Icon Collap
...
Trang chủ / Thiên Chúa của chúng ta !   

Thiên Chúa của chúng ta !   

Hôm nay, chúng ta hân hoan cử hành Đại lễ mừng kính và tôn vinh Thiên Chúa chúng ta tôn thờ là Thiên Chúa duy nhất : Cha – Con và Thánh Thần. Chúng ta tin nhận Thiên Chúa duy nhất : Cha – Con và Thánh Thần, nhờ chính Thiên Chúa đã tự tỏ lộ chính Người cho chúng ta qua vũ trụ vạn vật, lịch sử Thánh Kinh, đặc biệt qua Đức Giê-su và Chúa Thánh Thần. Đây chính là mặc khải vĩ đại nhất và là trung tâm mà mọi mặc khải khác phải quy hướng về. Nguyện Xin Thiên Chúa duy nhất : Cha – Con và Thánh Thần, dẫn chúng ta đi vào trong chính mầu nhiệm căn bản này bằng chính cách của Người.

Thiên Chúa của chúng ta !

Một trong những vấn nạn cực lớn nhất vẫn được đặt ra cho những người tin chúng ta đó là : Thiên Chúa mà chúng ta tin nhận và tôn thờ là ai vậy ? Có nhiều câu trả lời mà mỗi người sẽ tự quyết chọn lựa cho mình. Tuy nhiên, câu trả lời xác thực mà có nhiều người thường dùng nhất vẫn là câu trả lời này : Thiên Chúa mà chúng tôi tin nhận và tôn thờ là một Thiên Chúa đã tự ý, tự do, tỏ lộ chính mình Người, qua vũ trụ, vạn vật, qua dòng lịch sử Thánh Kinh, qua chính Đức Giê-su và Chúa Thánh Thần, để cho con người có thể nhận biết được và tin thờ. Người không phải là sản phẩm do trí suy đoán tự nhiên của con người tạo ra và cũng chẳng phải là thành quả của sự phóng chiếu những khát vọng mà con người mong đợi, tìm kiếm, nhưng không đạt được. Ngài chính là vị Thiên Chúa duy nhất, độc nhất; ngoài Người ra không có một Thiên Chúa nào khác. Người là Chủ Tể và là Đấng tạo thành và điều khiển toàn thể vũ trụ vạn vật, hữu hình cũng như vô hình. Nhưng vị Thiên Chúa duy nhất, độc nhất đó lại rất độc đáo, bao gồm : Chúa Cha – Chúa Con và Thánh Thần mà chúng ta vẫn gọi là Thiên Chúa Ba Ngôi, được tôn kính và tuyên xưng mỗi ngày và nhất là trong chính ngày Đại lễ hôm nay. Vậy cụ thể, Thiên Chúa đó đã tự tỏ lộ chính mình Ngài qua hai thực tại vẫn được gọi là mặc khải tự nhiên và mặc khải thiết định mà chúng ta sẽ cùng suy ngẫm và tìm hiểu sau đây.

thiên chúa của chúng ta
Bài đọc thêm: Thực tại Thiên Chúa Ba Ngôi   

Thiên Chúa tỏ mình trong lịch sử ! 

