Icon Collap
...
Trang chủ / Bí quyết vượt thắng sợ hãi !

Bí quyết vượt thắng sợ hãi !

Sau khi đã đưa ra những phương dược giúp các môn đệ vượt thắng được những khó khăn, thách đố trong khi thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng cho muôn dân, muôn nước, Đức Giê-su còn bật mí về những bí quyết có khả năng giúp các môn đệ thoát ra khỏi ám ảnh của nỗi sợ, để can đảm tiến bước. Đây cũng là sứ điệp chính yếu mà Đức Giê-su muốn gởi đến chúng ta, ngang qua bài Tin Mừng vừa được công bố. Vậy, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần dẫn chúng ta đến với những bí quyết quan trọng này.

Sự thật – bất khả chiến bại !

Sự thật, dù thế nào chăng nữa thì trước sau gì vẫn là sự thật. Đó là chân lý đầu tiên Đức Giê-su dùng đến, để khích lệ các môn đệ vượt thắng được những nỗi sợ, khi mà họ phải đối diện với những bắt bớ, hành hạ, bạo lực, vu khống và kể cả cái chết, đến từ những kẻ có dã tâm muốn bách hại Ngài. Đức Giê-su nói rõ : “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà mà rao giảng” (Mt 10, 26-27). Ngang qua những lời này, Đức Giê-su đã quả quyết tính bất di bất dịch của sự thật. Bởi đó, các môn đệ đừng có bận tâm đến những vu khống, những lời dụ dỗ man trá, lừa gạt, phỉnh phờ của những kẻ bách hại mình. Dù có đầy quyền lực và sức mạnh trong tầm tay của mình, rồi làm chủ, điều khiển, kiểm soát tất cả các hệ thống thông tin, tuyên truyền, những kẻ bách hại không thể che giấu, bưng bít được chân lý, có chăng chỉ nhất thời mà thôi. Cuộc sống, những lời rao giảng, việc làm của các môn đệ, dù có bị vu khống, bóp méo tới đâu thì vẫn là sự thật. Sự độc ác, gian dối, lừa bịp của những kẻ bách hại trước sau gì cũng sẽ bị phơi bày. Vì thế, các môn đệ không có gì phải sợ hãi cả, cứ mạnh mẽ rao giảng và làm chứng cách công khai về Đức Giê-su cũng như tất cả những Lề Luật và giáo huấn của Ngài.

Chọn Thiên Chúa hơn con người !

Chân lý thứ hai mà Đức Giê-su đã nói rõ với các môn đệ là: chọn lựa Thiên Chúa hơn chọn con người. Bởi vì, Thiên Chúa có toàn quyền trên tất cả mạng sống cũng như linh hồn của mỗi người. Còn riêng đối với những kẻ bách hại thì chỉ có thể giết hại được thân xác của các môn đệ, còn linh hồn thì bọn họ không có quyền gì. Đức Giê-su đã chỉ rõ điều này, khi nói : “Anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em phải sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục” (Mt 10,28). Hơn nữa, Đức Giê-su còn muốn cho chúng ta biết được sự quan phòng, đầy yêu thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta còn vượt hẳn những con chim sẻ. Đức Giê-su nói rõ rằng : “Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay cả tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ” (Mt 10, 28-31). Như thế, người môn đệ phải vượt thắng sợ hãi để trung thành với việc chọn lựa Thiên Chúa, Đấng có toàn quyền tiêu diệt cả hồn lẫn xác của con người để ném họ vào hoả ngục đời đời. Và đặc biệt hơn nữa, vì Thiên Chúa là Đấng luôn yêu thương, che chở, quan phòng cho họ. Đây cũng là một sự thật hoàn toàn chính xác, để người môn đệ vững tin mà vượt thắng mọi cực hình sợ hãi và can đảm trung kiên thực thi sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho đến kỳ cùng.

Bài đọc thêm: Sứ vụ – Thách đố và Giải pháp

Nên giống Thầy và phần thưởng !

Chân lý và cũng là bí quyết thứ ba mà Đức Giê-su tỏ lộ cho chúng ta : đó là được nên giống Thầy và sẽ được lãnh nhận phần thưởng trong Vương Quốc Nước Trời. Dĩ nhiên, điều mà Đức Giê-su nói rõ ở đây là : “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, đã đủ rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà” (Mt 10, 24-25), có thể khiến một số người không chấp nhận. Một số người còn cho rằng trò hơn thầy, tớ hơn chủ mới là tốt và là chuyện hợp lý. Nhưng đó là đúng với những người thầy, chủ bình thường. Riêng với Đức Giê-su, Đấng đã tự xưng mình là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống thì không phải thế. Vả lại, chủ ý của Đức Giê-su muốn nói ở đây là để khích lệ, động viên các môn đệ, nhìn vào những gì Ngài đã trải qua, phải hứng chịu và những gì mà Đức Giê-su đã ứng xử trong những tình huống cụ thể, để vượt thắng những sợ hãi mà chu toàn sứ vụ đã được giao phó cho họ. Còn về cái giá phải trả cho những đau khổ mà các môn đệ phải chịu vì Danh Thầy, thì Đức Giê-su cũng nói khá rõ ràng : “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 10, 32-33). Đây đúng là một sự thật, mà cũng là một sự công thẳng của Thiên Chúa đáng sợ thật. Thiên Chúa không chỉ là Đấng quan phòng, yêu thương mà cũng là Đấng rất công minh chinh trực, ngay thẳng, rõ ràng.

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa tiếp tục tỏ cho chúng con biết được những bí quyết để vượt thắng sự sợ hãi mà trung thành với sứ vụ Chúa đã ủy thác cho chúng con, đó là sự thật – bất khả chiến bại; chọn Thiên Chúa hơn chọn con người; được nên giống Thầy và cái giá phải trả cho những đau khổ vì thi hành sứ vụ Thầy giao. Một lần nữa, chúng con cám ơn Chúa rất nhiều. Chúng con thành tâm xin Chúa Giê-su cầu bầu cho chúng con trước tòa uy linh cao cả của Chúa Cha, để chúng con luôn biết sử dụng những bí quyết đặc biệt này mà lướt thắng được sự sợ hãi và trung kiên thực hiện sứ vụ rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho đến cùng. Amen.

Bài đọc thêm: Cô đồng trước tiếng gọi Thiên Chúa

 

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Nguồn: svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!