Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy ở lại trong tình thương!

Hãy ở lại trong tình thương!

Đỉnh điểm của tình yêu hay của sự hiệp thông chính là được ở lại trong nhau, nhưng không phải ở lại trong sự thù hận mà ở lại trong tình yêu của người mình thương. Đây cũng là lời mời gọi mà Đức Giê-su dành cho các thành viên trong Gia đình sinh viên Y – Dược, nhân thánh lễ thứ năm, tuần thứ năm phục sinh :“Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”. Vậy giờ đây, chúng ta hãy cầu nguyện và suy gẫm, để có thể hiểu được ở lại với tình thương Thầy Giê su bằng cách nào, và sống được lời mời gọi của Đức Giê-su Ki-tô.

Ở lại trong tình thương của Thầy!

Trước thánh lễ, vì không chỗ và thời gian để ôn hát, nên sinh viên Y – Dược chúng ta đứng ngay bãi xe và cùng ôn hát. Một hình ảnh thật dễ thương và đẹp thật! Đây là thời khắc chúng ta ở lại trong tình thương của nhau và cũng là ở lại trong tình thương của Thiên Chúa. Rồi bước vào trong thánh lễ, chúng ta lại tiếp tục được ở lại trong tình thương của Thầy chí ái Giê-su, được nghe những lời tâm sự của Thầy :“Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người”(Ga 15, 9-10). Với những lời được rút ra tận đáy lòng mình, Đức Giê-su nói rõ rằng : khi chúng ta thực thi giới răn của Thiên Chúa là chúng ta đang sống trong tình thương của Thầy Giê-su. Để thuyết phục chúng ta đón nhận chân lý này, Đức Giê-su đã đưa việc thực thi giới luật của Chúa Cha mà chính Ngài đã làm để so sánh với việc chúng ta thực thi các giới răn của Đức Giê-su. Và đó cũng là cách Đức Giê-su dùng để diễn tả lòng yêu mến dành cho Chúa Cha và để được ở lại trong tình thương của Chúa Cha. Như vậy, chúng ta được ở lại trong tình thương của Thầy Giê-su khi chúng ta tuân giữ giới răn của Ngài và được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của chúng ta mới được trọn vẹn. Đó chính là đích điểm của hạnh phúc chúng ta được ở lại trong tình thương của Thầy Giê-su.

Bài đọc thêm: Tình thương và quyền năng

Hưởng niềm vui trọn vẹn!

Khi chúng ta được ở lại trong tình thương của Thầy Giê-su, qua việc tuân giữ giới răn của Ngài, cũng là lúc chúng ta được hưởng niềm vui của chính Thầy và niềm vui của chúng ta mới được trọn vẹn. Như vậy, Đức Giê-su muốn chúng ta hãy ở lại trong tình thương của Ngài để được hưởng niềm vui của Thầy Giê-su. Niềm vui đó thực sự lớn lao, cao cả như thế nào chúng ta chưa được nếm thử cách trọn vẹn và chúng ta cũng không có đủ khả năng để diễn tả về niềm vui đó. Nhưng chắc chắn niềm vui được ở lại trong tình thương của Thầy Giê-su sẽ vượt lên trên mọi niềm vui của thế gian này và chỉ có những người đã được thật sự đi vào trong tình thương của Thầy Giê-su mới cảm nếm được mà thôi. Có lẽ những người yêu nhau sẽ dễ đón nhận được chân lý này ngang qua kinh nghiệm khi những người này được ở lại trong tình thương của nhau. Hơn nữa, Đức Giê-su còn nói rõ khi chúng ta được ở lại trong tình thương của Thầy Giê-su thì lúc đó niềm vui của chúng ta mới được nên trọn vẹn. Đây cũng là sứ điệp chúng ta cần suy nghĩ lại. Thực sự niềm vui của chúng ta là gì đây? Có bao giờ chúng ta vươn tới được một niềm vui trọn vẹn chưa? Có bao giờ chúng ta đặt lại vấn đề này không? Ngang qua lời tâm sự này, Đức Giê-su muốn nói cho chúng ta biết rằng niềm vui đích thực, niềm vui trọn vẹn của người tin chúng ta, không có gì khác hơn, là được ở lại, ở trong, ở cùng với Thầy Giê su và Cha của Ngài, cũng là Cha của tất cả mọi người chúng ta. Để có được niềm vui đó, chúng ta hãy thực thi giới răn mới mà Đức Giê-su đã truyền dạy cho chúng ta là : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em.

Cầu nguyện với Chúa Giê-su!

Lạy Chúa Giê-su, Chúa mời gọi chúng con ở lại trong tình thương của Chúa, bằng việc tuân giữ giới răn của Chúa, để chúng con được hưởng niềm vui của chính Chúa và niềm vui của chúng con được nên trọn vẹn. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa. Nguyện xin Chúa Giê su ban thêm sức mạnh lòng tin cho chúng con, để chúng con có thể thực thi được giới răn yêu thương của Chúa. Nhờ đó, chúng con sẽ được ở lại trong tình thương của Chúa, được hưởng niềm vui của chính Chúa và niềm vui của chúng con mới được trọn vẹn. Amen.

 

Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsr

Nguồn: Svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!