Icon Collap
...
Trang chủ / Thiên Chúa yêu và tỏ mình !

Thiên Chúa yêu và tỏ mình !

Để hiểu được một đối tượng, nhất là hiểu được một con người, chắc chắn chúng ta sẽ phải mất nhiều thời gian, công sức, và nỗ lực tiếp cận, tìm hiểu thông tin về họ. Tuy nhiên, những gì mà chúng ta thu thập được nhờ quan sát, tìm hiểu các dữ liệu về đối tượng chỉ giúp cho chúng ta hiểu được phần nào về họ mà thôi. Để hiểu rõ được họ thì chỉ có họ tỏ lộ ra ngoài những gì của họ thì chúng ta mới có thể biết được về họ rõ hơn và chính xác hơn. Đối với Thiên Chúa cũng vậy. Chỉ có Thiên Chúa tự tỏ lộ về chính Người thì chúng ta mới hiểu được về Thiên Chúa và mới thêm lòng yêu mến Người. Đó cũng là sứ điệp mà Đức Giê-su, qua lời của Ngài nói rõ cho chúng ta.

Thiên Chúa yêu và tỏ mình !

Lời Chúa trong Tin Mừng Gio-an mà chúng ta vừa nghe công bố nói rõ rằng :”Ai có và giữ các giới răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy“(Ga 14,21). Như vậy, để hiểu được Thiên Chúa thì phải có Đức Giê-su tỏ cho biết. Vì chính Đức Giê-su đã nói rõ là không có người nào tự trời mà đến và cũng không có ai ở dưới đất đã lên trời, để biết được những chuyện trên trời, ngoại trừ một mình Đấng từ trời mà đến là Đức Giê-su Ki-tô. Và để được Đức Giê-su tỏ mình ra cho thì người đó phải có lòng yêu mến Ngài, bằng việc lắng nghe và tuân giữ những giới luật, giới răn của Thiên Chúa. Còn với những kẻ không lắng nghe và tuân giữ lời của Thầy thì họ sẽ không yêu mến Thầy, thì làm sao Thầy phải tỏ mình ra cho những kẻ ấy ? Hơn nữa, với những người vâng nghe và thực thi lời của Đức Giê-su thì cũng là vâng nghe và thực thi lời của Đấng đã sai Đức Giê-su đến với chúng ta như Đức Giê-su đã nói rõ rằng :”Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy” (Ga 14,24). Khi chúng ta biết lắng nghe và thực thi lời của Thiên Chúa thì chúng ta được :“Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy“. Quả thật, khi chúng ta biết vâng nghe và thực thi lời của Thiên Chúa thì chính Thiên Chúa đến ở lại trong chúng ta, để yêu mến chúng ta và càng tỏ rõ cho chúng ta được biết thêm về Người. Tắt một lời Thiên Chúa yêu và tỏ mình cho những ai biết lắng nghe và thực thi các giới răn, giới luật của Người. Đồng thời, Thiên Chúa còn yêu và tiếp tục tỏ lộ mình Người cho chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ mà Chúa Cha sai đến.

Bài đọc thêm: Sự ẩn mình khiêm tốn của Thiên Chúa

Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần !

Thiên Chúa yêu thương và tự tỏ lộ chính mình cho những người biết vâng nghe và thực thi những giới luật của Người, qua Đức Giê-su và qua chính Đấng Bảo Trợ mà Chúa Cha sẽ sai đến, như chính Đức Giê-su đã nói :”Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga…26). Với những lời này, Đức Giê-su nói rõ cho chúng ta biết Chúa Thánh Thần chính là Đấng Bảo Trợ mà Chúa Cha sẽ sai đến với chúng ta nhân danh Đức Giê-su Ki-tô. Sứ vụ của Chúa Thánh Thần là dẫn chúng ta đến với Đức Giê-su bằng việc giúp cho chúng ta nhớ lại mọi điều mà Đức Giê-su đã giảng dạy, nhưng với tự sức, riêng Đức Giê-su Ki-tô. Sứ vụ của Chúa Thánh Thần là dẫn chúng ta đến với Đức Giê-su bằng việc giúp cho chúng ta nhớ lại mọi điều mà Đức Giê-su đã giảng dạy, nhưng với tự sức riêng của mình, con người sẽ không sao nhớ hết. Đức Giê-su đã nói rõ sự thật này :”Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân Lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật” (Ga 16,12). Cứ nhìn lại những gì mà các tông đồ đã làm, trước và sau khi đón nhận Chúa Thánh Thần sẽ thấy được những điều Đức Giê-su vừa nói là hoàn toàn chính xác. Chúa Thánh Thần không chỉ giúp cho chúng ta nhớ lại mọi điều Đức Giê-su đã dạy, mà còn có sứ mệnh là dạy cho chúng ta mọi điều mà Thiên Chúa muốn thông bạn cho những môn đệ của Người nữa. Tóm lại, khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa bằng việc tuân giữ các giới răn của Người, thì chúng ta sẽ được Thiên Chúa yêu mến, đến ở lại với chúng ta, được Thầy Giê su và cả Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần tiếp tục tỏ lộ cho chúng ta về những gì kín ẩn nơi Thiên Chúa và làm cho chúng ta càng yêu mến, gắn bó với Thiên Chúa hơn.

Bài đọc thêm: Chúa Thánh Thần, Ngài là ai vậy?

Cầu nguyện Chúa Thánh Thần !

Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ của Thiên Chúa, mà Đức Giê-su đã hứa ban cho chúng con trước khi về trời, để dạy bảo mọi điều cho chúng con và giúp cho chúng con nhớ lại mọi điều mà Đức Giê-su đã giảng dạy, xin hãy ngự xuống trên chúng con và trên toàn thế nhân loại này để thực thi sứ mạng của Ngài. Chúng con xin chân thành cảm tạ và tri ân Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần của Thiên Chúa cho đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Lm. Gio-an Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Nguồn: Svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!