Icon Collap
...
Trang chủ / Hôn nhân và tính dục !

Hôn nhân và tính dục !

Hôn nhân là một định chế xã hội cổ xưa nhất, xuất hiện khá sớm, để chuẩn nhận đời sống chung của người nữ và người nam, trở thành vợ chồng, làm nên một gia đình mới. Nhưng với những Kitô hữu thì hôn nhân lại là Giao ước, là Bí tích được chính Thiên Chúa thiết lập, nên mang tính vĩnh cửu, bất khả phân ly; vợ chồng chung sống với nhau cho đến trọn đời. Tuy nhiên trong xã hội hiện đại, có một thực trạng đang bùng nổ khắp nơi đó là việc có một số vợ chồng đã ly dị, không còn chung sống với nhau như họ đã cam kết; trong đó, còn có những Kitô hữu. Đồng thời, đời sống tính dục của đời sống hôn nhân xem ra đang có nhiều vấn đề. Vậy sứ điệp mà Đức Giê-su muốn gửi đến chúng ta là gì vậy? Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần soi trí mở lòng cho mỗi người để lắng nghe được sứ điệp mà Đức Giê-su đang nói với từng người trong chúng ta.

Hôn nhân bất khả phân ly !

Sứ điệp đầu tiên mà Đức Giê-su muốn nói với chúng ta : đó chính là tính bất khả phân ly trong hôn nhân. Tin Mừng thuật lại chuyện có những người Pha-ri-sêu đến tìm gặp Đức Giê-su, để thử hỏi Ngài : “Thưa Thầy có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?” Người đáp : “Các ông không đọc thấy điều này sao : “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ”, và Người phán : “Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ thành một xương một thịt”. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19,3-6). Với những lời này, Đức Giê-su nhắc cho người ta nhớ lại nguồn cội của hôn nhân chính là Đấng Tạo Hóa, là Thiên Chúa. Và trong sách Sáng thế, Thiên Chúa đã phán với con người : “Hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất, và thống trị chúng”. Thì ra hôn nhân được Thiên Chúa thiết lập để cho hai người nam nữ trở nên một với nhau mà sinh con đẻ cái và trông coi vũ trụ này. Bởi thế không ai có quyền tách biệt đôi bạn đời và họ sẽ chung sống với nhau cho đến trọn đời. Nhưng những người Pha-ri-sêu đã nhắc đến chứng thư cho phép rẫy vợ của Mô-sê để vặn hỏi lại Đức Giê-su : “Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?”. Người bảo họ : “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết : ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới người khác là phạm tội ngoại tình”(Mt 19, 7-9). Rõ ràng Đức Giê-su tái khẳng định tính bất khả phân ly của hôn nhân mà Thiên Chúa đã thiết lập. Mô-sê đã vì áp lực của đám dân cứng đầu mà phải nhượng bộ, còn Đức Giê-su thì dứt khoát không. Dù có bị kết án chống lại luật Mô-sê thì Đức Giê-su vẫn bảo vệ đến cùng tính bất khả phân ly của hôn nhân mà Thiên Chúa đã thiết lập.

Bài đọc thêm: Viên Ngọc Quý thành Assisi !

Tính dục trong Thánh Kinh !

Sứ điệp thứ hai mà Đức Giê-su gởi đến cho chúng ta : tính dục trong kế hoạch của Thiên Chúa. Thánh Kinh vén mở cho chúng ta thấy được vai trò của tính dục là để sinh sản con cái và làm cho vợ chồng được hòa hợp và nên một với nhau như một xương một thịt vậy. Thế nhưng, các môn đệ, sau khi nghe Đức Giê-su khẳng định tính bất khả phân ly trong đời sống hôn nhân thì đã thưa với Người rằng : “Nếu làm chồng mà phải như thế với vợ thì thà đừng lấy vợ còn hơn.”. Nhưng Người nói với các ông : “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả thật, có những người không kết hôn, vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn, vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu” (Mt 19, 10-12). Ngang qua những lời này, Đức Giê-su vén mở cho chúng ta thấy được tính dục được Thiên Chúa tạo ra không chỉ để phục vụ cho đời sống hôn nhân gia đình mà còn có những mục đích khác. Đây là điều khá quan trọng chúng ta cần phải suy gẫm để hiểu cho thấu. Nhìn vào thực trạng của thế giới tính dục, có một não trạng hay một xu hướng giản lược vai trò của tính dục vào trong đời sống chăn gối mà thôi. Bởi thế, những người này đã bị tính dục trói chặt vào trong nhu cầu thân xác và phải làm nô lệ cho nó mà không sao có thể thoát ra được. Ngay cả một số người đã tự chọn đời sống tu trì mà vẫn không sao thoát ra khỏi tầm kiểm soát, điều khiển của tính dục. Rồi sau những nỗ lực chiến đấu mà không được thì đã buông xuôi, phó mặc cho nó lèo lái đi đâu thì đi. Họ không nhận ra được những chức năng khác của tính dục. Đúng là không phải ai cũng hiểu được những lời dạy của Đức Giê-su. Còn một số người khác thì hiểu được vai trò của tính dục trong đời sống tu trì. Bởi vậy, những người này đã sử dụng thành công những năng lực của tính dục để cống hiến, phục vụ Nước Trời, trong bình an, vui tươi và hạnh phúc, đúng như Đức Giê-su đã dạy. Thay vì sử dụng tính dục trong đời sống hôn nhân thì những người này đã dùng tất cả những năng lực đó để làm việc sáng tạo, học hành, nghiên cứu, phục vụ con người hết mình và tận tâm phụng sự Thiên Chúa.

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa dạy cho chúng con biết rõ nguồn gốc, mục đích cũng như đặc tính của đời sống hôn nhân và cả tính dục trong kế hoạch chương trình của Thiên Chúa thật rõ ràng và giá trị. Chúa còn chỉ cho chúng con thấy rõ sự gãy đổ trong đời sống hôn nhân, cũng như sự thất bại không làm chủ được đời sống tính dục của mình chính là do lòng chai dạ đá cùng với sự thiếu hiểu biết của chúng con. Chúng con xin cảm tạ tri ân Chúa rất nhiều. Chúng con xin Chúa Giê-su tiếp tục dùng lời của Chúa để dạy dỗ, hướng dẫn cho chúng con và bao người khác đang phải sống trong đau khổ, vì không nghe, không hiểu và không sống theo những gì Chúa chỉ dạy. Nhờ đó, chúng con sẽ sống hạnh phúc trong Chúa không chỉ ở đời sau mà ngay cả ở đời này. Amen.

 

 

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Nguồn: svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!