Icon Collap
...
Trang chủ / Đức Giê-su xin ngợi khen Cha ! 

Đức Giê-su xin ngợi khen Cha ! 

Thiên Chúa đã dủ lòng thương ban cho nhân loại muôn vàn ân huệ. Điều đó Đức Giê-su biết rõ hơn ai hết. Nhưng tại sao mà Đức Giê-su chưa có lần nào công khai cất tiếng ngợi khen Cha như ở lần này: “Lạy Cha là Chúa Tế trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha” ? Để hiểu được điều này, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống, soi sáng cho mỗi người chúng ta biết được sứ điệp mà Đức Giê-su muốn gởi đến cho mỗi chúng ta.Đức Giê-su xin ngợi khen Cha !

 Đức Giê-su ngợi khen Cha !

Chúng ta biết rằng: Đức Giê-su cất tiếng ngợi khen Cha, đó là sự thật chính đáng và hoàn toàn hợp lý, hợp tình và phải đạo, trong tư cách là một người con được Cha sai đến để nói cho con người về những bí mật của Cha. Song để hiểu được giá trị và chủ ý của lời ngợi khen này, xem ra cần nhìn lại bối cảnh của nó. Tin mừng thánh Matthew, chương 11, những câu trước đó, cho chúng ta biết rằng: sau khi đã sai các môn đệ đi rao giảng và thi hành sứ vụ, thì Gioan tẩy giả đã cử vài môn đệ của ông đến hỏi xem: Đức Giê-su có phải là Đấng Ki-tô không ? Nhưng Đức Giê-su không trả lời thẳng mà chỉ bảo họ về nói cho ông Gioan tẩy giả về những gì mà họ đã thấy, đã nghe được về Đức Giê-su. Rồi sau đó, Đức Giê-su đã xác định rõ với mọi người rằng ông Gioan tẩy giả chính là người được chọn để dọn đường trực tiếp cho Ngài. Kế đến, Đức Giê-su lại nặng lời quở trách những thành cụ thể cứng tin này, dù đã chứng kiến phần lớn những phép lạ của Đức Giê-su đã làm ở giữa họ, nhưng không chịu đón nhận ai cả, dù là Gioan tẩy giả và ngay cả đến Đức Giê-su cũng thôi luôn. Trong khi đó thì lại có một số người đã tin nhận Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai. Họ là những kẻ bé mọn thấp hèn, không có gì để khoe khoang, vênh vang. Đối diện với thực tế như vậy, Đức Giê-su đã dâng lời ngợi khen Cha vì đã mặc khải cho những người bé mọn này biết được về các bí mật thâm sâu của Thiên Chúa. Như vậy, Đức Giê-su xác định rõ việc Thiên Chúa tự tỏ lộ chính mình Người cho ai, thì đó là một hồng ân vô cùng vĩ đại, khởi đi từ tình yêu nhưng không của Người dành cho những người này. Cũng chính vì thế mà Đức Giê-su phải dâng lời ngợi khen Cha, thay cho họ và cũng là để nhắc nhở, làm gương cho những người này. Đồng thời, Đức Giê-su cũng tỏ cho chúng ta biết được Thiên Chúa yêu thương và đứng về phía những người bé mọn, không giao du với những kẻ kiêu căng, ngạo mạn, tự cao.
Bài đọc thêm:  Phép lạ – sám hối – án phạt !

Đức Giê-su mặc khải về Cha ! 

Đức Giê-su không chỉ ngợi khen Cha vì đã mặc khải chính Người cho những kẻ bé mọn mà còn sai Ngài đến để nói rõ những bí mật cũng như kế hoạch của Chúa Cha. Hơn nữa, Đức Giê-su còn minh xác rằng Ngài chính là mặc khải đầy đủ và duy nhất về Chúa Cha khi nói: “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ Người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho” (Mt 11, 27). Khi nói: “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi“, Đức Giê-su rằng những gì mà Ngài tỏ lộ cho chúng ta biết về Chúa Cha không phải là một phần mà là mọi sự, vì Chúa Cha đã trao phó tất cả mọi sự cho cho Đức Giê-su rồi. Hơn nữa, Đức Giê-su cũng muốn nói với chúng ta là duy chỉ có một mình Ngài là Đấng biết rõ về Cha và nói cho chúng ta biết tất cả về Cha mà thôi. Bên cạnh đó, để biết rõ về Đức Giê-su là Đấng được Cha sai đến thì chỉ có Cha mới cho chúng ta biết được về Ngài cách trọn vẹn và đầy đủ nhất mà thôi. Không có Cha lôi kéo và tỏ lộ từ bên trong thì chúng ta làm sao có thể nhận ra Đức Giê-su là Con của Cha và được Cha sai đến để cứu độ chúng ta. Vì thế, tự sức riêng của mình, chúng ta không thể nhận biết được Cha cũng như Đức Giê-su là Đấng Ki-tô được và loài người không thể nhận biết Thiên Chúa cách đầy đủ và trọn vẹn được. Cho nên, chúng ta phải biết ngợi khen Cha mỗi ngày vì đã dủ thương mà sai Đức Giê-su đến để tỏ lộ cho chúng ta biết được về Cha và kế hoạch cứu độ của Cha. Nhờ đó, chúng ta mới có được một lòng tin vào Cha mà đón nhận Cha và trở thành con của Cha để được sống đời đời.
Bài đọc thêm: Kiểu đùa chết người !

Cầu nguyện với Chúa Cha ! 

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con và Cha của Đức Giê-su Ki-tô, chúng con xin hợp với Đức Giê-su Ki-tô, Con Chí Ái của Cha, kính dâng lên Cha tâm tình ngợi khen Cha, vì chính Cha đã cho Đức Giê-su đến để nói rõ cho chúng con biết được về Cha và đã lôi kéo chúng con từ bên trong để chúng con đến được với Đức Giê-su Ki-tô. Nhờ đó, chúng con mới có được lòng tin vào Cha và Đấng Cha sai đến cứu độ chúng con là Đức Giê-su Ki-tô. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Cha muôn đời. Xin Cha tiếp tục ở với chúng con và ban thêm sức mạnh lòng tin cho chúng con để chúng con luôn biết ngợi khen và tôn vinh Cha trong mỗi ngày sống của chúng con. Amen.

 

Nguồn: svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!