Icon Collap
...
Trang chủ / Sứ điệp của Chúa Phục Sinh !

Sứ điệp của Chúa Phục Sinh !

Tin Mừng của thánh Marco vừa tóm lược những lần Đấng Phục Sinh hiện ra cùng với những lời quở trách sự cứng lòng, không chịu tin nhận những gì mà các chứng nhân đã được gặp Chúa Phục Sinh truyền lại, của các tông đồ. Đồng thời, Tin Mừng cũng gởi đến sứ điệp của Chúa Phục Sinh dành cho các tông đồ và cho hết thảy mọi người chúng ta : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Bởi vậy, giờ đây chúng ta hãy suy gẫm về sự cứng lòng, không chịu tin vào sự phục sinh của Đức Giê-su cùng với sứ điệp của Chúa Phục Sinh.

Sứ điệp của Chúa Phục Sinh !

Sự cứng tin của các tông đồ !

Tin Mừng của thánh Marco đã không ngần ngại nói về những lời quở trách khá nặng của Chúa Giê su dành cho các tông đồ. Lần thứ nhất xảy ra là sau khi Chúa Giê-su phục sinh đã hiện ra cho bà Maria Magdalena và bà đã về báo cho các tông đồ, nhưng các ông đã không tin : “Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin” (Mc 16, 11). Lần thứ hai, Đức Giê-su phục sinh tỏ mình cho hai môn đệ khi họ đang trên đường về quê và hai ông về báo lại cho các tông đồ, nhưng các ông vẫn dứt khoát không chịu tin : “Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin lời kể của hai người này” (Mc 16,13). Lần thứ ba Đức Giê-su phục sinh lại hiện ra với nhóm mười một, đang lúc các ông còn dùng bữa : “Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy” (Mc 16,14). Đứng trước sự cứng tin của các tông đồ, Chúa Giê-su phục sinh, vẫn quyết định trao ban sứ điệp vô cùng quan trọng cho các ông. Điều đó cho thấy sự kiên nhẫn chờ đợi của Chúa Giê-su phục sinh trong việc theo đuổi và chinh phục lòng tin của các tông đồ. Đồng thời, việc trao ban sứ điệp của Đấng Phục Sinh, cũng cho thấy sứ điệp của Chúa Phục Sinh quan trọng đến mức nào, đối với các tông đồ, với mỗi người chúng ta và những người tín hữu khác.

Sứ điệp của Chúa Phục Sinh ! 

Thông thường người ta chỉ trao ban những sứ điệp quan trọng của mình cho những người biết đặt trọn niềm tin tưởng vào họ. Nhưng Chúa Ki-tô phục sinh thì lại trao ban sứ điệp quan trọng của Ngài cho những kẻ cứng tin vào sự phục sinh của Ngài. Sau khi đã quở trách các tông đồ, Đức Giê-su phục sinh vẫn quyết định trao ban sứ lệnh : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Như vậy, Đức Giê-su phục sinh không chỉ để mang lại niềm vui mừng, hy vọng, như đã mang đến cho bà Maria Magdalena, đang khóc than bên ngoài mộ Chúa, để bước đi cùng chúng ta trên mọi nẻo đường đời như đã bước đi với hai môn đệ trên đường Emmau, để tái thiết, củng cố lòng tin vào sự hiện diện của Chúa Phục Sinh, để cứu giúp chúng ta trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi chúng ta gặp phải những thử thách, thách đố, như các tông đồ suốt đêm không bắt được con cá nào ở biển Ti-bê-ri-a, và nhất là để sai chúng con đi loan báo Tin Mừng Chúa đã Phục Sinh, cho toàn thể thụ tạo trong khắp tứ thiên hạ, như chính Chúa đã dạy chúng con hôm nay. Bởi thế, dù chúng con chưa có kinh nghiệm hay chưa tin vào Chúa Phục Sinh như các tông đồ xưa kia, thì xin Chúa Giê su Kitô cũng sai chúng con ra đi loan báo Tin Mừng Chúa đã phục sinh, đang sống và hoạt động giữa nhân loại này cho đến ngày tận thế, cho hết thảy mọi loài thọ tạo trong vũ trụ này. Nhờ đó, mà họ biết mở lòng ra đón nhận Chúa Giê-su Ki-tô phục sinh là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ duy nhất của toàn thể vũ trụ này.

Cầu nguyện với Chúa phục sinh !  

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng con, Chúa đã phục sinh để ở cùng chúng con, để cứu chúng con, để sai chúng con ra đi loan báo Tin Mừng Chúa đã phục sinh cho hết thảy mọi người, mọi tạo vật, chúng ta xin chân thành cảm tạ Chúa Phục Sinh rất nhiều. Cúi xin Chúa Giê su Kitô đã phục sinh tiếp tục ở lại với chúng con và ban thêm sức mạnh lòng tin cho chúng con, để chúng con chu toàn được sứ mệnh loan báo Tin Mừng Chúa đã phục sinh cho hết thảy mọi người, mọi nơi. Amen.

Bài đọc thêm: Chúa Phục Sinh để cứu chúng ta !

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Nguồn: svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!