Icon Collap
...
Trang chủ / Đi tìm sự thật sau Lời Chân Lý !

Đi tìm sự thật sau Lời Chân Lý !

Đức Giê-su là đường, là sự thật và là sự sống. Vì thế, những lời nói của Ngài đều là những lời chân lý. Nhưng để hiểu đúng sự thật của những lời Đức Giê-su nói thì phải cần đến những yếu tố khác để so sánh, đối chiếu. Câu nói : “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà” của Đức Giê-su vừa công bố trong đoạn Tin Mừng, khiến cho nhiều người không thể không suy nghĩ. Và nếu người ta tách câu nói này ra khỏi văn mạch, khỏi bối cảnh của nó thì sẽ gây nhiều tranh cãi. Bởi thế, để hiểu được sự thật mà Đức Giê-su muốn gởi đến cho chúng ta qua câu nói : “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà”, chúng ta hãy quay về với bối cảnh của phát ngôn. 

Đi tìm sự thật sau Lời Chân Lý !  

Đi tìm sự thật sau Lời Chân Lý !

Tin Mừng thuật rõ : sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giê-su nói : “Thật, Thầy bảo thật anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh thánh sau đây : kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh, lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu” (Ga 13,16-19). Như vậy, sự “lớn hơn” ở đây không nhắm tới mặt thể lý thân xác mà muốn nói tới vị trí, vai trò, thế giá, uy tín trong xã hội giữa người chủ nhà và người tôi tớ, người được sai đi và người sai đi. Điều này thật hiển nhiên vì anh em đều biết rõ điều này. Tuy nhiên, sứ điệp không dừng lại nơi đây mà còn phải được đẩy đi xa hơn. Rõ ràng Đức Giê-su biết rõ, biết trước sự phản bội của Giuđa, vì Ngài là Thiên Chúa – Đấng Hằng Hữu. Nhưng điều quan trọng cần thiết hơn ở đây là để cho lời Kinh Thánh phải được ứng nghiệm : kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. Bởi vậy, nhân vật Giu-đa mới trở nên dấu chấm hỏi cho con người mọi thời. Sự phản bội của Giuđa cũng trở thành một sự tự vấn cho hết thảy mọi người. Phải chăng Đức Giê-su muốn nói với chúng ta về số phận của các môn đệ đi theo Ngài cũng không thể thoát ra khỏi sự phản bội của những người thân và khi biết đón nhận sự phản bội này như cách thức mà Thầy Giê-su đã đón nhận thì thật có phúc cho những môn đệ đó hay Đức Giê-su còn muốn nói điều khác nữa? Rồi câu nói kế tiếp : “Ai tiếp đón người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Ga 13, 20). Phải chăng Đức Giê-su muốn nói rằng hễ người nào đón nhận những sự phản bội đến từ những người mình thương yêu như Đức Giê-su đã đón nhận thì cũng là người đã đón tiếp Đức Giê-su và đón tiếp cả Chúa Cha ? Quả thật, càng suy gẫm về những lời giảng dạy của Đức Giê-su, con người càng tìm thấy những điều kín ẩn, giá trị rất cần thiết cho đời mình. Lời Chúa đúng là kho lương thực dồi dào mà không ai có thể kín múc một lần là no thỏa được.

Vậy Đức Giê-su muốn nói gì ?

Chúng ta biết rằng chỉ có tác giả mới hiểu rõ những gì mà họ muốn trình bày. Hơn nữa, chỉ có Thiên Chúa mới hiểu rõ những lời mà chính Người muốn nói. Vì thế, tốt nhất chúng ta cứ chạy đến, khiêm nhường và thành tâm, nguyện xin Thiên Chúa soi lòng mở trí thì sẽ hiểu được những lời của Người. Vì lời của Thiên Chúa là Lời Hằng Sống nên luôn sống động, luôn có khả năng làm cho người ta có được sự sống mới. Bất cứ lúc nào người ta nghe lại một lời dạy của Thiên Chúa, cũng đều có thể hiểu được lời đó một cách mới mẻ. Và cũng vì Lời của Thiên Chúa là lời của Thần Khí nên chỉ có Thần Khí mới giúp cho chúng ta hiểu được Lời của Thiên Chúa mà thôi. Cũng chính vì vậy mà trên thế giới này đã có không biết bao nhiêu người khổ tâm nghiên cứu, học hỏi mà vẫn không sao hiểu được Lời của Thiên Chúa. Trong khi đó, có bao nhiêu người ít học, thậm chí chưa biết đọc, viết, nhưng chỉ nghe qua Lời của Thiên Chúa đã hiểu được Thiên Chúa muốn nói gì với mình rồi. Quả là một chuyện lạ có thật mà nhiều người trải nghiệm được. Cũng vì xác tín rõ Lời của Thiên Chúa là lời của Thần Khí, nên Hội thánh dạy chúng ta hãy biết chạy đến cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng chỉ dạy mới hiểu được điều mà Lời của Thiên Chúa muốn nói với chúng ta. Những người lắng nghe và làm theo sự chỉ dạy của Hội thánh đã gặt hái được những giá trị tuyệt vời của từng Lời Chúa dù đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Ai không tin thì cứ thử cầu xin Chúa Thánh Thần giúp cho mình hiểu được điều mà Lời Hằng Sống nói với mình vài lần, chắc sẽ có được những kinh nghiệm quý báu cho bản thân mình. Chỉ cần chúng ta thử tra cứu, tìm hiểu một câu lời Chúa của nhiều người, sau khi đã suy tư cầu nguyện và viết ra thì sẽ thấy được sự phong phú khôn lường của Thiên Chúa trong từng Lời của Người. Vì thế, đừng mong mình có thể hiểu được hoàn toàn, trọn vẹn và chỉ một lần duy nhất, những sứ điệp mà Lời của Thiên Chúa muốn nói với chúng ta. Hơn nữa, chúng ta cũng đừng có thất vọng, khi chưa thể kín múc được những sứ điệp quan trọng mà lời Thiên Chúa muốn nói với mình.

Cầu nguyện với Thánh Thần ! 

Lạy Chúa Thánh Thần, tác giả của Kinh Thánh, chính Chúa đã linh hứng các tác giả viết lại Lời của Thiên Chúa và cũng chính Thánh Thần mới giúp chúng con hiểu rõ về sự thật mà Lời của Thần Khí muốn nói với chúng con. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa Thánh Thần. Chúng con xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên chúng con, trên toàn thế thế giới và trong mọi thành phần của Hội thánh, soi lòng mở trí cho chúng con hiểu và sống được những gì mà Thiên Chúa muốn gởi đến cho chúng con trong từng Lời Hằng Sống và trong từng ngày sống của mỗi người chúng con. Amen.

Bài đọc thêm : Tìm Thánh ý của Thiên Chúa !

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Bình luận
error: Content is protected !!