Icon Collap
...
Trang chủ / Chớ coi thường trẻ thơ – bé mọn !

Chớ coi thường trẻ thơ – bé mọn !

Nhân chuyện các môn đệ đang tranh luận với nhau về ai là người lớn nhất trong Nước Trời, thì Đức Giê-su đã đưa ra ba khẳng định như sau. Thứ nhất, những người trở nên như trẻ nhỏ mới được vào Nước trời; thứ hai, những người hạ mình xuống như những kẻ bé mọn sẽ là những người lớn nhất trong Nước Trời; thứ ba, những ai tiếp đón những người bé mọn, vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Đồng thời, Đức Giê-su cũng vén mở cho các môn đệ biết được lý do tại sao Thiên Chúa lại quyết định như vậy. Giờ đây, nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự xuống và dẫn chúng ta đến với sứ điệp của Đức Giê-su vừa ngỏ với chúng ta.

Chớ coi thường trẻ thơ - bé mọn !

Nước Trời của trẻ thơ-hèn mọn !
Đức Giê-su đã nói rõ :”Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy”(Mt 18, 3-5). Như vậy, trước hết, Đức Giê-su đã nói rõ rằng người ta phải trở nên như một trẻ nhỏ, nghĩa là mang lấy, mặc lấy chính tâm tình cũng như thái độ của một trẻ thơ, sống vui vẻ, hồn nhiên, lạc quan đơn sơ và nhất là tuyệt đối tin tưởng vào Thiên Chúa như những trẻ thơ tin tưởng vào cha mẹ của mình vậy, thì mới được vào Nước Trời. Còn những người cứ cho mình là khôn ngoan, tài giỏi, chỉ tin cậy vào khả năng tính toán, tiên liệu của mình thì sẽ không vào được Nước Trời. Thứ hai, ai muốn trở nên như một trẻ nhỏ thì phải tự hạ mình xuống như một kẻ bé mọn chứ không có được một chọn lựa khác. Khi tự hạ mình xuống như vậy, thì người đó sẽ trở nên một người lớn nhất trong Nước Trời. Còn những ai tự cao, tự đại, tự cho mình là lớn lao, là cao cả, thì chắc chắn sẽ không vào được trong Nước Trời.Thứ ba, Đức Giê-su nói tiếp :những ai tiếp đón một trong những kẻ bé mọn này, vì danh Thầy, đó là tiếp đón chính Thầy. Với những lời nói này, Đức Giê-su nói rõ rằng Nước Trời là của những người quyết ý tự hạ mình xuống như những trẻ thơ, những người bé mọn và sẵn sàng đón tiếp những trẻ thơ, những ai bé mọn vì danh Đức Giê-su. Hơn nữa, Đức Giê-su còn đưa ra lý do để diễn giải tại sao Thiên Chúa lại chọn lựa và quyết định như vậy.

Chớ coi thường trẻ thơ – bé mọn !
Đức Giê-su khuyến cáo các môn đệ không được coi thường những trẻ thơ và những người bé mọn, vì Nước Trời là của họ. Bên cạnh đó, Đức Giê-su còn nói rõ :”Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết : các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”(Mt 18, 10). Thì ra dù cho những con người này có bé nhỏ thấp hèn tới mức nào đi chăng nữa ở thế gian này, thì thiên thần của họ vẫn cứ được hiện diện trước nhan thánh Thiên Chúa để chiêm ngưỡng và cầu bầu cho họ. Do đó, không ai được phép coi thường, khinh dễ họ. Hơn nữa, Đức Giê-su còn nói rõ cho chúng ta biết được quyết định của Thiên Chúa là không hề muốn mất đi bất cứ một người bé mọn nào cả và sẵn sàng bỏ lại chín mươi chín con chiên đang ăn trên đồng cỏ để mà đi tìm cho bằng được một con chiên đi lạc. Những kẻ đi lạc, đi hoang cũng chính là những người bé mọn mà Thiên Chúa vẫn đi tìm kiếm để đưa về cho Người. Bởi thế, mỗi người trong chúng ta được mời gọi hãy trở nên những trẻ thơ, hãy tự hạ mình xuống như những người hèn mọn, hãy tiếp đón những người hèn mọn, không được coi thường họ và sẵn sàng lên đường để mà tìm kiếm và dẫn đưa những người bé mọn trở về với Thiên Chúa. Đây quả là những thách đố căm go, đang được đặt ra cho chúng ta. Xét lại từng đòi buộc của Đức Giê-su, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra được những yếu đuối sai lầm của mình trong việc hạ mình khiêm nhường trước Thiên Chúa và người khác, cũng như những thái độ vẫn coi khinh những người bé mọn của mình.

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng con! Chúa không chỉ dạy cho chúng con biết hạ mình để sống khiêm nhường, đơn sơ, mà còn hủy mình ra không, đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết một cách tất tưởi, nhục hình trên thập giá, để làm gương cho chúng con bắt chước, noi theo. Thế nhưng, chúng con lại sống ngược lại với những gì Chúa dạy. Chúng con đã sống trong kiêu căng ngạo mạn, coi thường và xúc phạm những người bé mọn. Chúng con thật đắc tội với Chúa và với bao người khác. Chúng con xin Chúa rộng lòng tha thứ, bỏ qua những tội lỗi này và giúp chúng ta thực lòng hoán cải trở về với Chúa. Chúng con xin chân thành cảm tạ ơn Chúa muôn muôn đời. Amen.
Nguồn: svconggiao.net
Bình luận
error: Content is protected !!