Icon Collap
...
Trang chủ / Đức Maria loan báo Tin Mừng

Đức Maria loan báo Tin Mừng

Chúng ta đang ở trong những ngày gần cuối của tháng mười, tháng Mân côi dâng kính Mẹ và cũng là tháng truyền giáo hay nói theo ngôn ngữ của Chúa Giê-su là loan báo Tin Mừng cho mọi dân nước trên thế giới này; đặc biệt trong bối cảnh dịch covid vẫn đang là mối nguy hiểm của nhân loại nói chung và cách riêng với chúng ta. Vậy, Thiên Chúa muốn chúng ta loan báo Tin Mừng theo cách nào đây ! Chắc chắn Thiên Chúa muốn chúng ta loan báo Tin Mừng theo cách mà Đức Maria, Mẹ của chúng ta đã thực hiện. Thế thì Mẹ của chúng ta đã loan báo Tin Mừng cách nào ? Chúng ta cùng cầu nguyện, suy gẫm để hiểu mà bắt chước Mẹ của chúng ta. Nhưng giờ đây, chúng ta hãy xem lại thực chất Thánh kinh nói cho chúng ta biết loan báo Tin Mừng là loan báo những gì vậy !

Đức Maria loan báo Tin Mừng

Loan báo Tin Mừng Thiên Chúa    

Thánh kinh cho chúng ta thấy sứ thần Gabriel là vị đầu tiên được Thiên Chúa sai đi công bố cho Đức Maria biết rõ chương trình Con Thiên Chúa đến làm người để giải thoát dân Chúa. Như vậy, Tin Mừng đó chính là Đức Giê-su Ki-tô, Con Một Yêu Dấu của Thiên Chúa, đã trở thành Emmanuel – có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng con người, để giải cứu con người. Nhưng Đức Giê-su giải cứu con người bằng cách nào ? Thưa rằng Đức Giê-su đi rao giảng về Nước Thiên Chúa, chữa lành bệnh tật, xua đuổi quỷ dữ, cho người đói khát được ăn no nê và làm bao dấu lạ điềm thiêng khác và cuối cùng đã tự nguyện hy sinh hiến dâng mạng sống của mình trên thập tự để làm nên giá chuộc cho muôn người. Thế nên, việc tường thuật, kể lại những gì Đức Giê-su đã dạy, đã làm, đã sống chính là loan báo Tin Mừng. Đức Giê-su cũng đã nói với hai môn đệ của Gioan tẩy giả, khi được cử đến gặp để hỏi cho biết Đức Giê-su là ai thì Ngài đã không nói thẳng với họ mà bảo rằng :”Các anh hãy về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe : người mù được thấy, kẻ què đi được, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết chỗi dậy, kẻ nghèo được nghe loan báo Tin Mừng” ( Lc 7,22). Sau này, các Tông đồ và các tín hữu thời sơ khai đã loan báo Tin Mừng cũng theo cách thức tương tự như thế. Vậy loan báo Tin Mừng là loan báo chính Đức Giê-su Ki-tô và tất cả những gì mà Ngài đã sống, đã thực hiện, đã giảng dạy và mong muốn chúng ta bước theo Ngài trên chính con đường đó.

Đức Maria loan báo Tin Mừng

Sau khi chúng ta đã biết loan báo Tin Mừng là loan báo Đức Giê-su đến ở với chúng ta, dạy dỗ hướng dẫn chúng ta, cứu độ giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, ma quỷ, sự ác, sự chết đời đời, để đưa chúng ta vào trong Nước Thiên Chúa, thì hãy xem lại Mẹ của chúng ta có loan báo như vậy không hay theo cách khác? Chắc chắn không ai trong nhân loại này lại có được những kinh nghiệm, hiểu biết rõ ràng, tường tận về việc Chúa Giê-su đến ở với mình, sống trong mình, với mình như Mẹ Maria. Và cũng không ai trong nhân loại này hiểu rõ, hiểu đúng về những gì Đức Giê-su đã giảng dạy, đã sống, đã nếm trải, đã đau khổ, đã chết và đã phục sinh cho bằng Mẹ của chúng ta. Nhưng Đức Maria có kể lại hay loan báo cho người khác biết về những gì Thiên Chúa đã làm cho Mẹ không ? Trước hết, Tin Mừng cho chúng ta thấy rõ sau khi đón nhận Đức Giê-su vào trong cung lòng của mình, Mẹ đã vội vã lên đường đi thăm người chị họ của mình là bà Elizabeth. Khi Mẹ vừa cất lời chào chị họ của mình thì hài nhi trong bụng chị họ đã nhảy lên vui sướng và bà reo lên ” Cớ sao tôi lại được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm”. Cả gia đình người chị họ được tràn đầy vui sướng, không chỉ vì được Đức Maria viếng thăm mà được chính Đức Giê-su, đang ngự trong cung lòng Mẹ viếng thăm. Nhưng làm sao chúng ta biết được những chuyện thầm kín này, nếu Đức Maria không kể lại cho thánh sử Luca. Không chỉ chuyện Mẹ viếng thăm bà Elizabeth mà còn bao chuyện khác được chép lại trong Tin Mừng như chuyện trốn sang Ai cập, các nhà Đạo sĩ đến thờ lạy, sinh ở Bêlem, mục đồng, Thiên thần thờ lạy… nếu Đức Mẹ không kể lại thì ai có thể biết được. Mẹ đúng là một nhà loan báo Tin Mừng vĩ đại và vô cùng mẫu mực cho chúng ta.

Cầu nguyện với Đức Mẹ

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, Mẹ của chúng con, Mẹ của tất cả các nhà Thừa sai, chúng con muốn được chung lòng với Mẹ để dâng lên Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng đã làm bao việc diệu kỳ cho Mẹ và nơi Mẹ và dùng Mẹ để làm gương cho chúng con trong sứ vụ loan báo Tin Mừng mà chính Đức Giê-su, Con của Mẹ đã truyền cho chúng con. Chúng con cũng tha thiết xin Mẹ khẩn cầu cùng Thiên Chúa cho chúng con, để chúng con luôn biết can đảm dấn thân hy sinh phục vụ cho công cuộc loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho hết thảy những người mà chúng con có cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ, chia sẻ, dưới mọi hình thức khác nhau. Xin Mẹ luôn cầu bầu cho chúng con trước Nhan thánh của Thiên Chúa, để những ước nguyện của chúng con được Thiên Chúa nhận lời. Chúng con cám ơn Mẹ. Amen.

Bài đọc thêm: Mẹ Maria-kinh Mân Côi

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Nguồn: svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!