Icon Collap
...
Trang chủ / Mẫu gương của Hiệp hành !

Mẫu gương của Hiệp hành !

Hôm nay, toàn thể Giáo hội, đặc biệt với hai thánh Phê rô và Phao lô, cùng với những người đã chọn các ngài làm Quan thầy, chúng ta hân hoan cử hành thánh lễ mừng kính trọng thể hai Đấng Tông đồ khả kính, hai cột trụ vững vàng đã được Đức Giê-su Ki-tô tuyển chọn và huấn luyện, để xây nên tòa nhà đức tin vững vàng cho Hội thánh chúng ta. Đồng thời, khi chúng ta được chiêm ngắm đời sống của hai Tông đồ Phê-rô và Phao-lô sẽ kín múc được những sứ điệp cần thiết, để cùng nhau góp phần vào việc chung xây một Giáo hội hiệp hành mà các ngài đã làm gương trước cho chúng ta bắt chước.

Mẫu gương của Hiệp hành !

Thánh Kinh cho chúng ta biết khá rõ và ơn gọi, tính cách cũng như sứ mạng của hai Tông đồ, chúng ta mừng kính trọng thể hôm nay. Với thánh Phê-rô thì Đức Giê-su đã mời gọi ngài vào thời khắc mở đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng, ở biển hồ Ga-li-lê, khi đang kéo lưới trên thuyền. Thánh nhân đã theo Đức Giê-su khá sớm, được nghe, những lời giảng dạy và được thấy trực tiếp việc chữa bệnh, trừ quỷ với những phép lạ thấy Đức Giê-su đã làm cho dân chúng như làm cho người chết sống lại, dẹp yên biển cả, hoá bánh ra nhiều và nhất là được Đức Giê-su cho đi cùng và được dự phần vào những biến cố quan trọng của Ngài như cuộc thần hiện ở trên núi Ta-bo-rê. Bởi thế, thánh Phê-rô đã có một niềm tin chân thành và vững chắc vào Đức Giê-su chính là Đấng Ki tô đã được Thiên Chúa hứa tặng ban cho toàn thể nhân loại. Còn riêng thánh Phao-lô thì lại được Đức Giê-su Phục Sinh kêu gọi trễ hơn, ngay trong biến cố đang đi bách hại các tín hữu ở Đa-mát. Ông lại được chính Đức Giê-su phục sinh huấn luyện, đào tạo, cho thấy thị kiến đặc biệt và ban nhiều đặc ân khác nữa. Cho dù không được dự phần trực tiếp trong sứ vụ loan báo Tin Mừng khi Đức Giê-su còn tại thế như Phê-rô và các Tông đồ khác, nhưng bù lại, thánh Phao-lô lại được Đức Giê-su thương ban tỏ lộ cho biết những điều kín ẩn cao vời về mầu nhiệm thập giá, về nhiệm cục cứu độ mà Thiên Chúa muốn thực hiện trong Đức Giê-su Ki-tô. Chính vì thế mà lòng tin của thánh Phao-lô vào Đức Giêsu Kitô cũng chẳng thua kém bao nhiêu so với lòng tin của thánh Phê-rô. Còn sứ mạng của Thánh Phê-rô thì được Thiên Chúa ủy thác để chuyên lo cho những người thuộc giới cắt bì. Riêng Phao-lô thì được Thiên Chúa ủy thác để chuyên lo cho dân ngoại. Cả hai Tông đồ có chung một sứ mạng là rao giảng và làm chứng cho Đức Giêsu Kitô phục sinh, để cùng nhau góp sức chung xây và phát triển Hội thánh của Đức Giê-su. Đây chính là mẫu gương cụ thể rõ ràng về một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông – tham gia – sứ vụ mà Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới lần thứ XVI đang mời gọi chúng ta hướng tới.

Bài đọc thêm: Hội thánh hiệp hành-tham gia !

Nền tảng của Hiệp hành !

