Icon Collap
...
Trang chủ / Tương quan mục tử và chiên !

Tương quan mục tử và chiên !

Đức Giê-su không chỉ khẳng định rõ Ngài là mục tử nhân lành của đoàn chiên mà còn cho chúng ta thấy được mối tương quan giữa mục tử và chiên. Để nói lên mối tương quan thân hữu giữa mục tử và chiên, Đức Giê su đã nói khá rõ rằng : “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” (Ga 10,27-28). Vậy thì đâu là sứ điệp quan trọng mà Đức Giê-su muốn gởi đến cho từng người trong chúng ta, ngang qua những lời đáng suy gẫm này?

Tương quan mục tử và chiên ! 

Tương quan mục tử và chiên !

Với những lời quả quyết này, Đức Giê-su nói rõ Ngài biết rõ những con chiên hay nói chính xác hơn là Đức Giê-su yêu từng con chiên một. Điều này, một lần nữa minh chứng cho chúng ta thấy rõ Đức Giê-su đúng là một mục tử nhân lành, thì mới biết rõ và có được lòng thương mến dành cho từng con chiên của mình. Tình thương đó còn được Đức Giê-su thể hiện rõ hơn khi Ngài sẵn sàng trao ban cho từng con chiên sự sống đời đời, cho dù phải đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình. Quả thật, mục tử lo cho chiên được sống đã là mục tử tốt lành rồi. Nhưng mục tử Giê su không chỉ lo cho chiên được sống trong một thời gian ở trần gian này mà còn cho chiên được sống đời đời trong Vương Quốc Nước Thiên Chúa. Vì thế mà chiên của mục tử Giê su sẽ không bao giờ bị diệt vong cả. Đức Giê-su còn nói rõ là không ai có khả năng cướp được những con chiên ra khỏi tay của Ngài cả. Một mục tử nhân lành thì không bao giờ để cho những con chiên của mình phải rơi vào tay những kẻ khác. Đó là tương quan giữa mục tử và con chiên. Còn tương quan giữa chiên với mục tử thì sao ? Chúng ta tìm hiểu xem.

Tương quan giữa chiên – mục tử !

Ngang qua những lời nói của Đức Giê-su, chúng ta cũng có thể nhìn thấy những gì mà con chiên phải có đối với mục tử của mình. Khởi đầu, Đức Giê-su đã nói rõ : chiên của Ta thì biết Ta; nghĩa là người nào đã là chiên của Ngài thì phải biết yêu mến mục tử Giê su. Còn nếu như người nào tự xưng mình là con chiên của Đức Giê-su mà không có lòng yêu mến dành cho mục tử Giê su thì người đó làm sao trở thành chiên thật của mục tử Giê su được. Như vậy, muốn là chiên thật của mục tử nhân lành Giê-su thì chúng ta phải có được lòng yêu mến dành cho vị mục tử Giê-su. Tiếp đến, Đức Giê-su lại nói : chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Điều này cũng hiển nhiên và hoàn toàn chính xác. Những con chiên thật sống với mục tử của mình lâu ngày mà không nghe được tiếng của mục tử đó thì làm sao gọi là chiên của ông được. Vì khi chiên không nghe được tiếng của mục tử mình thì sẽ không thể đi theo sự hướng dẫn của mục tử được. Như vậy, chúng ta sẽ là con chiên thật của mục tử nhân lành Giê-su, khi mà chúng ta lắng nghe được tiếng của Ngài và luôn bước theo mục tử nhân lành Giê-su. Đó là những gì phải có và cần có của chiên dành cho mục tử của mình.

Suy gẫm để xét mình hoán cải !

Sau khi điểm qua những gì cần có trong mối tương quan giữa mục tử và chiên, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra được những bất ổn nơi mình trong mối tương quan này. Trong tư cách là những con chiên của mục tử nhân lành Giê-su, có lẽ có nhiều lúc chúng ta chưa yêu mến, kính trọng Giê-su cho đủ và cho xứng tầm với vị trí và vai trò mục tử của chúng ta. Vì chưa yêu mến mục tử Giê su, nên nhiều khi chúng ta đã vứt bỏ, đã đề ngoài tai những lời giảng dạy của Ngài. Những khi sống như thế,chúng ta đã làm phiền lòng vị mục tử nhân lành Giê-su. Còn trong tư cách là mục tử chăn dắt những con chiên đã được mục tử nhân lành Giê-su ủy thác cho mình, có biết bao lần chúng ta đã không yêu mến chiên thật lòng ? Có biết bao lần chúng ta đã làm cho chiên phải đau khổ, phải sống èo uột, bệnh tật? Còn có những lúc chúng ta đã không dám hy sinh những gì mình có và cả sinh mạng của mình để cho chiên được sống và sống dồi dào như mục tử Giê su đã làm gương cho chúng ta? Càng xét mình lại một cách nghiêm túc, chúng ta sẽ thấy được những tội lỗi mà mình đã trót phạm thật đáng sợ. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là lòng hoán cải chân thành với những quyết tâm sám hối thay đổi của mỗi người chúng ta.

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là Mục Tử nhân lành của chúng con, chính Chúa đã phục sinh để ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế, để chăm sóc, hướng dẫn, bảo vệ, nuôi dưỡng và làm cho chúng con mỗi ngày được sống và sống dồi dào hơn. Chúa còn giúp cho chúng con nhận ra được những lỗi lầm của mình trong tư cách là con chiên và mục tử. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa Giê su rất nhiều. Chúng con cúi xin Mục Tử nhân lành Giê-su ban thêm sức mạnh lòng tin cho tất cả chúng con, giúp chúng con được ơn hoán cải mà trở về với Chúa và quyết tâm trở nên những con chiên ngoan hiền và những mục tử tốt lành của Chúa. Amen.

Bài đọc thêm : Ta là mục tử nhân lành !

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Nguồn: svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!