Icon Collap
...
Trang chủ / Giê-su – Đấng từ trời mà đến !

Giê-su – Đấng từ trời mà đến !

Đức Giê-su đến trần gian không chỉ để làm cho mọi người có thể nhận biết được Chúa Cha cũng như kế hoạch, chương trình cứu độ của Cha, mà còn tỏ lộ ra cho chúng ta biết về chính Ngài. Nhờ đó, người ta mới tin nhận những gì mà Đức Giê-su muốn tỏ lộ ra cho người ta biết về Chúa Cha và kế hoạch cũng như chương trình cứu độ của Người. Trong cuộc đàm thoại với ông Ni-cô-đê-mô, Đức Giêsu cũng nói rõ về chính Ngài là Đấng đã từ trời mà đến.

    Giê-su – Đấng từ trời mà đến !

Giê-su – Đấng từ trời mà đến ! 

Một trong những khó khăn lớn nhất mà Đức Giê-su phải đối mặt là làm cho người ta tin nhận Ngài là Đấng Thiên Sai, Đấng Cứu Độ, Đấng từ trời mà đến, trong khi đó Đức Giê-su vẫn là con của người thợ mộc thành Nazareth có tên gọi là Giu-se và bà Maria ? Và để hoá giải được vấn nạn này, Đức Giê-su đã chọn lựa cách nói rõ ra nguồn gốc của mình khi mà hoàn cảnh cho phép. Cụ thể, trong khi đối thoại với ông Ni-cô-đê-mô, thì Đức Giê-su đã nói rằng : “Đấng từ trên cao mà đến, thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất, Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người; Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. Quả thật, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương Người Con và đã giao mọi sự trong tay Người” (Ga 20,31-35). Với những lời này, Đức Giê-su nói cho chúng ta biết rằng Ngài là Đấng từ trời mà đến, Ngài ở trên cao, ở trên mọi người, Ngài là Đấng được Thiên Chúa sai đi để nói lời của Thiên Chúa, được đầy tràn Thần Khí dư dật, được Chúa Cha yêu thương và trao mọi sự trong tay Ngài. Và Đức Giê-su được sai đến trần gian là để làm chứng về những gì mà Ngài đã thấy, đã nghe được nơi Chúa Cha. Tắt một lời, Đức Giê-su chính là Đấng Ki tô mà Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại, ngay sau khi Nguyên tổ của loài người sa ngã phạm tội, là Đấng duy nhất và độc nhất từ trời xuống, để làm chứng cho thế gian về tất cả những gì mà Ngài đã thấy, đã nghe biết được nơi Chúa Cha, với một chủ đích rõ ràng là để những ai tin vào Đức Giê-su thì sẽ được hưởng sự sống bất diệt đời đời.

Bài đọc thêm: Hé mở bí mật thế giới vô hình!

Ai tin vào Ngài sẽ được sống !

Đức Giê-su cũng đã nói rõ với ông Ni-cô-đê-mô là : “Ai tin vào Người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào Người Con thì không được sự sống” (36). Như vậy, Đức Giê-su chính là đối tượng chính yếu mà lòng tin của chúng ta phải dựa vào. Những gì về Chúa Cha, về kế hoạch chương trình cứu độ của Người, đều nhờ Đức Giê-su nói cho chúng ta biết. Ngoài những gì mà Đức Giê-su nói cho chúng ta biết về thế giới của Chúa Cha, chúng ta không hề có một chút thông tin gì cả. Vì từ xưa đến nay, không có ai từ trời xuống hay đã được lên trời, ngoại trừ một mình Đức Giê-su Ki-tô mà thôi. Bởi vậy, những người đã đón nhận những gì mà Đức Giê-su truyền dạy, nghĩa là đã tin vào Ngài, thì sẽ được hưởng sự sống muôn đời. Còn những người không tin vào Đức Giê-su thì sẽ không có được sự sống đời đời. Vậy chúng ta là những người tin hay không tin vào Đức Giê-su là Đấng Ki tô, được Chúa Cha sai đến để cứu nhân loại, ngang qua cái chết trên thập tự giá và cuộc phục sinh vinh hiển để trở thành Cứu Chúa của chúng ta ? Chắc hẳn mỗi người chúng ta sẽ nhận ra được lòng tin của mình. Cũng nhờ lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô đã phục sinh vinh hiển mà chúng ta không chỉ có được sự sống đời đời mà còn được tận hưởng trọn niềm vui của Chúa Kitô Phục Sinh trong từng ngày sống và trên mọi nẻo đường của cuộc sống.

Bài đọc thêm: Có phải là Đấng phải đến không?   

Cầu nguyện với Chúa Phục Sinh !  

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa Phục Sinh để chinh phục lòng tin của chúng con vào Chúa và để ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Đặc biệt hơn nữa là Chúa ở với chúng con, là để cứu chúng con khỏi sự tội, sự ác, sự xấu, sự chết và trao ban cho chúng con sự sống của chính Chúa. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa rất nhiều. Chúng con xin Chúa Giê su tiếp tục ban thêm sức mạnh lòng tin vào sự hiện diện quyền uy và đầy tình thương của Chúa. Nhờ đó, chúng con sẽ can đảm ra đi rao giảng và làm chứng cho Chúa Phục Sinh trong chính môi trường sống của chúng con mỗi ngày. Amen.

Lm. Gio-an Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Nguồn: svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!