Hai vị thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô mà chúng ta mừng kính trọng thể hôm nay, là hai cột trụ vững chắc, đã rao giảng, sống và đã chết để góp phần kiến tạo nên một Giáo hội của Đức Giê-su hiệp hành đích thực. Vậy thì dựa vào nền tảng nào mà hai thánh Tông đồ đã vượt thắngđược những khác biệt, thậm chí là những đối kháng, để xây dựng nên một Giáo hội hiệp hành như thế ? Xin thưa rằng hai vị đã dựa vào ba cột trụ tuyệt vời: lòng tin, lòng mến và sứ vụ mà Đức Giê-su đã trao phó và ủy thác. Quả thật, dù khác biệt về tính cách, học vấn đẳng cấp xã hội, ngay cả về thời điểm được Đức Giê-su mời gọi và đối tượng được sai đến để phục vụ, cả thánh Phê-rô và Phao-lô có chung một lòng tin tuyệt vời vào Đức Giê-su – Đấng đã mời gọi và tuyển chọn cả hai ông, cùng bước theo Ngài. Nhờ lòng tin, mà thánh Phê-rô đã nhanh nhẹn tuyên xưng Đức Giê-su chính là Đấng Kitô, đã được Thiên Chúa hứa tặng ban cho nhân loại, Ngài là Con Thiên Chúa Hằng Sống. Cũng nhờ lòng tin đó mà thánh Phê-rô đã làm được những dấu lạ điềm thiêng để cho người ta dám tin vào Đức Giê-su Ki-tô. Cuối cùng, nhờ lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô mà thánh nhân đã được lãnh triều thiên tử đạo như Thầy mình.Còn vị thánh Tông đồ của dân ngoại cũng đã có được một lòng tin không thua kém thánh Phê-rô. Ngài dám nói rõ rằng, ngoại trừ được biết Đức Giê-su chịu đau khổ, chịu đóng đinh, chịu chết và sống lại, thánh Phao-lô xem tất cả mọi sự là rác rến, là phế vật, chẳng là gì cả. Từ lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô mà thánh Phao-lô đã sẵn sàng vứt bỏ và hy sinh mọi sự, chịu khổ, bị bỏ đói, hạ nhục, đòn vọt…để làm sao rao giảng và làm chứng cho Ngài. Cũng nhờ lòng tin vào Đức Giê-su mà cuối cùng thánh Phao-lô cũng đã đón nhận được uy quyền, thế giá của thánh Phê-rô và được đón nhận hồng phúc tử đạo tại Roma như vị thủ lãnh của Giáo hội. Hơn nữa, cả thánh Phê-rô và Phao-lô đã sống trong sự hiệp thông sâu xa với nhau, còn nhờ chính tình yêu của mỗi người dành cho Đức Giê-su Ki-tô. Chính tình yêu chân thật và sâu nặng dành cho Thầy Chí Thánh Giê-su mà cả hai thánh Tông đồ đã vượt thắng được các khác biệt, cách biệt, dị biệt, cùng nhau tích cực tham gia xây dựng, mở mang, phát triển Giáo hội và hăng say rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Như vậy, lòng tin và lòng mến dành cho Đức Giê-su Ki-tô, chính là chìa khóa giúp cho hai vị tông đồ khai mở và kiến tạo nên một Giáo hội hiệp thông như lòng Thiên Chúa mong ước.

Bài đọc thêm: Hiệp hành với hai môn đệ !

Cầu nguyện với hai Tông đồ !

Thân lạy hai thánh Tông đồ khả kính là Phê-rô và Phao-lô, hai trụ cột vô cùng quan trọng, để trên đó, xây nên tòa nhà lòng tin cho Hội thánh mà chúng con mừng kính hôm nay. Trước hết, chúng con xin được cùng với hai thánh tạ ơn, tôn vinh Thiên Chúa, vì đã tuyển chọn, mời gọi và ban cho hai ngài một lòng tin vững mạnh và một lòng mến sắt son, để các ngài hiệp thông với nhau mà kiến tạo và chung sức xây dựng Nước Thiên Chúa là Hội thánh của ngài. Thứ đến, chúng con xin hai Tông đồ cầu bầu cho Hội thánh, cho mỗi người chúng con, cũng có được một lòng tin và lòng mến như hai ngài, để chúng con cùng nắm tay nhau xây dựng Hội thánh của Thiên Chúa mà hai thánh đã phải đổ chính máu mình ra để làm chứng và truyền giao lại cho chúng con. Amen.

Nguồn: https://svconggiao.net/

Bình luận
error: Content is protected !!