo hội ban một đại xá, với điều kiện họ giữ các quy định để được hưởng ơn đại xá này.

Chuyển ngữ: Nhóm Maiorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D.,
The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question,
(Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 160-161.

nguồn: https://sjjs.edu.vn

Bình luận
error: Content is protected !!