Icon Collap
...
Trang chủ / Hạnh Phúc Là Gì Vậy !

Hạnh Phúc Là Gì Vậy !

Hạnh phúc là một trong những khát vọng thâm sâu nhất của con người. Nhưng hạnh phúc là gì thì còn tùy thuộc vào những chọn lựa của mỗi người. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy bước vào trong ngưỡng cửa của hạnh phúc đích thực là được nên một với Thiên Chúa và nên một với nhau như chính Đức Giê-su đã làm gương cho chúng ta. Vậy để bước vào trong ngưỡng cửa của hạnh phúc đó, chúng ta phải làm những công việc cụ thể nào ? Đó cũng chính là sứ điệp Đức Giê-su muốn gởi đến cho chúng ta.

Hy sinh tất cả cho nhau !

Để kiến tạo sự hiệp nhất giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau, Đức Giê-su không ngần ngại hy sinh tất cả những gì của mình như vị trí, vai trò, chốn hoàng cung, quyền lực, phẩm giá và cả mạng sống của chính mình để hòa giải con người với Thiên Chúa và với nhau. Để chuộc nhân loại về lại cho Thiên Chúa Cha, Đức Giê-su đã tự hiến thân mình làm của lễ đền tội thay cho toàn thể nhân loại. Nhờ đó, con người mới lãnh nhận được ơn giao hòa với Thiên Chúa Cha, được trở về nhà Cha, được làm con cái của Thiên Chúa, được thông dự vào trong sự sống đời đời và hạnh phúc trường sinh trong Nước Thiên Chúa. Cũng nhờ cái chết bi thương trên thập giá đó mà Đức Giê-su đã nối kết con người lại với nhau, không còn nô lệ hay tự do; đàn ông hay đàn bà, Do Thái hay Hy Lạp, muôn người được nên một với nhau. Không chỉ ngày xưa mà ngày nay cũng vậy, trên bàn thờ, trong tấm bánh ly rượu, Đức Giê-su vẫn tiếp tục hiến dâng chính mình để làm thần lương nuôi sống người khác, để ở trong người khác mà biến đổi họ mỗi ngày. Đúng là chính nhờ sự hy sinh hiến dâng mà Đức Giê-su đã làm cho con người được thông hiệp với Thiên Chúa và với nhau. Chúng ta muốn bước vào trong mối hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau thì cũng phải thành tâm hy sinh và hiến thân cho nhau.

Bài đọc thêm: Thiên Chúa yêu và tỏ mình!

Cầu nguyện cho sự hiệp nhất !

Đức Giê-su không chỉ hy sinh hết mình để kiến tạo sự hiệp nhất mà còn cầu nguyện với Chúa Cha để Cha gìn giữ và làm cho chúng ta được hiệp nhất với Cha, với Đức Giê-su và với nhau. Hôm nay, cộng đoàn con cái giáo phận Vinh – Hà Tĩnh tại Hà Nội đang tổ chức vòng chung kết của cuộc thi tri thức tôn giáo năm 2022, hướng tới một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông – tham gia – sứ vụ, đúng vào ngày Chúa Nhật tuần thứ bảy phục sinh. Trong Chúa Nhật này, chính Chúa Giê-su đã tha thiết cầu xin cho chúng ta, là những môn đệ của Ngài được hiệp nhất nên một với Chúa Cha, với Đức Giê-su và với nhau. Dẫu là Thiên Chúa nhưng Đức Giê-su đã dâng những lời cầu xin tha thiết lên Chúa Cha, để xin cho các môn đệ được ở lại và được nên một trong Cha, trong Đức Giê-su, ở lại trong nhau như chính Đức Giê-su ở lại trong Cha và Cha ở lại trong Đức Giê-su Ki-tô. Những điệp từ như “ở lại, nên một” cứ lặp đi lặp lại trong những lời cầu xin của Đức Giê-su, minh chứng cho thấy khát vọng mong muốn làm cho các môn đệ được nên một với nhau, với Thiên Chúa, với Ngài thật là mạnh mẽ, quyết liệt. Nếu như chúng ta cũng tha thiết dâng lời cầu nguyện lên Cha để cầu cho những người khác có được sự hiệp nhất với Cha, với Đức Giê-su và với nhau như chính Đức Giê-su đã cầu nguyện thì sự hiệp nhất chắc chắn sẽ đến với chúng ta và hạnh phúc sẽ mỉm cười với tất cả chúng ta.

Sai Chúa Thánh Thần ngự đến !

Đức Giê-su đã hy sinh những gì là của riêng mình, kể cả mạng sống, rồi còn tha thiết cầu nguyện với Chúa Cha cho có được sự hiệp nhất và nhất là chấp nhận, ẩn giấu mình đi để Chúa Thánh Thần ngự đến trên các môn đệ. Nhờ đó làm cho các ông đi vào được trong mối hiệp thông sâu xa với Chúa Cha, với Chúa Giê-su và với chính Chúa Thánh Thần. Như vậy, Đức Giê-su không chỉ hy sinh chính mình mà còn chấp nhận hủy mình ra không để Chúa Thánh Thần ngự xuống và hoạt động trên các môn đệ, nối kết các ông với Thiên Chúa và với nhau. Vì chính Chúa Thánh Thần là Lửa mến gắn chặt Chúa Giê-su với Chúa Cha đến nỗi: Cha ở trong Con, Con ở trong Cha, ai thấy Con cũng là thấy Cha vậy. Noi gương Đức Giê-su, chúng ta phải biết hạ mình, ẩn mình ra như không trước Nhan thánh Thiên Chúa, thì Chúa Thánh Thần mới đến được với chúng ta, mới ở lại trong chúng con và làm cho mỗi người chúng ta được nên một với Thiên Chúa và với nhau được. Noi gương Đức Giê-su, chúng ta hãy cố gắng mặc lấy tâm tình khiêm nhường của Thầy Giê-su mà sống hiền lành và khiêm nhường như Thầy, để Chúa Thánh Thần luôn ở lại với chúng ta và làm cho chúng ta được hiệp nhất nên một với Chúa Cha, với Chúa Giê-su, với Chúa Thánh Thần và với nhau.

Bài đọc thêm: Đức Mẹ thăm viếng

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng con, để kiến tạo và duy trì sự hiệp nhất Chúa đã chấp nhận tự nguyện hạ mình và hủy mình một cách nhưng không và tha thiết nài xin Chúa Cha ban cho các môn đệ có được sự hiệp nhất đích thực. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa Giê su rất nhiều. Nguyện xin Chúa Giê su thương cử Thánh Thần ngự đến trên chúng con và trên toàn thế Hội thánh để Ngài làm cho chúng con để hiệp nhất nên một với Chúa Cha, Chúa Giê-su, Chúa Thánh Thần và với nhau. Amen.

Nguồn: https://svconggiao.net/

Bình luận
error: Content is protected !!