Icon Collap
...
Trang chủ / Sứ vụ trao ban bình an và chữa lành !

Sứ vụ trao ban bình an và chữa lành !

Con người mọi thời mọi nơi luôn khao khát được bình an và được chữa lành khỏi những bệnh hoạn, tật nguyền, cũng như khỏi những sự thống trị của quỷ dữ và thần ô uế. Chính vì thế mà Đức Giê-su đã sai các tông đồ lên đường, không chỉ để rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa mà còn trao ban cho họ năng quyền và chỉ thị cho các ông hãy trao ban bình an và thực thi tác vụ chữa lành bệnh tật và xua đuổi quỷ dữ và các thần ô uế ra khỏi những người bị chúng ám hại. Đó cũng chính là sứ điệp cốt lõi mà Đức Giê-su Ki-tô muốn gởi đến cho mỗi chúng ta, trong đoạn Tin Mừng vừa được công bố.

Sứ vụ trao ban bình an !

Đức Giê-su chỉ thị cho các môn đệ rằng :”Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em”(Mt 10,12-13). Như vậy, Đức Giê-su muốn các môn đệ, trong khi thi hành sứ vụ loan báo: “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần” thì phải trao ban bình an cho những người được nghe loan báo. Chính bình an mà các môn đệ trao ban sẽ giúp cho họ có khả năng đón nhận được sứ điệp mà các môn đệ rao giảng. Điều này thật hiển nhiên. Bởi vì con người có quá nhiều lo lắng bất an thì tâm trí đâu còn để mà nghe được những gì mà người khác muốn nói với mình. Còn khi tâm trí của những người này đã được bình an thì họ sẽ dễ dàng đón nhận được những gì mà các môn đệ rao giảng. Tuy nhiên, Đức Giê-su cũng cho biết rõ là không phải người nào cũng xứng đáng hưởng bình an đó đâu. Khi mà họ không xứng đáng đón nhận bình an của anh em thì bình an đó sẽ trở về với anh em. Còn anh em thì cứ chào chúc bình an cho họ. Vì anh em không biết rõ ai là người xứng đáng hưởng bình an cả. Về điểm này, chúng ta không biết có bao nhiêu người đã thực hiện đầy đủ, đúng như chỉ dẫn Đức Giê-su đã căn dặn? Đây là cơ hội mà mỗi người chúng ta cùng suy xét lại là trong cuộc đời mình đã có được bao lần biết chào chúc bình an cho những người mà mình gặp gỡ? Để nhờ đó, chúng ta sẽ nhận ra được những thiếu sót trầm trọng này mà sám hối và tự điều chỉnh cho xứng hợp với chỉ dẫn cụ thể của Chúa Giê su.

Bài đọc thêm: Bình an của Thầy Giêsu !

Sứ vụ chữa lành và trừ quỷ !

Song song với sứ vụ trao ban bình an, người môn đệ còn được trao ban sứ vụ chữa lành bệnh tật và xua trừ quỷ dữ và các thần ô uế ra khỏi những người bị chúng ám nhập. Chính Đức Giê-su đã sử dụng sứ vụ này để chữa lành cho những người bị bệnh và bị quỷ dữ và các thần ô uế làm hại. Có thể nói trong Tin Mừng, không biết bao nhiêu lần Đức Giê-su đã thực thi sứ vụ này. Hơn thế nữa, Đức Giê-su còn trực tiếp chỉ thị và trao ban năng quyền này cho các môn đệ :“Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết chỗi dậy cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”(Mt 10,8). Với những chỉ thị này, cùng với sứ vụ loan báo Tin Mừng, trao ban bình an, Đức Giêsu còn muốn các môn đệ hãy thực thi sứ vụ chữa lành bệnh tật xua đuổi quỷ dữ và các thần ô uế cho con người. Để thi hành được sứ vụ này, người môn đệ phải có một lòng tin vững chắc vào Thiên Chúa, Đấng đang ở với họ, sai họ đi và dùng họ để chữa lành và trừ khử những quỷ dữ và các thần ô uế ra khỏi những người bị chúng hãm hại. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, những môn đệ nào vững tin vào Chúa mà thi hành sứ vụ chữa lành và trừ quỷ, thì cứu được rất nhiều người về với Chúa. Còn với những môn đệ, chưa vững tin vào Chúa, thì họ không dám thi hành sứ vụ này cách công khai. Bởi thế, chúng ta có thể nói : thi hành sứ vụ chữa lành và trừ quỷ là thước đo lòng tin của các nhà thừa sai. Duyệt xét lại sứ vụ này, chắc hẳn phần đông trong chúng ta phải ăn năn sám hối, vì đã chưa dám thi hành sứ vụ này theo đúng lệnh truyền của Đức Giê-su Ki-tô.

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đến để ban bình an và chữa lành hết những bệnh hoạn tật nguyền và xua đuổi quỷ dữ và các thần ô uế ra khỏi chúng con. Chúa còn ban cho chúng con năng quyền và chỉ thị cho chúng con thi hành sứ vụ này để cứu giúp con người mọi thời mọi nơi. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa. Chúng con xin lỗi Chúa thực lòng, vì rất nhiều lần đã không vâng lời Chúa, chưa dám đặt trọn niềm tin vào Chúa, để can đảm thực thi sứ vụ này. Xin Chúa ban thêm lòng tin cho mỗi người chúng con. Amen.

Bài đọc thêm: Ông cứ về đi, con ông sống !

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Nguồn: svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!