Icon Collap
...
Trang chủ / Sứ giả loan báo Tin Mừng !

Sứ giả loan báo Tin Mừng !

Để Tin Mừng Nước Thiên Chúa được nhiều người nhận biết và tin nhận, Đức Giê-su không chỉ đích thân rao giảng Tin Mừng mà còn tuyển chọn những người mà Ngài muốn, ban cho những người này năng quyền, rồi sai họ ra đi thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng cho những người khác. Việc Đức Giê-su tuyển chọn và sai 72 môn đệ khác, ra đi thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng, với những chỉ dẫn khá cụ thể, nhắc cho mỗi người trong chúng ta nhớ lại sứ vụ cao cả của mình và cái giá phải trả để có thể hoàn thành tốt sứ vụ này. Đó chính là sứ điệp trọng tâm mà Đức Giê-su muốn cho chúng ta suy gẫm, cầu nguyện và duyệt xét lại, trong Chúa Nhật tuần thứ XIV.

 Thợ gặt lành nghề, Sứ giả loan báo Tin Mừng

Sứ giả loan báo Tin Mừng !   

Có không ít người đã lầm tưởng và tự mặc định, giản lược, sứ giả loan báo Tin Mừng vào một việc làm duy nhất là loan báo và giảng dạy Lời Chúa. Vì thế, để giúp cho các môn đệ được sai đi, tránh xa được sự ngộ nhận này và có thể trở thành những sứ giả loan báo Tin Mừng thực thụ, Đức Giê-su đã đưa ra những công việc rất cụ thể mà một sứ giả loan báo Tin Mừng phải chu toàn: cầu nguyện, trao ban bình an, chữa lành bệnh tật, xua đuổi quỷ dữ và công bố Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Nói rõ hơn là một môn đệ muốn trở thành sứ giả loan báo Tin Mừng thì phải trở thành: những chứng nhân của cầu nguyện, của bình an – hòa giải, của vui mừng và hy vọng, của việc chữa lành và công bố Triều đại Thiên Chúa đã đến gần.

Chứng nhân của cầu nguyện !   

Đức Giê-su đã nói với các môn đệ được sai đi rao giảng Tin Mừng rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2). Với lời căn dặn này, chúng ta có thể nhận ra việc cầu nguyện có một vị trí quan trọng như thế nào đối với một sứ giả Tin Mừng. Việc cầu nguyện được xếp vào vị trí trước nhất, nhắc cho người rao giảng ý thức về nguồn gốc tạo ra hiệu năng của việc rao giảng và cả người rao giảng chính là Đấng chủ tể của các mùa gặt; Người có toàn quyền trong việc ban phát hay sai phái những thợ gặt lành nghề, tức là những sứ giả loan báo Tin Mừng đích thực, đến với chúng ta. Hơn nữa, khi nhìn thấy những sứ giả loan báo Tin Mừng chuyên chăm cầu nguyện, thì dĩ nhiên lòng tin của những người được nghe rao giảng sẽ tăng lên. Bởi vì người ta thấy rõ có một sự đồng nhất giữa lời rao giảng và việc thực hành lời rao giảng của chính người rao giảng. Bên cạnh đó phải kể đến hiệu năng của lời cầu nguyện là chắc chắn sẽ được Thiên Chúa đoái thương nhận lời, như chính Đức Giê-su Ki-tô đã nói rằng: “Anh em cứ xin thì sẽ được” (Mt 7, 7-12).
Bài đọc thêm: Giê-su ! Con giết nó !

Chứng nhân của bình an ! 

Cùng với việc chuyên chăm cầu nguyện, Đức Giê-su đã căn dặn các môn đệ của Ngài rằng: “Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói “Bình an cho nhà này !” Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em” (Lc 10,5-6). Như vậy, sau việc cầu nguyện thì lời chào và chúc bình an cho những người được rao giảng phải được vang lên từ môi miệng của sứ giả loan báo Tin Mừng. Chắc chắn đây không phải là một lời chào, lời chúc mang tính xã giao thuần túy, nhưng lại là một sự trao ban bình an thật với năng quyền đã được chính Đức Giê-su trao ban cho những người được sai đi loan báo Tin Mừng. Hơn nữa, khi một người muốn trao ban bình an cho người nào thì chính họ phải có được sự bình an đó nơi tâm hồn của họ thì mới có để mà trao ban cho người khác. Hay nói cách khác là những người muốn trao ban bình an cho người khác thì trước hết bản thân họ phải sống làm sao để có được sự bình an đó. Đức Giê-su còn nói thêm rằng nếu như có những ai không xứng đáng hưởng bình an của sứ giả loan báo Tin Mừng thì chính bình an đó sẽ trở lại với anh em mà không mất đi đâu cả. Mặt khác, không ai trong chúng ta lại không khao khát, trông mong có được sự bình an cho mình và cho những người thân của mình. Vả lại, khi chúng ta gặp nhau thì có lẽ không có lời nào hay hơn, dễ thương hơn và dễ đón nhận hơn chính lời chào, chúc bình an cả. Còn việc những sứ giả loan báo Tin Mừng phải trở nên những chứng nhân của vui mừng và hy vọng, chữa lành bệnh tật, xua trừ quỷ dữ và công bố Triều đại Thiên Chúa đã gần đến và làm thế nào để trở thành sứ giả loan báo Tin Mừng thì chúng ta sẽ suy gẫm và chia sẻ trong phần sau.
Bài đọc thêm: Cách chiến thắng đam mê tật xấu

Cầu nguyện với Chúa Giê-su ! 

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đã muốn cho chúng con trở thành những sứ giả loan báo Tin Mừng với những công việc cụ thể mà chính Chúa đã làm gương và nêu ra cho chúng con là cầu nguyện, trao ban bình an, chứng nhân của vui mừng và hy vọng, chữa lành bệnh tật, xua đuổi quỷ dữ và công bố Triều đại Thiên Chúa đã đến gần, chúng con xin chân thành tri ân và cảm tạ Chúa rất nhiều. Cúi xin Chúa Giê-su Ki-tô ban thêm sức mạnh và lòng tin cho chúng con, để chúng con thật sự trở nên những sứ giả loan báo Tin Mừng như chính Chúa đang mong chờ. Amen.

Nguồn: svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!