Để cho nhân loại có thể nhận biết và tôn thờ Ngài, Thiên Chúa đã đi vào trong lịch sử của con người, qua việc tuyển chọn mời gọi một con người cụ thể tên là Abraham, để thiết lập nên một dân tộc riêng của mình. Rồi từ dân tộc đó, Thiên Chúa đã can thiệp, trợ giúp, chiến đấu và làm rất nhiều dấu lạ điềm thiêng để cho dân tộc đó tin nhận Ngài là Đức Chúa. Ngài tiếp tục mời gọi, tuyển chọn những con người cụ thể nhằm thông truyền những sứ điệp, huấn lệnh, thánh chỉ, lề luật của Ngài và ký kết giao ước giữa Ngài với dân qua những người này. Cuối cùng, Thiên Chúa đã gởi chính Con Một Chí Ái của Ngài là Đức Giê-su Ki-tô đến để tỏ ra cho nhân loại biết không chỉ về Thiên Chúa, về kế hoạch cứu độ của Ngài mà còn để thực hiện kế hoạch đó. Vậy giờ đây, chúng ta hãy để cho Thiên Chúa, trong Lời của Ngài hướng dẫn chúng ta, để chúng ta hiểu rõ về Ngài hơn. Qua bài đọc thứ nhất, trích trong sách Châm ngôn, Thiên Chúa đã công bố cho chúng ta biết :”Đức Chúa đã dựng nên Ta như tác phẩm đầu tay của Người, trước mọi công trình của Người từ thời xa xưa nhất. Ta được tấn phong từ đời đời, từ nguyên thủy, trước khi có mặt đất. Khi chưa có các vực thẳm, khi chưa có mạch nước tràn đầy, Ta đã được sinh ra…Ta hiện diện bên Người như tay thợ cả. Ngày ngày Ta là niềm vui của Người, trước mặt Người, Ta không ngớt vui chơi” (Cn 8,22-31). Rồi trong Tin Mừng Gioan, chúng ta lại nghe thấy: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời vạn vật được tạo thành, và không có Người thì chẳng có gì được tạo thành…Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người… Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1,1-12). Còn trong Tin Mừng vừa công bố thì Đức Giê-su đã nói với các môn đệ :”Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí Sự Thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em” (Ga 16,12-15). Nghe lại những lời trên đây, chúng ta có thể nhận ra rằng: Thiên Chúa mà chúng ta được tỏ ra chính là một Thiên Chúa duy nhất, gồm Chúa Cha-Chúa Con-Chúa Thánh Thần. Chúa Con yêu Chúa Cha đến nỗi đến thế gian này để làm theo mọi sự mà Chúa Cha muốn. Chúa Cha yêu Chúa Con đến nỗi đã ban mọi sự cho Chúa Con. Chúa Con yêu Chúa Cha đến nỗi đón nhận tất cả những gì Cha ban và dâng hết mọi sự cho Chúa Cha. Cả Chúa Cha và Chúa Con đón nhận tất cả và trao ban tất cả một cách liên lỉ đến mức mà không thể tách rời nhau được mà chỉ có Cha ở trong Con, Con ở trong Cha. Cha với Con là một. Ai thấy Con là thấy Cha. Chúa Thánh Thần chính là Tình Yêu nối kết Chúa Cha với Chúa Con. Chúa Thánh Thần chỉ lấy những gì của Đức Giê-su mà trao lại cho chúng ta và dẫn mỗi người chúng ta đến với Đức Giê su và với Chúa Cha mà kêu lên hai tiếng Abba ! Cha ơi ! Như vậy, ngang qua lịch sử, Thánh kinh mà chúng ta biết được và tin nhận Thiên Chúa duy nhất : Chúa Cha – Chúa Con – Chúa Thánh Thần. Còn trong mặc khải tự nhiên và sống mầu nhiệm Ba Ngôi Một Chúa như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm và đem ra thực hành trong chính đời sống của mình mới là điều Thiên Chúa chờ đợi và trông mong mỗi ngày.

thiên chúa của chúng ta
Bài đọc thêm: Sinh viên vì sao dễ “sa lầy” vào Giáo phái 

Cầu nguyện với Chúa Ba Ngôi !

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh mà chúng con hân hoan mừng lễ trọng thể hôm nay, trước hết, chúng con xin chân thành tri ân cảm tạ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã yêu thương mà tỏ mình và ban tặng chính mình cho chúng con, để chúng con có thể nhận biết, tin tưởng, tôn thờ và yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết tâm hồn, hết trí khôn, hết cả sức lực của chúng con. Thứ đến, chúng còn muốn khấn xin Thiên Chúa Ba Ngôi giúp cho chúng con biết sống thân tình với Người mỗi ngày, để chính Chúa sẽ giúp chúng con diễn tả mầu nhiệm tình yêu lạ lùng này trong chính cuộc sống của chúng con. Amen.

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR
Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận
error: Content is protected !!