Icon Collap
...
Trang chủ / Đức Thánh Cha hỗ trợ khẩn cấp cho Haiti, Việt Nam và Bangladesh

Đức Thánh Cha hỗ trợ khẩn cấp cho Haiti, Việt Nam và Bangladesh

Vatican News (24.8.2021) – Đức Thánh Cha đã quyết định gửi hỗ trợ khẩn cấp 100 ngàn euro cho người dân Việt Nam, những người đang gặp khó khăn nghiêm trọng do hậu quả kinh tế-xã hội liên quan đến đại dịch Covid-19. Cũng trong lần hỗ trợ này, Đức Thánh Cha còn gửi 200 ngàn euro cho Haiti và 69 ngàn euro cho Bangladesh.

100 ngàn euro cho Việt Nam

Đức Thánh Cha hỗ trợ, Viện trợ, Đức Thánh Cha viện trợ cho các nước

                                                                                        Đại dịch tại Việt Nam

Theo dõi diễn biến tình hình trong thời gian gần đây, qua Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, Đức Thánh Cha đã quyết định gửi hỗ trợ khẩn cấp 100 ngàn euro cho người dân Việt Nam, những người đang gặp khó khăn nghiêm trọng do hậu quả kinh tế-xã hội liên quan đến đại dịch Covid-19.

200 ngàn euro cho Haiti

Đức Thánh Cha hỗ trợ, Viện trợ, Đức Thánh Cha viện trợ cho các nước

                                                                                        Động đất tại Haiti

Đối với Haiti, theo số liệu của chính quyền địa phương, trận động đất đã làm cho 2.200 người thiệt mạng, 12.000 người bị thương, và nhiều thiệt hại về vật chất. Cũng qua Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, Đức Thánh Cha đã hỗ trợ ban đầu cho người dân Haiti với số tiền là 200 ngàn euro. Số tiền này sẽ được Sứ thần Toà Thánh tại Haiti cùng với các giáo phận bị ảnh hưởng bởi thiên tai sử dụng để hỗ trợ các nạn nhân của trận động đất.

69 ngàn đô la cho Bangladesh 

Đức Thánh Cha hỗ trợ, Viện trợ, Đức Thánh Cha viện trợ cho các nước

                                                                                 Bão Yaas tại Bangladesh

Quốc gia cuối cùng được Đức Thánh Cha trợ giúp trong dịp này là Bangladesh với số tiền là 69 ngàn đô la. Trong thời gian qua, nhiều người dân của đất nước châu Á này đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yaas.

Bên cạnh việc hỗ trợ tài chính, Đức Thánh Cha còn bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng và sự khích lệ của người cha đối với những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch và thiên tai.

Bài đọc thêm: Tình yêu vì tình yêu

Ngọc Yến

Nguồn: vaticannews.va

Bình luận
error: Content is protected !!